Robot- och automatiseringspecialisten KUKA lanserar ny produktserie av robRobot- och automatiseringspecialisten KUKA lanserar en ny produktserie. KR IONTEC, efterföljaren till KR 60-3, sätter en ny standard för flexibilitet.

Den har utvecklats för användning inom både klassiska och digi-tala produktionsmiljöer och utmärker sig framför för allt för sitt stora arbet-sområde – det bästa i sin klass.otar i hanteringsvikts området 30-70kg

Enastående flexibilitet och kompakta robotceller

KR IONTEC kan användas i alla monteringslägen – på golvet, på väggen eller snedmonterad. Även möjligheten att justera om bärlasten från 30 upp till 70 kg i monterat tillstånd gör roboten extremt flexibel. Med en räckvidd på upp till 3 100 mm har nya KR IONTEC dessutom det största arbetsområdet i sin klass. Den långa räckvidden, förmågan att arbeta mycket nära själva roboten och det ökade arbetsområdet nedanför roboten gör att KR IONTEC utnyttjar sitt arbets-område på ett optimalt sätt. Robotens minskade utrymmesbehov, med 30 pro-cent mindre uppställningsyta och 10 procent färre störande konturer, innebär att robotcellerna kan göras ännu mer kompakta.

”Kraftfull, smidig och flexibel – och redo för framtidens digitala produktionsmil-jöer: Med nya KR IONTEC levererar vi exakt det som marknaden förväntar sig av en robot inom denna hanteringsvikt. Med råge”, säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på KUKA Nordic.

Bästa värden för de totala ägandekostnaderna (TCO)

KR IONTEC har det lägsta underhållsbehovet i sin klass. Underhållskostnaderna sänks bland annat av att roboten kräver färre reservdelar och att oljebyte i ge-nomsnitt endast krävs vid intervall på 20 000 drifttimmar.

Den minskade energiförbrukningen till följd av den förbättrade drivtekniken och robotens reducerade egenvikt sänker också de löpande kostnaderna. Nya KR IONTEC har enastå-ende låga totala ägandekostnader och hög livscykeleffektivitet. Den tekniska tillgänglig-heten ligger över 99 procent och medeltiden mellan fel är ca 400 000 drifttimmar.

Redo för framtidens produktionsmiljöer

KR IONTEC är klar att användas i både klassiska och digitala produktionsmiljöer och är ut-rustad med olika rörelselägen. Med dessa programvarutillägg kan roboten på ett flexibelt sätt anpassas till olika produktionsprocesser med en enkel knapptryckning: I Performance Mode arbetar roboten som standard med hög prestanda, dynamik och ef-fektivitet. I Path Mode möjliggörs exakt bankörning i alla hastigheter med absolut nog-grannhet och precision. Dynamic Mode kan användas för att minimera cykeltiderna. KR IONTEC kan beställas sedan januari 2020. De första modellerna är planerade att levereras i april.