Ny mötesplats för tillverkare och inköpare:

jan 25, 2023 | 4.0, Maskin

Backsourcing-trenden i kölvattnet av pandemin skapar möjligheteter för svensk tillverkande industri att ta nya affärer – men hur ska man göra sig synlig för inköparna? Plattformen Find My Factory kan ge svar på den frågan.

Text: Gabriella Mellergårdh, länk till e-tidning

– Våra undersökningar visar att ungefär hälften av alla tillverkande företag i Skandinavien idag inte ens har en hemsida – och det är graverande uppgifter. Det här är det största problemet vi har idag. Vi är bra på att tillverka men inte lika bra att nå genom bruset, säger Martin Schneider.

AI-funktioner för säljande texter

Han är en av tre grundare till plattformen Find My Factory som lanserades skarpt i slutet av oktober och som redan har 66 000 registrerade tillverkare och 17 000 inköpskontakter. En praktisk lösning som ska hjälpa inköpare att hitta rätt tillverkare och hjälpa tillverkare att nå bättre exponering. Som inköpare kan du gå in och söka på produktslag, material eller tillverkningsmetod och få träffar på olika företag som du kan kontakta. Tjänsten är gratis för inköpare. Som tillverkande företag kan du också registrera dig gratis med grunduppgifter – eller betala en fast avgift för att kunna modifiera din profil med full exponering, kunna lägga till fler sökord och få högre sökrelevans. AI-funktioner hjälper företagen att skriva säljande texter som lyfter presentationen.

Viktigast av allt är att skapa värde för tillverkare och inköpare. Lyckas vi inte med det kan vi lika gärna lägga ner, säger Martin.

Plattform byggd på fyra grundpelare

Och de värdeskapande funktionerna har redan gett utdelning – för både inköpare och tillverkare. Find My Factory har byggt plattformen utifrån fyra starka grundpelare: En sökfunktion som är så enkel som möjligt; ett tydligt mål att skapa tillväxt i Skandinavien och Europa; ett lika tydligt mål att minska miljöavtrycket samtidigt som man bibehåller hög kvalitet med hjälp av uppdaterade och högteknologiska maskinparker – och en önskan att skapa ett eget ekosystem för inköpsprocessen.

– Grunden är att inköpare vill hitta sina tillverkare digitalt – men feedback har visat att man också gärna vill få hjälp med andra kringlösningar, säger Martin.

Här handlar det till exempel om transport- och finansieringslösningar som underlättar inköpsprocessen.

– Kan vi ta bort detta från inköparnas huvudvärk så har vi vunnit mycket, säger Martin.

Flera spännande utvecklingsprojekt

Nästa fas i inköpsverktyget på Find My Factory blir att implementera en avancerad form av bild-AI. Tanken är att du ska kunna söka på produkttyp du önskar tillverka, lägga till önskad färg – och låta AI generera en enkel 3D CAD-modell som du kan presentera för en potentiell tillverkare.

– Det här blir ett stödverktyg som gör det enklare att relativt snabbt få ut en prototyp och få klart för sig vilka företag som eventuellt kan hjälpa dig med tillverkningen, säger Martin.

Ett annat utvecklingsprojekt framåt för Find My Factory handlar om att knyta till sig externa samarbetspartners för oberoende kvalitetsgranskning av tillverkande företag.

– Ett viktigt steg, både för inköpare och tillverkare, för att säkerställa att vi har en kvalitativt bra process, säger Martin.

Stimulerar skandinavisk och europeisk tillverkningsindustri

Och såklart ligger en framtida expansion också i att nå fler användare, både bland tillverkare och inköpare.

– Vi har identifierat ungefär 1,5 miljon tillverkande företag i Europa, men till exempel italienarna och fransmännen är knappt digitala idag så vi har en lång resa framför oss – men förbaskat rolig, säger Martin.

Precis som många goda företagsidéer föddes Find My Factory ur ett eget behov. Martins vän Dimitri Haid sökte efter möjligheter att flytta produktionen i sitt dåvarande bolag Playbox från Asien till Sverige men hade svårt att hitta rätt tillverkare. Så småningom hittade han en öppning i Martins hemtrakter Gnosjö.

