"Negativ trend bruten"

okt 2, 2020 | Automation, Robotar

Sverige har nu Europas näst högsta robottäthet i den generella tillverkningsindustrin.

Krönika:Ove Leichsenring ordförande i SWIRA Swedish Industrial Robot Association
Foto:Swira

Under 2019 installerades 1423 industrirobotar i Sverige vilket är en ökning med 13 procent. I det största kund segmentet metallbearbetande industri, som omfattar många mindre och medelstora företag installerades 587 robotar vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2018. Sverige passerar därmed Tyskland när det gäller robottäthet i den generella industrin. Sverige har nu den näst högsta robottätheten i Europa efter Danmark i detta marknadssegment.

-Det är mycket glädjande att robotinstallationerna i Sverige ökar. Det är ett viktigt trendbrott efter den negativa utvecklingen de senaste två åren. Många företag anser att det är mycket angeläget att skapa konkurrenskraftiga produktionssystem. Jag är övertygat om att Tillväxtverkets program Robotlyftet i hög grad bidragit till den ökande medvetenheten hos företagen.

Årliga installationsvolymer av Robotar i olika kundsegment

I IFR rapporten anges att 408 robotar levererats till fordonstillverkarna i Sverige trots avsaknaden av storskaligiga fordonsprojekt under 2019. Siffran är för hög och

kan förmodligen härledas till att ett större antal robotar har exporterats till annan destination utanför Sverige men rapporterats som installerade i Sverige. SWIRA uppskattar att det har installerats 208 robotar i den svenska fordonsindustrin 2019 vilket är en ökning med 55% från 2018. Volymökningen är kopplad till produktivitetshöjande installationer i motor och drivlinjeproduktioner samt ökande investeringar i flexibla robotautomationslösningar för monteringstillämpningar. Fordonsunderleverantörer installerade ungefär samma antal robotar som 2018. I det största kundsegmentet metallbearbetande industri, som huvudsakligen består av mindre och medelstora företag, installerades 587 robotar vilket är en ökning med 11 procent. Tyvärr ser vi en nedgående trend i plast och livsmedelsindustrin.

Sverige fortsatt på 5:e plats när det gäller robottäthet i industrin 2019

För att bättre kunna göra en jämförelse mellan olika länder så gör IFR även en beräkning av robottätheten i industrin. Beräkningen baseras på antalet installerade robotar / industrin korrelerat till 10.000 anställda / industrin. De höga siffrorna för Singapore är kopplat till elektronikindustrin, särskilt halvledare och kringutrustning för datorer. Korea producerar mer än 4 miljoner bilar och nyttofordon per år. Korea är också marknadsledande inom LCD, minneschipstillverkning och har en ledande position inom batteritillverkning. Sverige behåller sin 5:e plats.

Sverige går från plats 6 till plats 5 när det gäller robottäthet i industrin om man räknar bort fordonstillverkarna!

Sverige har passerat Tyskland 2019 när det gäller robottäthet i den generella industrin. Graden av automatisering är således relativt hög i den svenska generella industrin med 209 robotar per 10 000 anställda. Detta är den näst högsta andelen i Europa efter Danmark som har 239 robotar per 10 000 anställda i sin industri. Danmark som inte har  någonfordonsindustri ligger på fjärde plats i denna tabell efter Singapore , Korea och Japan. Det innebär att den danskatillverkningsindustrin fortfarande har en betydligt högre automatiseringsgrad i jämförelse med Sverige. 

Robot applikationer i Sverige!

Materialhantering & Maskinbetjäning har ökat med 25 procent. Dessa applikationer utgör de största robotapplikationerna i Sverige. Bågsvets & Motståndssvetsning kommer som nummer två. Den kraftiga minskningen i svetssegmentet beror på att det har installerats mycket få robotar för motståndssvetsning i fordonsindustrin under 2019. Volymen på 108 robotar är huvudsakligen bågsvetsrobotar. 

Antalet industrirobotar i drift i Sverige beräknas till 14 224 enheter vilket är 4% högre än 2018. 

Den metallbearbetande industrin har mer än 4900 robotar robotar i drift, därefter kommer fordonsindustrin, med 3200 robotar och underleverantörer till fordonsindustrin med 1600 robotar. IFR utgår från att det operativa beståndet av industrirobotar har en genomsnittlig livslängd på 12 år räknat från installationsåret, efter denna tid tas robotarna bort ur statistiken.

