Edströms presenterar stolt vår nya svarv agentur Shimada/Kitako. En helt unik svarv från Japan med egna tekniska lösningar där fokus ligger på massproduktion.Det unika med svarvserien är att laddningen av detaljer kan utföras när maskinen bearbetar. Detta tack vare att maskinen är utrustad med två chuckar.Svarven växlar mellan dessa chuckar på mindre än en och en halv sekund!

 

DETTA BETYDER DÅ MINIMALT STILLESTÅND!

 

Läs mer om Shimada/Kitako på deras hemsida.