Kullmek AB kommer att mer än fördubbla sin produktionskapacitet genom investeringen i en Salvagnini L3 2 kW Fiberlaser.

”Efter en noggrann utvärdering av teknologi, maskinutförande och totalekonomi valde vi Salvagninis maskin, som ger oss en flexibel tillverkning och möjliggör med en användarvänlighet och snabbhet från ide till prototyp samt produktion även vid små serier”, säger Lars Seger, som äger Kullmek tillsammans med Thomas Sjöberg. Maskinens lättåtkomlighet till växlingsbord och skärhuvud är den bästa på marknaden” fortsätter Lars som tillsammans med Salvagnini Scandinavias AB VD, Björn Ahlqvist drivit projektet.

L3 nya generation, nu med ”Dry cooling head” är Salvagninis vidareutveckling av Fiberlasermaskiner, med den senaste teknologin som man sedan introduktionen 2008 haft stora framgångar med. Med den nya patenterade ”Dry cooling head” behövs det varken kvävgas eller vatten för kylning, vilket både ger en lägre gasförbrukning/år samt ökad livslängd för optiken. Linsen är med den nya tekniken elektriskt kyld. Totalt är över 600 system sålda världen över. Grundmodellerna L3 och L5 fiber lasermaskiner finns i flera olika utförande, storlekar och olika automatiseringsgrader. Detta är vår instegsmaskin med ett växlingsbord, som även kan kompletteras med vår lite olika automatiseringar, beroende på varje enskild kunds krav och önskemål och detta kan anpassas i efterhand om kundens kapacitetsbehov ändras. Maskinen har en extremt låg energiförbrukning, vilket ger en låg energikostnad per detalj, samt även en låg totalkostnad, då L3 har en väldigt låg underhållskostnad, berättar Björn.

Anläggningen är levererad togs i drift i december 2016.