Prognoser för 2020 och 2021

När det gäller framtidsutsikterna så är det för närvarande omöjligt att göra en prognos. Alla ekonomiska prognoser för 2020 och därefter är beroende av vilket scenario som appliceras för Corona pandemin. Ekonomer bedömer att industriproduktionen i Sverige kommer att minska med 10 procent under 2020 vilket kan innebära att företagen skjuter upp nödvändiga investeringar i effektiva produktionssystem. SWIRA:s bedömning är att robotinstallationerna kommer att minska med ca 10-15 procent under 2020. Min förhoppning är att det endast blir ett hack i kurvan och att den positiva trenden fortsätter under nästa år.

Alla har sett effekterna när de globalt sammankopplade försörjningskedjorna har brutits under våren 2020 vilket resulterat i fullständiga produktionsstopp hos många företag. Svenska fordonstillverkare och andra större exportföretag kommer säkert att vidta åtgärder för att minska sårbarheten i sina försörjnings kedjor i framtiden. En del av lösningen är att lägga mer tillverkning i Sverige. Då krävs konkurrenskraftiga tillverkningsföretag som kan möta detta behov.

-Nu kommer det att bli ännu viktigare att säkerställa att industrin inte tappar fart när det gäller investeringar i effektiva produktionssystem. Regeringens budgetförslag för skattereduktion på investeringar kommer därför mycket lägligt. Jag hoppas också att nationella främjande program som Robotlyftet även i framtiden får nödvändiga resurser för sitt viktiga arbete med att öka konkurrenskraften hos alla mindre och medelstora tillverkningsföretag i hela Sverige från Skåne till Norrbotten.

-Avslutningsvis är det viktigt för företag att kompetensutveckla personalen och öka antalet personer med robotikfärdigheter. Det är min uppfattning att global konkurrens i kombination med en ökad efterfrågan på inhemsk produktion kommer att driva på företagens automatisering och digitalisering. Denna trend kommer också att skapa stora tillväxtmöjligheter för den svenska robotautomationsbranschen.

