Ny produktserie av robotar i hanteringsvikts 30-70kg

feb 14, 2020 | Automation

Robot- och automatiseringspecialisten KUKA lanserar ny produktserie av robRobot- och automatiseringspecialisten KUKA lanserar en ny produktserie. KR IONTEC, efterföljaren till KR 60-3, sätter en ny standard för flexibilitet.

Den har utvecklats för användning inom både klassiska och digi-tala produktionsmiljöer och utmärker sig framför för allt för sitt stora arbet-sområde – det bästa i sin klass.otar i hanteringsvikts området 30-70kg

Enastående flexibilitet och kompakta robotceller

KR IONTEC kan användas i alla monteringslägen – på golvet, på väggen eller snedmonterad. Även möjligheten att justera om bärlasten från 30 upp till 70 kg i monterat tillstånd gör roboten extremt flexibel. Med en räckvidd på upp till 3 100 mm har nya KR IONTEC dessutom det största arbetsområdet i sin klass. Den långa räckvidden, förmågan att arbeta mycket nära själva roboten och det ökade arbetsområdet nedanför roboten gör att KR IONTEC utnyttjar sitt arbets-område på ett optimalt sätt. Robotens minskade utrymmesbehov, med 30 pro-cent mindre uppställningsyta och 10 procent färre störande konturer, innebär att robotcellerna kan göras ännu mer kompakta.

”Kraftfull, smidig och flexibel – och redo för framtidens digitala produktionsmil-jöer: Med nya KR IONTEC levererar vi exakt det som marknaden förväntar sig av en robot inom denna hanteringsvikt. Med råge”, säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på KUKA Nordic.

Bästa värden för de totala ägandekostnaderna (TCO)

KR IONTEC har det lägsta underhållsbehovet i sin klass. Underhållskostnaderna sänks bland annat av att roboten kräver färre reservdelar och att oljebyte i ge-nomsnitt endast krävs vid intervall på 20 000 drifttimmar.

Den minskade energiförbrukningen till följd av den förbättrade drivtekniken och robotens reducerade egenvikt sänker också de löpande kostnaderna. Nya KR IONTEC har enastå-ende låga totala ägandekostnader och hög livscykeleffektivitet. Den tekniska tillgänglig-heten ligger över 99 procent och medeltiden mellan fel är ca 400 000 drifttimmar.

Redo för framtidens produktionsmiljöer

KR IONTEC är klar att användas i både klassiska och digitala produktionsmiljöer och är ut-rustad med olika rörelselägen. Med dessa programvarutillägg kan roboten på ett flexibelt sätt anpassas till olika produktionsprocesser med en enkel knapptryckning: I Performance Mode arbetar roboten som standard med hög prestanda, dynamik och ef-fektivitet. I Path Mode möjliggörs exakt bankörning i alla hastigheter med absolut nog-grannhet och precision. Dynamic Mode kan användas för att minimera cykeltiderna. KR IONTEC kan beställas sedan januari 2020. De första modellerna är planerade att levereras i april.

Enkel och individuell konfigurering av verktygshållare
 Nytt digitalt verktyg från SCHUNK – easyToolholder produktkonfigurator. Denna kan användas för optimal online-anpassning av standardverktygshållare till deras...
Ny robot förbättrar plock och montering
Framtagen för att möta tillväxtmöjligheter på viktiga marknader som elektronik, fordonsbranschen och förnybar energiproduktion • Ger 10 procents ökad genomströmning...
ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar
ABB Robotics har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCoreTM-styrenhet...
AI sänker tröskeln för automation
AI är inget nytt, men de senaste årens hårdvaruutveckling har banat väg för ett AI-genombrott. Medan chatbotar fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av att...
Svensk industri ser positivt på framtiden
Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden jämfört med övriga europeiska länder visar Protolabs undersökning om innovation. 87% ser den största drivkraften för...
Ny positioneringsenhet för pneumatiska gripdon
Den nya pneumatiska positioneringsenheten (PPD) från SCHUNK tillåter fri positionering med pneumatiska gripdon. Tack vare PLC-funktionsblock är idrifttagningen också...
Flexibel produktion med KUKAs nya AMR:er
KUKA har ökat si- sor/ment av utrustning nischad för modern logis/k och industri 4.0. Det handlar om de självkörande plaBormarna (AMR) KMR iisy och KMP 1500P. –...
Maskinbetjäning med robot öppnar dörren till nästa industriella revolution
Ett genomsnittligt trafikflygplan består av över 350 000 enskilda delar. För att tillverka dessa delar, oavsett om de är av metall eller plast, är en process avgörande:...
Automationsnivåer i 4 olika steg 
Cellro, som är ytterligare en av dom större spelarna inom maskinautomation, skapades 2004 ur ett tillverkande företag, i Nederländerna. Bram de Koning, grundare av...
Beställ en robotcell på nätet, köp eller hyr, och installera den själv!
Robojob lanserar nu ”Coby CNC”, en kolaborativ robotlösning som kunden konfigurerar och beställer på nätet, och installerar själv. Artikel ifrån Aktuell Produktion...
Fanuc passerar en miljon levererade robotar och lanserar nytt CNC-system
FANUC firade nyligen en viktig milstolpe genom att producera sin miljonte industrirobot. Företaget, som förser kunder över hela världen med CNC-system, robotar och...
ABB ökar satsningen på robotiken och på maskinbetjäning
ABB tillkännagav nyligen en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics...
Fulländning av CNC-produktion med hjälp av Fastems Intelligenta automation
Industriell tillverkning har aldrig varit mer komplex och föränderlig än nu. För att möta de ständigt ökande kraven på effektivitet och flexibilitet krävs intelligent...
Större processäkerhet, mindre energiförbrukning och mindre koldioxidavtryck
TNC7 från HEIDENHAIN är nu tillgänglig med den senaste versionen av programvara och en ny hårdvarudesign. Denna innovativa CNC-styrning kan hjälpa företag att bemästra...
Integrerad kontroll och enkel programmering 
Nu lanserar SMC nya elektriska linjärenheter och cylindrar, med integrerad kontrollenhet och enkel programmering via dedikerad mjukvara. Cylinder med inbyggt drivsteg...
FANUC och Volvo Cars tecknar globalt kontrakt
Med fokus på hållbarhet kommer världens största tillverkare av industrirobotar att leverera till Volvos produktionsanläggningar över hela världenFANUC och Volvo Cars...
Kraft för automatisering
SCHUNK introducerar en ny generation av linjärenheter med SLD-serien. De kraftiga elektriskt direktdrivna linjärenheterna säkerställer korta cykeltider och högre...
Leveranskedjan avgörande för utvecklingen av ny robotteknik
Närmare en tredjedel (32%) av experterna inom robotteknikbranschen anser att soft robotics ( mjuk robotik) och leveranskedjan är det som mest kommer att påverka hur...
Större och starkare cobot – nu på svensk mark
I slutet av 2022 berättade Universal Robots om sin nya större och starkare cobot: UR20. Nu har den kommit till Sverige och på onsdagen visas den för första gången i...
Upplev unika innovationer live
Den 18-23 september 2023 träffas den internationella tillverkningsindustrin på EMO, världens ledande mässa för produktionsteknik. SCHUNK kommer att ta med sin...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör