Mitutoyos nya programvara MiCAT Planner minskar arbetet för att generera detaljprogram för koordinatmätmaskiner med upp till 90 procent, jämfört med konventionella metoder. Tack vare att programmet skapar mätprogram automatiskt sparar det avsevärt med både tid och kostnader.

Att ta fram ett mätprogram är en av de mest tidsödande uppgifterna för en mättekniker. Men genom att MiCAT Planner använder arbetsstyckets CAD-data för att skapa en mätplan, kan detta nu göras automatiskt på bara några minuter, i stället för som tidigare i timmar eller till och med dagar.

Idealet är om arbetsstyckets CAD-fil innehåller s.k. ”PMI-data” (Product Manufacturing Information), alltså dess egenskaper och toleranser. Men om dessa inte finns tillgängliga, kan de saknade funktionerna och toleranserna enkelt läggas till.

Programmeraren väljer för varje mätprogram med ett musklick de egenskaper som skall mätas och förändringarna uppdateras omedelbart i mätprogrammet. I 3D-vyn visar MiCAT Planner körbanan med mätpunkter och genom en knapptryckning kan mätprocessen simuleras.

MiCAT Planner hämtar in regler som bestämmer mätstrategin för de geometriska elementen, till exempel antalet mätpunkter eller inställningar för skanning. Tack vare reglerna genereras även operatörsoberoende mätprogram. Mitutoyo levererar alltid regelsatser som standard, men användaren kan när som helst göra anpassningar eller skapa egna.

Andra fördelar med programmet, är att det väljer den för ändamålet mest lämpade mätproben samt beräknar mätbanan. Programmet bestämmer utifrån datan den kortaste mätbanan och säkerställer dessutom att det inte föreligger risk för kollisioner.

Genom det grafiska gränssnittet är programvaran mycket enkel och intuitiv att använda och dessutom extremt tidsbesparande. Därigenom ger det basmjukvaran MCOSMOS ett viktigt verktyg för att höja effektiviteten i kvalitetssäkringen.

För vidare information, kontakta Mitutoyo Scandinavia AB, tel 08-594 109 50