Doosan`s Prime serie P3020, längsta räckvidden på marknaden!
- Vad sägs om 30kg och över 2 meter räckvidd? Doosan Robotics är i absolut toppklass när det gäller att utveckla efter marknadens behov, nu presenterar vi den senaste...
Firar 50 år av robotinnovation
ABB Robotics firar 50 år sedan den banbrytande lanseringen av den första helelektriska mikrodatorstyrda industriroboten, IRB 6, utvecklad i Västerås. Detta...
Helt igenom europeisk robot för stränga hygienkrav
Med sin genomtänkta och moderna design uppfyller HD-serien de stränga standarderna för användning inom livsmedelsindustrin, biovetenskap, laboratorieautomation och den...
ABB:s IRB 60-robot fortsätter att imponera efter 39 års tjänst hos Koy Coating
Den innovativa maskinkomponentstillverkaren Koy Coating i värmländska Sunne har en gammal trotjänare i sin maskinpark. Det är inget annat än ABB-roboten IRB 60 från...
Omrons syn på morgondagens flexibla tillverkningslösningar
Omron höll sin Flexible Manufacturing Roadshow i Malmö förra veckan. Här demonstrerade Omron en rad automations- och robottekniker som mycket väl kan komma att dominera...
Smarta robotslösningar stöttar deras hållbarhetsmål
ABB:s nya sortiment av energieffektiva stora robotar och OmniCorestyrenheter kommer hjälpa Volvo Cars att göra energibesparingar på upp till 20 procent och uppnå sina...
Lanserar Lexium Cobot för att effektivisera svensk industri
Schneider Electric introducerar nästa generations robotteknik för industriell automation – Lexium Cobot. Teknologin skiljer sig från konventionella robotar genom sin...
Robotar som lär av varandra gör industrin mer effektiv
Robotar skulle kunna klara av flera och mer komplexa uppgifter än vad de gör i dag. Robotar skulle också kunna lära av varandra vilket skulle göra hela...
Ny robot förbättrar plock och montering
Framtagen för att möta tillväxtmöjligheter på viktiga marknader som elektronik, fordonsbranschen och förnybar energiproduktion • Ger 10 procents ökad genomströmning...
Flexibel produktion med KUKAs nya AMR:er
KUKA har ökat si- sor/ment av utrustning nischad för modern logis/k och industri 4.0. Det handlar om de självkörande plaBormarna (AMR) KMR iisy och KMP 1500P. –...
Fanuc passerar en miljon levererade robotar och lanserar nytt CNC-system
FANUC firade nyligen en viktig milstolpe genom att producera sin miljonte industrirobot. Företaget, som förser kunder över hela världen med CNC-system, robotar och...
ABB ökar satsningen på robotiken och på maskinbetjäning
ABB tillkännagav nyligen en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics...
FANUC och Volvo Cars tecknar globalt kontrakt
Med fokus på hållbarhet kommer världens största tillverkare av industrirobotar att leverera till Volvos produktionsanläggningar över hela världenFANUC och Volvo Cars...
Större och starkare cobot – nu på svensk mark
I slutet av 2022 berättade Universal Robots om sin nya större och starkare cobot: UR20. Nu har den kommit till Sverige och på onsdagen visas den för första gången i...
Ytterligare en industrirobot från YASKAWA för samarbete människa-robot
YASKAWA fortsätter att utveckla och utöka HC-familjen med robotmodeller för samarbete människa-robot. Dessa ”cobotar” är konstruerade för industriellt bruk med höga...
Robotarna fortsätter sin resa genom Sverige
Universal Robots fortsätter sin turné runt om i Sverige i höst. Det börjar nu närma sig höstens första cobotinspirationsevent, under vecka 35 kommer Universal Robots...
Livsmedelsgodkänd robot i restaurangmiljö
I början på juni i år lanserade Doosan Robotics sin nya E-serie inom kollaborativa robotar. En NSF-certifierad kollaborativ robot speciellt skapad för mat och...
Världspremiär: Svenska Cobotdagen
Den 4 maj kommer för första gången Svenska Cobotdagen arrangeras. En dag som fokuserar på kollaborativ robotik. Dagen arrangeras av Universal Robots och dess partners....
Att vara kvinna är en superkraft i tekniska yrken
Industri- och teknikbranschen är mansdominerade och inom flera yrken råder det dessutom resursbrist, men det behöver inte vara så. Afsane Vosoughi och Josefine Larsson...
SE Automation – ny återförsäljare för Universal Robots i Sverige
SE Automation blir robottillverkaren Universal Robots nästa återförsäljare i Sverige. Efterfrågan på kollaborativa robotar (cobotar) har ökat mycket, de är en viktig...
Automatisering bidrar till grön omställning
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och stabil fossilfri elförsörjning är nyckel till många utmaningar i vårt samhälle. På Carbex i Vadstena...
429 automationsupplevelser stärker svenska företag
Under året har Universal Robots tillsammans med sina partners Svenska Elektrod, Odigo och Cobotech åkt runt i Sverige med sina flexibla och lättprogrammerade...
Automationsexpert om 2023: Nyckelfärdiga lösningar är framtiden
Under de senaste åren har många verksamheter genomfört teknikdrivna förändringar i snabb takt. När samhället blir alltmer digitalt är det viktigt för företag att...
Levererar klassledande hastighet, precision och säkerhet
ABB har lanserat den samarbetande industriroboten SWIFTI™ CRB 1300, som minskar klyftan mellan industrirobotar och kollaborativa robotar. SWIFTI CRB 1300 kombinerar...
ABB Robotics öppnar utbildningscenter i Jönköping
 ABB Robotics öppnar ett nytt utbildningscenter i Jönköping för ABB:s kunder och partners. Utbildningscentret kommer att stärka kunskap och kompetens inom robotik och...
Universal Robots når milstolpe
Universal Robots (UR), som är det största företaget i en snabbt växande dansk robothub, har blivit klustrets första företag att nå 1 000 anställda. De är ett av få...
Cobotar och elförbrukning: en sak mindre att oroa sig för
Höga elkostnader och risk för elbrist är något som präglar vår vardag, det skrivs spaltmeter i tidningar, det debatteras och många gör vad de kan för att spara el och...
Minsta industriroboten med klassledande nyttolast och precision
ABB har lanserat den minsta industriroboten någonsin, som erbjuder nya möjligheter för snabbare, flexiblare och högkvalitativ produktion av smarta kroppsburna enheter....
ABB lanserade nästa generations flexibla automation på Automatica 2022
ABB visade upp nya varumärket OmniVance™ för ABB:s standardiserade, driftklara applikations­celler med nästa generations modulära produktion, enkel programmering och...
En Motomanrobot helt och hållet ”Made in Europe”
Till skillnad för övriga modeller i GP-serien har GP20 en solid överarm som avslutas med en smal ”handled”. Det är en klassisk design som påminner om en av våra mest...
Edströms förstärker teamet kring automation och robotar.
Den 1 juni tillträdde Johan Magnusson sin nya säljartjänst på Edströms. Genom honom ska Mälardalens kunder få hjälp på digitaliseringsresan mot automation,...
Universal Robots revolutionerar cobotvärlden – lanserar en helt ny industriell cobot
Universal Robots, den danska tillverkaren av kollaborativa robotar (cobotar), tillkännager idag att de kommer att lägga till en ny 20 kg cobot till sitt...
ABB-robotar lyfter produktivitet och hållbarhet på Fårbo Mekaniska
Automation är nyckeln till Fårbo Mekaniskas konkurrenskraft. Tack vare den senaste investeringen ökade produktiviteten i tillverkningen med 85 procent. Den visade också...
Sverigepremiär för Okuma Armroid hos Stenbergs
En CNC-svarv med inbyggd robot. Som är fullt integrerad med maskinens styrsystem. Jodå, du läste helt rätt. Maskinen heter Okuma Armroid och visas för första gången i...
ABB visar intelligenta robotar för en flexibel industri
YuMi, GoFa och Swifti. På Elmia Automation visar ABB hela bredden av kollaborativa robotar – plus flera andra innovativa lösningar för en flexibel och hållbar industri....
Ny robothubb byggs i Skandinavien
Om några veckor börjar bygget av toppmoderna gemensamma huvudkontor för Universal Robots (UR) och Mobile Industrial Robots (MiR) i Odense, Danmark. Byggnaden kommer att...
Automatisera mera på mässa
Den 10–13 maj är det dags för den stora mässan Elmia Automation i Jönköping. Universal Robots, världsledande inom kollaborativa robotar (cobotar), kommer vara på plats....
Ännu starkare teamwork med MOTOMAN HC20DTP
HC står för Human-Collaborative Robot. På svenska brukar vi säga samarbetsrobot eller cobot. Oavsett ordval definierar tekniken en ny relation mellan robot och...
Yaskawa stärker erbjudandet av små robotar
Vi ser en stor efterfrågan på marknaden efter små robotar med kraftfull prestanda. Därför har Yaskawa utökat GP-serien med en ny nätt modell. Familjen, som består av...
Ny återförsäljare för robottillverkare i Sverige
Nystartade Kameleon Robotics AB i Göteborg blir robottillverkaren Universal Robots tredje återförsäljare i Sverige. Efterfrågan på kollaborativa robotar (cobotar) har...
Magnifika cobot 10:an
Palletering, montering, svetsning eller maskinbetjänings applikationer är några exempel där du enkelt och kostnadseffektivt kan implementera en Doosan cobot. Med de 10...
Ökar hastigheten och flexibiliteten
Nya stora ABB-robotar ökar hastigheten och flexibiliteten för materialhantering vid batteriproduktion till elfordon De nya robotarna IRB 5710 och IRB 5720 ger...
Mycket att vinna på en automationslösning
För många företag är en automationslösning den rätta vägen att ta, både för att förbättra effektiviteten och öka lönsamheten. Detta gäller inte minst företag som är...
Robotar med hygieniska oljor klarar högt ställda krav
På en robot som hanterar livsmedel ställs särskilda krav. Smörjmedel är ett ty-piskt område där särskild hänsyn måste tas, och nu lanserar KUKA en serie robotar som...
Så blir svenska småföretag bättre på automation
”Danmark är en stormakt – Sverige sackar efter”, så löd rubriken till en debattartikel (SvD år2019) undertecknad två av Sveriges stora namn inom robotik och automation,...
SWIRA lanserar “Automationshjälpen”
SWIRA har under de 3 år som Robotlyftet pågått fått många frågor från företag om robotautomation. Ove Leichsenring -Vi vet att investeringar för att automatisera och...
”Cobotarna får ta kvällsskiftet”
Ständig övertid för att hinna bli klar. Med cobotar försvann både övertid och stress, samtidigt som produktionskapaciteten ökade. Nu tittar Norden Machinery på...
Roboten Quantec PA-2 skapar flera nya möjligheter
Snabbare, med uppgraderade viktklasser och med hygieniska oljor som tillval – nu är KUKA:s nya palleteringsrobot ute i sortimentet. – Det är en rejäl facelift från den...
”Hög effektivitet är det nya normala”
Kenji Yamaguchi, som är VD och koncernchef för FANUC Corporation, talar om det ökade intresset för automatisering, hållbar produktionsutrustning och FANUC:s egna smarta...
Coboten sparar miljoner och hälsan
För att vara konkurrenskraftig inom en mycket konkurrensutsatt bransch är det ett måste för norska Maskinpakking AS att vara automatiserat, flexibelt och pålitligt....

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör