Den nya konsolroboten KR QUANTEC-2 K är den mest kompakta och starkasteroboten i sin klass. Med en räckvidd på upp till 3900 millimeter ger den stora fördelar för kunderna.

 – KR QUANTEC-2 K är en robot med stort arbetsområde och med särskilt god åtkomstframför allt nedanför roboten. Den är designad för att monteras på eller ovanför maskineroch för att jobba under sin egna fot, även om det absolut går att arbeta ovan fotenockså, säger Andreas Verga, Chef teknisk säljsupport på KUKA Nordic. 

Totalt finns fyra konsol varianter varav tre går att få i gjuteri utförande då de tål högre temperaturer och smutsigare miljö.Konsolrobotarna har en bärlast på 120 till 270 kg och kan användas inom de flesta marknadssegment, som exempelvis plast-, fordons- och gjuteriindustrin. I plastindustrindär de oftast monteras på formsprutorna för att plundra dem på detaljer, i gjuteriindustrindå de går att få i gjuteriutförande och i fordonsindu-strin för hantering av stora detaljersamt svetsning. 

Produktserien har optimerats i termer av prestanda, kostnadseffektivitet och flexibilitet,vilket innebär fördelar för kunderna i form av kortare leveranstider, maximal flexibilitetoch extremt låg ägandekostnad (TCO).

– KR QUANTEC-2 K kan dessutom uppgraderas från en viktklass till en annan i fabriken,vilket ger stor flexibilitet om roboten får en ny uppgift eller om godset som ska hanterasökar i vikt, säger Andreas Verga

Med KR QUANTEC-2 introduceras Motion Modes som innebär att robotensmaskindata kan anpassa efter applikation. Motions Modes anpassar robotens rörelserpå ett dynamiskt sätt och utökar dess egenskaper för högsta möjliga processkvalitet.Detta är programvarutillägg som säkerställer optimala robotrörelser för specifikatillämpningar. Rörelseläget ”Path Mode” möjliggör bankörning med högre noggrannhetoch precision medan ”Dynamic Mode” gör att roboten arbetar snabbare och med kortare cykeltider för att åtgärda flaskhalsar i produktionslinjer. ”Eco Mode” när man vill spara energi.