Igår kom beskedet att KK-stiftelsen beviljar nära 21 miljoner kronor till forskarskolan Smart Industry Sweden, där Högskolan Väst är ett av fem medverkande lärosäten. 

– Högskolan Väst har en lång tradition av att arbeta med forskarskolor. Med Smart Industri får vi en naturlig fortsättning av vår samverkan med industrin, säger Lennart Malmsköld, vice direktör för forskarskolan och ansvarig för forskningsmiljön Primus vid Högskolan Väst.

Smart Industry Sweden är ett unikt samarbete mellan fem svenska högskolor som alla har forsknings- och utbildningsmiljöer med stark koppling till svensk industri: Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet.Forskarskolan kommer att utgöra en strategisk plattform för samarbete både mellan lärosätena och mellan de företag som medverkar.Utöver de cirka 21 miljoner kronor som KK-stiftelsen beviljar, investerar även medverkande företag och lärosäten 69 miljoner kronor tillsammans.

”Smart Industri skapar en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer att vara framtida nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige” säger  Kristina Säfsten, direktör för forskarskolan och professor vid Jönköping University. 

Fler företag kan ansluta

Forskarskolan startar 2020 och doktoranderna kommer att påbörja sina projekt i september. Under våren 2020 finns det möjlighet för ytterligare företag att ansluta till initiativet, och en andra grupp doktorander kommer att starta om två år.

”Vi räknar med att många doktorander redan är anställda på företagen, men det finns också möjlighet att rekrytera nya personer genom forskarskolan” säger Lennart Malmsköld

Genuin satsning från företagen

Ett av företagen som deltar i forskarskolan är Volvo Cars. 

”För att upprätthålla vår konkurrenskraft inom virtuell tillverkning och för att stärka vår kunskap inom andra områden inom industrin 4.0 är det viktigt för oss att delta i den industriella forskarskolan ”Smart Industry Sweden”. Förutom ökad kunskap tror vi också att nätverket som skapats genom Smart Industry Sweden, inklusive företag, universitet och individer, kommer att stärka vår framtida konkurrenskraft ytterligare” säger Marcus Frantzén, Senior Manager Manufacturing Research and Simulation, Manufacturing Engineering Power Systems, Volvo Car Corporation.

Genom forskarskolans gemensamma aktiviteter får doktoranderna inom Smart Industry Sweden redan från början ett brett nätverk inom svensk industri. Samtliga kommer att ha handledare från ett eller flera lärosäten, samt mentorer från företagen. Syftet är att snabbt kunna dela ny strategisk kunskap i nätverket av experter både från företag och akademi, som tillsammans leder svensk industri framåt. 

Matchar industrins utmaningar

Forskarskolan har initialt fyra olika områden som utgår från industrins önskemål och utmaningar:

  • Smart industri – möjliggörande teknologier
  • Smart industri – strategier för digital omställning
  • Smarta fabriker, arbetsmetoder och produktionssystem
  • Smarta produkter och tjänster, material och tillverkningsprocesser

Företagsforskarskolan ingår i ett väletablerat program från KK-stiftelsen och kommer också att ha ett erfarenhetsutbyte med andra företagsforskarskolor i Sverige. 

”Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom området smart industri” säger  Kristina Säfsten.