– Och det visade sig att den här hemflytten gav vinster som de inte riktigt hade räknat med från början, allt ifrån minskade transporter och minskat miljöavtryck till bättre styrning av supply chain. Dimitri sa till mig – vi måste prata. Och det här träffade mig rakt i hjärtat, konstaterar Martin.

Tillsammans började Dimitri Haid, Martin Schneider och David Larsson att bygga grunden till Find My Factory. Det var i februari-mars förra året. Några månader senare kunde man utöka med ett team av unga mjukvaruutvecklare. Och, som tidigare nämnts, i oktober lanserades Find My Factory i skarpt läge. 

”Sträva och gno som en Gnosjöbo”

Att Martin på klingande småländska förklarar att Gnosjö är hans hemtrakter är i sammanhanget inte förvånande. Yrkesmässigt kommer han närmast från försäkringsbranschen där han jobbat i ledande ställning inom Trygg Hansa med digitaliserings- och finansieringsfrågor. Men oavsett om han mött investerare eller personal på golvet har han ofta börjat samtalen med att berätta var han kommer ifrån.

 ”Sträva och gno som en Gnosjöbo” stod det på tavlan på mitt kontor, säger Martin och ler.

Samarbeten, energin i synergierna, är själva livsnerven i den berömda Gnosjöandan.

– Och det är en drivkraft, en uppfostran, som jag alltid kunnat kapitalisera på, säger Martin.

Liksom de flesta Gnosjöentreprenörer har Martin också en pragmatisk inställning till medias svarta rubriker om industrins utmaningar just nu:

– Oavsett konjunkturläge så är Find My Factory rätt grej att göra för hjärtat.

Länk till E-tidning

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Sandvik PrimeTurningTM ett lyft i GibbsCAM version 2023
GibbsCAM 2023 innehåller en mängd nya funktioner inom både svarvning och fräsning som ger ökad konkurrenskraft. Ett särskilt värdefullt tillskott är stödet för Sandvik...
CNC-bearbetning via globalt nätverk av digitala tillverkare
Världsledande digitala tillverkaren Protolabs utökar sitt erbjudande inom CNC-bearbetning via Hubs, en tjänst som ger kunder tillgång till ett globalt nätverk av...
Satsar på potentialen i additiv tillverkning
Företaget Alfa Laval är känt för sina många pågående utvecklingsprojekt. I Eskilstuna har man valt att bygga vidare på sina satsningar inom additiv tillverkning och...
Ny programvara underlättar automatiserad tillverkning av unika produkter
Inom några år kan tillverkningsindustrin hoppa över tidskrävande programmering varje gång en ny produkt ska sättas i produktion. Mattias Bennulfs forskning skapar helt...
Smart finansiering är nyckeln till hållbar tillverkning
Tillverkare står inför ett dilemma – de är drivna av viljan att investera i och dra nytta av hållbarhet, kombinerat med en ovilja att satsa kapital mot en bakgrund av...
TechPoint Systemteknik AB erbjuder komprimering av metallspånor
Avfall efter metallbearbetning är något som alla metallarbetande industrier måste hantera vilket är förenat med betydande kostnader. Brikettpressen från Höcker...
LIQUIDTOOL Instructor övervakar skärvätskor med hjälp av intelligent teknik
LIQUIDTOOL Instructor är den första intelligenta lösningen för övervakning av skärvätskor som använder plug & play-teknik och övervakar skärvätskornas tillstånd...
3nine Industries förvärvas av Alder
Alder II AB (Alder) är en nordisk investeringsfond med fokus på utveckling av hållbara teknik- och tjänsteföretag. Den 21 oktober avslutade de förvärvet av 3nine...
En intelligent och automatiserad smörjning är framtiden
Maskinen, verktygen och – i mindre utsträckning – kylsmörjmedel. Tillsammans definierar de kvaliteten på ett arbetsstycke. För att upprätthålla en perfekt emulsion och...
”Även kringutrustning behöver väljas med omsorg”
Att välja rätt maskin är en process som kräver en noggrann utvärdering. Det är logiskt eftersom maskinen avgör förutsättningarna för det som ska produceras. Men...
Att ta till sig edge-tekniken
Enligt Google Trends data har antalet webbsökningar på begreppet edge computing ökat med hela 473 procent de senaste fem åren. Uppenbarligen finns ett stort intresse av...
Turning Up the Power
CAMBRIO, ledande CAD/CAM-innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning, är glada att kunna lansera nya GibbsCAM 2023. Utveckling har fortsatt fokusera på att utöka...
Distribuerad AI inom skärande bearbetning
Från den mordiska superdatorn Hal i 2001: A Space Odyssey till Skynet i Terminator – artificiell intelligens (AI) har inte det bästa ryktet i populärkulturen. Men inom...
”Snabbare återstart vid produktionsstopp är vårt mål”
Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Forskare från Högskolan Väst och fyra företag undersöker nu om...
Stort fokus på ”smart Manufacturing” på IMTS
"Upplevd kunskap får inte stå i vägen för en naturlig hunger för ett kontinuerligt lärande" Det står läsa i en ledare i tidningen Smart Manufacturing i USA, vilket...
Är detaljen viktigare än helheten?
Hur ofta händer det att du fastnar i en liten detalj som av någon anledning lyfts fram som viktigare än slutresultatet? Krönika: Anders Brunström Edge Technology AB...
En ny öppen digital affärsplattform som accelererar den digitala transformationen
Siemens AG har lanserat en ny, öppen digital affärsplattform, Siemens Xcelerator, för att accelerera den digitala transformationen och värdeskapande för kunder inom...
Så kan Industri 4.0 förbättra arbetskulturen – och det ekonomiska resultat – hos tillverkarna
Big data och de industriella sakernas internet (IIoT) ger centraliserad och förenklad användning och åtkomst av data. Men kan sådan teknik dessutom förbättra...
Lanserar IoT-plattform för mätning av luftkvalitet i realtid
QleanAir har utvecklat en IoT-platform som hjälper företag att mäta, förstå och förbättra sin luftkvalitet. Nu lanseras QleanAir Connect som kopplar upp arbetsplatsens...
Kan de små detaljerna vara avgörande?
Jag läste för en tid sen några kloka ord av Olof Röhlander som handlade om stenskott. Där stenskott var en metafor för det nödvändiga i att även ta tag i det som till...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder
Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial...
Digitala kunskapssessioner för optimerad funktion och produktivitet
Sandvik Coromant, har lanserat ett antal digitala kunskapssessioner för att hjälpa kunderna med applikationer där solida verktyg används. De tolv sessionerna tar upp...
Power Skiving mjukvara med kraftfull teknologimodul
Den nya mjukvarulösningen möjliggör en tillverkningsorienterad verktygskonstruktion och processoptmering i produktionsmiljö Verktyg för Power Skiving, ögonblicksbild...
Effektiv produktion när misslyckande inte är ett alternativ
Originaldelstillverkare inom flygindustrin (OEM) måste arbeta för att tillverka flygplan som kan färdas hållbart även långa sträckor och klara nollutsläppsmål. De måste...
Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter
Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan snart även användas för kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Möt vår nye professor i oförstörande...
CERATIZIT ger dig kompetent hjälp direkt med en ny app
Även i tider av lokala och nationella nedstängningar till följd av covid-19-pandemin utgör tillverkningsindustrin ett fortsatt viktigt bidrag till en fungerande...
Automation är det mer än maskinbetjäning?
Vad automation innebär beror helt och hållet på sammanhanget och vem man frågar. Inom den producerande industrin betyder automation och automatisering oftast att man...
Mer data ger mindre skräp
För att finna sig till rätta i en ny verklighet efter pandemin måste industrin påskynda den digitala omställningen och lära sig att dra nytta av den. Det är redan på...
”Vi börjar tänka som maskiner när vi förlitar oss på teknologin”
Digitaliseringen tar allt större plats i våra arbetsliv och vi förlitar oss mer och mer på maskiner och artificiell intelligens. – Samtidigt riskerar människan att...
Abus kransystem har en stark framtidstro
Under februari 2022 inleddes arbetet med utökade lokaler på Gräsdalen i Karlstad. Lokalerna utökas med konferens- och utbildningslokaler, kontor, garage och lager på en...
Utbildning i maskinteknik efter pandemin
Forskning från Search Consultancy visar att tillverkningsindustrin påverkas mer av brist på kompetent arbetskraft än någon annan bransch – 85 % av företagen lider brist...
Mjukvara hjälper tillverkare att optimera lagerhållning och lönsamhet
Produktivitet är det främsta målet för tillverkare, och är avgörande för resursoptimering, effektivitet och företagets ekonomiska resultat. Trots det förbises...
Det enkla sättet att implementera digital bearbetning
I tillverkningsindustrin kan även de minsta felen resultera i höga kostnader. För att undvika detta på ett tillförlitligt sätt erbjuder Sandvik Coromant, ledaren inom...
Ännu en tech-investering i Malmö-regionen
Connectitude reste i veckan sin första runda om 15 mkr i tillväxtkapital för att sätta fart på försäljningen och därmed farten mot visionen om ett ekosystem av smart...
United Grinding gör revolution – för framtidens fabriker och framtidens operatörer
United Grinding innefattar en samling tungviktare inom slipning – såsom Studer, Blohm Jung, Walter, EWAG, Magerle, Schaudt Mikrosa och IRPD. Alla bolagen jobbar...
Robust, pålitlig, effektiv och underhålls-smart luftrening
Det italienska företaget AR Filtrazione, som finns i Bergamo strax utanför Milano, har tillverkat system för luftrening i 25 år, har närmare 40 återförsäljare i världen...
GibbsCAM lanserar version 2022 med fokus på kvalitet och högre kärnstyrka
Moorpark, Kalifornien: CAMBRIO, en ledande CAD/CAM-innovatör inom CNC programmering är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022. Nick Spurrett hos...
Optimera verktygs- och skärdata direkt med Seco Suggest
Seco Tools kunder minskar tiden för processoptimering med snabba expertrekommendationer för verktyg med hjälp av Suggest, som är ett kostnadsfritt och nyligen...
Skapa affärer av insamlad data – steg för steg
Den digitala utvecklingen inom tillverkningsindustrin går framåt med stormsteg. De företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa får svårt att hänga med i...
Sandvik Coromant lanserar CoroPlus®-programmet för produktivitetsförbättring
För att uppfylla alla olika krav som finns på industriell produktivitet har Sandvik Coromant lanserat CoroPlus® PIP-programmet (program för produktivitetsförbättring),...
Bearbetningsmetoden PrimeTurning™ implementeras i Siemens NX-programvara
Sandvik Coromant, ledaren inom bearbetningslösningar, har offentliggjort sitt senaste samarbete med Siemens Digital Industries Software, där deras PrimeTurning™-teknik...
Connectitude bidrar till en förenklad eftermarknad
På en väl omhändertagen eftermarknad tjänar maskintillverkare två tredjedelar av sin totala lönsamhet. Nu tillgodoser Connectitude behoven och förbättrar eftermarknaden...
Strategisk kompetensutveckling en nyckelfråga
Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...
Energikonvertering kan spara miljarder
Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar kostnaden för att nå officiellt uppsatta mål för fastigheters energikonvertering till år 2040 i fem...
Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri
För att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial. METALLKOMPETENS är ett nytt...
Maskinteknikföretag löser CAM-verktygsutmaningar
Sandvik Coromant, har meddelat ett nytt samarbete med Autodesk. Samarbetet tillkännagavs officiellt den 17 november 2020 vid Autodesk University 2020 – den ledande...
GibbsCAM lanserar version 14
GibbsCAM 14, omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar CAM programmering för alla typer av CNC maskiner. Temat i v14...
Smart finansiering för att möta investeringsutmaningen
De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och...
Nya styrsystemsappen: Effektiv och enkel att använda
Okuma, en världsledande marknadsledare för CNC-verktygsmaskiner och processoptimering, tillsammans med Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG, har utvecklat en...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion