…Står i det lilla samhället Dombäck strax utanför Husum. För de som inte känner till dessa platser, kan orterna placeras ett par mil norr om Örnsköldsvik. Det lilla samhället till trots, har satt sitt avtryck i en av de mest trafikerade platserna i Sverige. Från företaget LOLAB Produkter AB kommer alla de kabelstegar som skyddar kablaget genom hela Norra länken i Stockholm. Detta vägtunnelprojekt är ett av de största i sitt slag i norra Europa. – Det är 60 kilometer kabel inne i tunnlarna som vår produkt bär upp säger LOLAB:s VD Thomas Lindblom.

– Vi tillverkar mycket, men är specialiserade på produkter i rostfritt och varmförzinkat material, vilket passar bra för de högt ställda krav på tunnelinredningar vi utvecklat i samarbete med väg- och banverket. Företaget har även utrustat Botniabanan med åtskilliga kilometrar kabelstegar.

 Gravvårdar i rostfritt

Lolab har även varit leverantörspartner till pappers och massaindustrin i mer än 30 år där man tillverkat produkter för kringutrustningar runt maskinanläggningar. Det gör man fortfarande till olika industrier. En egen produkt är gravmonument som tillverkas i 2mm syrafast stål och marknadsförs under namnet Lifor. Idén med att tillverka gravvårdar på detta sätt väcktes av företagets grundare Lars Olov Lindblom.

Valde styrka och snabbhet vid investering

– Vi har en varierande mängd uppdrag och den erfarenhet som efterfrågas. För att kunna serva våra kunder har vi satsat på en Bystronic ByStar Fiber på 8000W. Det är nu den kraftfullaste och snabbaste fiberlasern i norra Sverige, och en investering för framtiden. Vi gjorde en mycket grundlig research när det gällde val av leverantör, och vi vägde även in det förtroende vi kände för Bystronic. Vi hade sedan tidigare två kantpressar från dem. Bland annat den lilla behändiga på 40 ton som visat sig vara ett mycket kraftfullt komplement till vår stora 250-tonnare säger Thomas Lindblom

Snabbast i Norrland.

– Vi bearbetar ungefär 250 ton stål årligen, både rostfritt och syrafritt. Vi håller oss oftast under 10 mm, och med den styrkan fiberlasern levererar så kan vi arbeta väldigt effektivt. – När det gäller snabbheten är det imponerande att se den prestera. Det allra vanligaste vi skär är nog 0,7 mm syrafast stål, och det går undan väldigt fort säger laseroperatören Viktor Eklund

Ny säljare för Bystronic i norra Sverige.

Tony Abrahamsson

Ny säljare i Norra Sverige är Tony Abrahamsson. Tony har många år bakom sig som servicetekniker för Bystronic och kan hela maskinparken utan och innan. – LOLAB hade en gammal laserskärmaskin sedan tidigare, och vi gjorde tillsammans en stor utredning där vi räknade på framtida kostnader i underhåll, samt ökade vinster med tidsvinsten vid produktionen som en ny fiberlaser kan leverera. Siffrorna talade sitt tydliga språk, och det blev en fin investering i Dombäck.

– Det är naturligtvis roligt att få hjälpa ett så fint företag som LOLAB med en maskin i den här klassen. Men det handlar inte om att bara sälja en maskin, det här är en process och ett åtagande där vi från Bystronic kommer att bistå med vår kunskap hela tiden som en ansvarstagande leverantör säger Tony Abrahamsson.