Nu tas nya spännande steg i uppbyggnaden av en nationell arena inom 3D-printing i metall

jun 8, 2016 | 3D

Industrin i Västra Götalandsregionen är miljöbelastande men genom additiv tillverkning, så kallad 3D-printing, kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan drastiskt minskas. Chalmers och Högskolan Väst ges nu möjlighet att kraftsamla för att stärka konkurrenskraft, tillväxt och kunskapsutveckling inom additiv tillverkning i västra Sverige.

Första steget har redan tagits i byggandet av en nationell arena i Västsverige för 3D-printing i metall med det pågående projektet 3DPrint med Högskolan Väst som projektägare och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen som finansiärer. Nu har Chalmers och Högskolan Väst beviljats finansiering från Tillväxtverket för ytterligare ett projekt med syfte att ta andra steget i uppbyggnaden av den nationella arenan med Chalmers som projektägare. Målet med projektet är att bygga en funktionell samverkansstruktur med en internationell dimension samt att genomföra två samverkansprojekt inom 3D-printing. Samverkansstrukturen som byggs upp kommer att utgöra en nationell resurs för fortbildning, utveckling samt innovationer, inom 3D printing i metall.

– Den tillverkande industrin i regionen kommer att stärkas genom att nya forskningsresultat förs ut – resultat som har genererats i samverkan mellan industrin och de forskargrupper som idag finns på Chalmers och Högskolan Väst, säger Per Nylén, ansvarig för Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö.

3D-printing går från enkla plastskrivare för hemmabruk till mycket avancerade maskiner för tillverkning av komplexa flyg- och fordonskomponenter, stationära gasturbiner och individanpassade medicinska implantat. 3D-printing kan styra exakt hur material byggs, vilket ger en oöverträffad produktionsflexibilitet och optimalt resursutnyttjande. Tekniken ger även möjligheter att skapa nya typer av produkter som inte kan produceras med dagens teknik.

Tillför olika spetskompetens

Inom den nya nationella arenan skall företag, forskningsutförare och forskningsfinansiärer samlas till en fokuserad, gemensam satsning för innovation och reindustrialisering. Högskolan Väst, Chalmers och Swerea IVF samverkar för att stärka Västsverige i ett nationellt perspektiv och ansöker även om medel från Vinnova för ett nationellt kompetenscentrum för additiv tillverkning i metall. De olika parterna tillför olika spetskompetens inom automatiserad 3D-printing. Verksamheten vid Chalmers är världsledande inom pulverteknik som utgör en grund för 3D-printing i metall. Även på Högskolan Väst satsas det på ett nytt pulverbäddslaboratorium för samma ändamål.

– Vid Chalmers investerar vi i pulverbäddsteknik där vi tillsammans med Högskolan Väst kommer att ha en stark resursbas när det gäller additiv tillverkning, säger Lars Nyborg, ansvarig för pulverteknikversamheten vid Chalmers och prefekt för Institutionen för material- och tillverkningsteknik.

Det långsiktiga målet är att lyfta teknikhöjden och leveransförmågan bland regionens små och medelstora företag och göra dem kapabla att leverera till den internationella flyg- och rymdindustrin, men även inom fordons- och verkstadsindustrin.

Projektet 3DPrintPlus har en finansiering på cirka 9,6 milj sek över 3 år och såväl Högskolan Väst som Chalmers kommer att driva samverkan inkluderat även internationellt samarbetet och anställa doktorander i projektet. 

PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...
Högskolan Väst tillverkar plastvisir till vården
David Simonsson är student och arbetar också deltid som forskningsingenjör inom Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö. Bland annat handlar den forskningen...
Oplanerade stopp inom industrin i fokus på mässan
Oplanerade driftstopp innebär stora förluster för svenska industriföretag. Idag finns det modern teknik för att snabbt hantera stoppen, men än så länge är det få...
Ny utbildning i additiv tillverkning
Mittuniversitetet startar en ny utbildning med fokus på additiv tillverkning för att möta branschens ökade behov av ingenjörer med specialistkompetens. − Additiv...
Uppfyller högsta produktivitet och kvalitet standard.
TRUMPF presenterade en ny 3D printer på den ledande internationella mässan för additiv tillverkning -  Formnext i Frankfurt 19 – 22 november. Den heter TruPrint...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör