Operator

 

Axxos har nyligen lanserat Axxos Operator Maintenance, en ny modul i Axxos OEE för att hjälpa operatörer vid maskinerna att sköta enklare underhållsarbeten som till exempel oljekontroll och rengöring m.m.

 

En av de stora fördelarna med den nya funktionen är att operatörerna påminns om när det är dags att utföra underhållsarbeten i maskinerna de ansvarar för, så att uppgifterna blir utförda i rätt tid.

 

– Vi är övertygade om att ett kontinuerligt operatörsunderhåll är en mycket viktig del i ett framgångs-rikt förbättringsarbete för att uppnå en effektiv produktion. Den nya modulen ser till att underhållsarbetet blir gjort på rätt sätt genom att generera enkla checklistor för användaren. Företagen slipper nu alla pärmlösningar och instruktionsböcker som ofta finns vid maskinerna när allt finns digitalt och är tillgängligt för alla. Säger Martin Fredriksson, marknadschef på Axxos.

 

macbook-PDT_transparent_opuh1Martin fortsätter. Istället för att styra underhållspunkterna på kalendertid kan systemet påminna operatören när det är dags för underhållsarbeten baserat på drifttid eller antal tillverkade enheter, vilket systemet mäter automatiskt i realtid. Det gör det enklare att tillsätta rätt mängd underhållsinsatser vilket kan förlänga maskinernas livslängd och förebygga onödiga haverier.

 

Att skapa checklistor som operatörerna enkelt kan kryssa av efter varje utfört arbete är enkelt i Axxos Operator Maintenance. Om ett arbete inte blir utfört i tid skickas dessutom ett e-mail till respektive ansvarig.

 

För ytterligare information kontakta

 

Axxos Industrisystem

Martin Fredriksson, marknadschef

Tel. 036-332 0641, eller 073-672 2500