NAJtech AB tar över ansvaret för försäljningen av slipmaskiner och svarvar från DANOBAT, efter att bägge parter signerat nytt agentavtal för den svenska marknaden.

Dessutom har nytt agentavtal tecknats med Daetwyler Industries i Schweiz, som marknadsför maskiner för kugghening under fabrikatet FÄSSLER. Avtalet gäller försäljning av såväl maskiner som verktyg.

”Det är förstås med viss stolthet som jag tecknat dessa avtal, då jag ju personligen samarbetat med både DANOBAT och FÄSSLER under många år” säger NAJtechs grundare och ägare Jan Wedar.

Bägge fabrikaten är väl etablerade på den svenska marknaden och uppvisar en idérikedom och innovationsförmåga utöver det vanliga med framtagning av nya maskintyper och tillverkningsprocesser.

”Vad gäller slipmaskinerna från Danobat är det speciellt intressant”, fortsätter Jan och tillägger ”Då slipning ofta är en metod som anses krånglig, dyr och komplicerad, är det speciellt intressant att ibland kunna visa att metoden istället är både snabbare och billigare än t.ex. hårdsvarvning. Danobat har dock också parallellt utvecklat en ny maskin för hårdsvarvning och det är då möjligt att direkt få en jämförelse mellan metoderna med erfarenheten från en och samma leverantör”.