Nu tas nya spännande steg i uppbyggnaden av en nationell arena inom 3D-printing i metall

jun 8, 2016 | 3D

Industrin i Västra Götalandsregionen är miljöbelastande men genom additiv tillverkning, så kallad 3D-printing, kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan drastiskt minskas. Chalmers och Högskolan Väst ges nu möjlighet att kraftsamla för att stärka konkurrenskraft, tillväxt och kunskapsutveckling inom additiv tillverkning i västra Sverige.

Första steget har redan tagits i byggandet av en nationell arena i Västsverige för 3D-printing i metall med det pågående projektet 3DPrint med Högskolan Väst som projektägare och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen som finansiärer. Nu har Chalmers och Högskolan Väst beviljats finansiering från Tillväxtverket för ytterligare ett projekt med syfte att ta andra steget i uppbyggnaden av den nationella arenan med Chalmers som projektägare. Målet med projektet är att bygga en funktionell samverkansstruktur med en internationell dimension samt att genomföra två samverkansprojekt inom 3D-printing. Samverkansstrukturen som byggs upp kommer att utgöra en nationell resurs för fortbildning, utveckling samt innovationer, inom 3D printing i metall.

– Den tillverkande industrin i regionen kommer att stärkas genom att nya forskningsresultat förs ut – resultat som har genererats i samverkan mellan industrin och de forskargrupper som idag finns på Chalmers och Högskolan Väst, säger Per Nylén, ansvarig för Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö.

3D-printing går från enkla plastskrivare för hemmabruk till mycket avancerade maskiner för tillverkning av komplexa flyg- och fordonskomponenter, stationära gasturbiner och individanpassade medicinska implantat. 3D-printing kan styra exakt hur material byggs, vilket ger en oöverträffad produktionsflexibilitet och optimalt resursutnyttjande. Tekniken ger även möjligheter att skapa nya typer av produkter som inte kan produceras med dagens teknik.

Tillför olika spetskompetens

Inom den nya nationella arenan skall företag, forskningsutförare och forskningsfinansiärer samlas till en fokuserad, gemensam satsning för innovation och reindustrialisering. Högskolan Väst, Chalmers och Swerea IVF samverkar för att stärka Västsverige i ett nationellt perspektiv och ansöker även om medel från Vinnova för ett nationellt kompetenscentrum för additiv tillverkning i metall. De olika parterna tillför olika spetskompetens inom automatiserad 3D-printing. Verksamheten vid Chalmers är världsledande inom pulverteknik som utgör en grund för 3D-printing i metall. Även på Högskolan Väst satsas det på ett nytt pulverbäddslaboratorium för samma ändamål.

– Vid Chalmers investerar vi i pulverbäddsteknik där vi tillsammans med Högskolan Väst kommer att ha en stark resursbas när det gäller additiv tillverkning, säger Lars Nyborg, ansvarig för pulverteknikversamheten vid Chalmers och prefekt för Institutionen för material- och tillverkningsteknik.

Det långsiktiga målet är att lyfta teknikhöjden och leveransförmågan bland regionens små och medelstora företag och göra dem kapabla att leverera till den internationella flyg- och rymdindustrin, men även inom fordons- och verkstadsindustrin.

Projektet 3DPrintPlus har en finansiering på cirka 9,6 milj sek över 3 år och såväl Högskolan Väst som Chalmers kommer att driva samverkan inkluderat även internationellt samarbetet och anställa doktorander i projektet. 

3D-printfarm tar sikte på serieproduktion
Inga verktygskostnader. Nästan obegränsade designmöjligheter. Korta ledtider och snabba leveranser. Lägg därtill lokal produktion i återvunna material. ReThink Factory...
Outokumpu går in i metallpulverbranschen för additiv tillverkning
Metallpulver som används för additiv tillverkning revolutionerar branschen och ökar produktionskapaciteten genom innovation och hållbarhet. Outokumpu, världsledaren...
Volymproduktion och print on demand med Desktop Metal
Med starka varumärken som HAAS, Chevalier, Kitamura, Shimada och Universal Robots har Edströms etablerat sig som experter på effektiva maskinlösningar. Nu tar man...
MID-dagarna 2022, höstens stora inspirationsmöte!
Boka in datumen 30 november och 1 december i kalendern redan nu! Årets MID-dagar i Jönköping arrangeras för nionde gången i år. På schemat: två inspirationsdagar med...
GKN Aerospace förvärvar Permanova för att växa inom additiv tillverkning
Permanova Lasersystem AB, en ledare inom avancerad laserteknologi och cellintegration, har köpts av GKN Aerospace, som är en ledande teknologipartner till den globala...
Nu förstärker Edströms 3D- teamet
Johan Nyström är Edströms nya säljare för Desktop Metal. Med erfarenhet från 3D-skrivarbranschen och additiv teknik är Johan redo för nya utmaningar tillsammans med...
EOS P 500 är ”effektiv, energieffektiv och perfekt anpassad till vår tillväxtstrategi”
"För oss är detta en strategisk investering", förklarar Prototals vd Jan Löfving. "Den modulära plattformsdesignen kommer att ge prototalkunder omedelbara operativa och...
Protolabs öppnar nytt europeiskt 3D-printcenter och ökar kapaciteten med upp till 60 procent
Protolabs har nu öppnat sitt toppmoderna 3D-printcenter i Putzbrunn utanför München, Tyskland. I den totalt 6 500 kvadratmeter stora anläggningen finns över 60...
Protolabs först i Europa med att lansera ångutjämning för bättre ytfinish på 3D-printade delar
Protolabs är den första och ledande digitala tillverkaren i Europa och nu även först med att lansera ångutjämning för 3D-printade delar. Efterprocessteknologin är ett...
Europas första 3D-printade båt
En sjöduglig båt, 3D-printad i ett stycke visades upp på InnoDex under Elmia Subcontractor i november. Båten har skrivits ut hos RISE och är resultatet av ett samarbete...
PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör