Mjukvara hjälper tillverkare att optimera lagerhållning och lönsamhet

jan 21, 2022 | 4.0

Produktivitet är det främsta målet för tillverkare, och är avgörande för resursoptimering, effektivitet och företagets ekonomiska resultat. Trots det förbises fortfarande en avgörande anledning till tidsslöseri: bristfällig lagerstyrning. Att ha tillgång till rätt verktyg vid rätt tidpunkt är extremt viktigt för tillverkarna. Här förklarar Francis Richt, Global Manager för Sandvik Coromants digitala bearbetningsgren, hur specialistmjukvara för verktygslogistik kan hjälpa tillverkarna att uppnå optimerad lagerhållning och lönsamhet.

Krönika:Francis Richt, Global Manager för Sandvik Coromants digitala bearbetningsgren

I en typisk verkstad kan operatörerna ägna upp till 20 procent av sin tid åt att leta efter verktyg, och upp till 15 procent av jobben måste planeras om eller senareläggas på grund av att man inte hittade rätt verktyg. De här siffrorna baseras på Sandvik Coromants egna kundundersökningar och visar att dålig lagerstyrning är en avgörande orsak till tidsslöseri hos tillverkarna. Undermålig lagerstyrning leder till onödigt stora och kostsamma lagernivåer och föråldrade artiklar, vilket innebär att lagret inte fyller sin funktion när det finns som mest behov av ett visst verktyg. Andra följder är svårighet att mäta verktygsprestanda samt höga kostnader för lagerstyrning och bearbetning av ordrar.

I en bransch som verkstadsindustrin där tid är en så viktig faktor borde inte så mycket tid ägnas åt att leta efter verktyg och reservdelar. Vad är det som inte fungerar i tillverkarnas lagerstyrning? Ett problem är att verktygshanteringen och verktygsautomater är isolerade och avskilda i många organisationer. I många företag är det operatörernas uppgift att manuellt inspektera och fylla på verktygsskåpen. Många tillverkare är också ganska negativt inställda till digitalisering eftersom de är osäkra på hur Industri 4.0 kan integreras med de etablerade arbetsprocesserna – exempelvis resursplanering (ERP) eller övervakning och styrning av processer (med SCADA- eller MES-system) – och med personalen på arbetsgolvet. 

Sandvik Coromant har satt som mål att förändra det här inom fem år – men hur? Jo, genom att hjälpa kunderna att automatisera lagerstyrning med hjälp av programvara. På så sätt kan kunderna övervinna lagerproblemen och kanske även motviljan mot digitalisering, vilket skulle påverka det ekonomiska resultatet positivt.

Kortare produktionstider

I rapporten Digital Factories 2020: Shaping the future of manufacturing, publicerad av Pricewaterhouse Coopers (PwC) förra året, observerades att ”den fulla effekten av digitalisering uppnås bara när företagen är realtidsanslutna till sina leverantörer och kunder.” Det här uppnås framför allt med hjälp av Industri 4.0-enheter, exempelvis sensorer i produktions- och monteringslinjer, för att i realtid samla in data som kan ligga till grund för förbättrade analyser och kraftfullare beslutsstöd. På samma sätt som i försörjningskedjor kan förbättrad datainsamling vara en fördel vid lagerstyrning.

Utmaningen är dock att det i lagerstyrning är så många aspekter lagerstyrning att ta hänsyn till.. Till exempel måste lagernivåerna övervakas och man måste veta när nya verktyg ska beställas så att inte produktionen måste avbrytas. Ett exempel från PwC:s rapport är Fujitsus anläggning i Augsburg (Tyskland), där man använder automatiserad övervakning av hylltider för att optimera lagernivåerna och förhindra att artiklar tar slut. Enligt rapporten har anläggningen ett slags mellanliggande lager (en ”supermarket”) och självkörande elfordon som är integrerade med företagets MES-system för att säkerställa ”just in sequence”-leverans av komponenter.

I ett sådant scenario gör den digitaliserade lagerstyrningen mer än att spara tid – den leder också till kortare produktionstider. Kraftfull lagerstyrning är inte uteslutande avsett för multinationella företag som Fujitsu. Med lämplig programvara kan också mindre eller medelstora tillverkare automatisera sina mångfacetterade lagerstyrningsprocesser.

Tillföra värde i processerna

Det finns många automatiserade logistikmetoder som kan användas kostnadsfritt, men de brukar inte tillföra något värde i processen. Sandvik Coromants CoroPlus® Tool Supply är utformat för att leverera värde genom högeffektiv automation och tillgång data och insikter som genererar hållbarhet.

I CoroPlus® Tool Supply förenas maskinvara – det vill säga verktygslagret – och programvara. Kunden förses med en effektiv och ändamålsenlig verktygsautomat där lådsystemet kombineras med en kraftfull mjukvaruplattform. Lösningen är tillgänglig via datorer eller surfplattor. Automationsmjukmvaran ger fortsatt tillverkaren alternativet att utföra allting manuellt, och kan förhindra tidsförluster när det är bråttom. CoroPlus® Tool Supply är också utformat för att hantera de olika aspekterna av lagerstyrning. Till exempel finns funktioner för att övervaka lagernivåerna och automatisera verktygsinköp.

Automatiserade verktygsinköp är en verkligt värdebringande funktion i CoroPlus® Tool Supply-programvaran. Med funktionen kan den som har manuell kontroll över verktygsskåpets innehåll använda CoroPlus® Tool Supply för att fylla på lagret genom att göra automatiska beställningar. Programvaran gör det möjligt för operatörerna att välja och återföra verktyg från verktygsgolvet, och programvaran hjälper till att hantera påfyllning och fortlöpande underhåll av lagret – allt i realtid.

Människor och programvara samverkar alltså på ett sömlöst sätt. Men hur kan programvara hjälpa till att minska motviljan mot digitalisering?

Fatta bättre beslut

Ytterligare en fördel med CoroPlus® Tool Supply är de rollbaserade användargränssnitten. Rollbaserade användargränssnitt är den senaste trenden inom ERP-programvara, och gör det enkelt att få åtkomst till de vanligaste applikationerna, till exempel för användare som ofta utför samma uppgifter. Det kan vara avgörande för att få med sig verkstadsgolvets operatörer på tåget. CoroPlus® Tool Supply-plattformen ger anslutbara skärverktygsdata via CoroPlus-erbjudandet. Plattformen ansluter till flera tillverkares produktdatabaser och möjliggör import av korrekt verktygsinformation, inklusive ISO-parametrar, materialförteckningar och reservdelar. Som komplement till CoroPlus Tool Supply-programvaran erbjuder Sandvik Coromant de skåp där verktygen förvaras.

Våra specialister betraktar automation som avgörande för att uppnå förbättrad effektivitet och hållbarhet hos kunderna. Möjlighet att analysera och förutsäga resursnyttjandet, inklusive verktygsanvändningen, är ju trots allt en avgörande aspekt av hållbarhet, i synnerhet energieffektivitet. Industri 4.0 med sensorer och andra komponenter ger hållbarhetsfördelar i produktionslinjerna. CoroPlus® Tool Supply kan göra samma sak för lager, genom att säkerställa att de används med maximal tids-, kostnads- och energieffektivitet.

Enligt vår bedömning kommer programvaror som CoroPlus® Tool Supply att bli en avgörande del av beslutsfattandet genom hela tillverkningsprocessen. Till exempel kan programvaran hjälpa dig att välja ett lämpligt verktyg när du planerar bearbetningen av en ny komponent. I ett annat exempelscenario har programvaran starkare koppling till maskinen och den övergripande arbetsuppgiften: Anta att du tänker bearbeta 50 eller 100 komponenter. Finns det tillräckligt många verktyg, kommer de att slitas ut eller räcker det befintliga lagret för att kunna slutföra uppgiften?

Vi bedömer att den här typen av automation kommer att bli verklighet under de närmaste åren. Men redan idag kan tillverkarna använda programvara som säkerställer hög produktivitet.

För mer information: Sandvik

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Sandvik PrimeTurningTM ett lyft i GibbsCAM version 2023
GibbsCAM 2023 innehåller en mängd nya funktioner inom både svarvning och fräsning som ger ökad konkurrenskraft. Ett särskilt värdefullt tillskott är stödet för Sandvik...
CNC-bearbetning via globalt nätverk av digitala tillverkare
Världsledande digitala tillverkaren Protolabs utökar sitt erbjudande inom CNC-bearbetning via Hubs, en tjänst som ger kunder tillgång till ett globalt nätverk av...
Satsar på potentialen i additiv tillverkning
Företaget Alfa Laval är känt för sina många pågående utvecklingsprojekt. I Eskilstuna har man valt att bygga vidare på sina satsningar inom additiv tillverkning och...
Ny programvara underlättar automatiserad tillverkning av unika produkter
Inom några år kan tillverkningsindustrin hoppa över tidskrävande programmering varje gång en ny produkt ska sättas i produktion. Mattias Bennulfs forskning skapar helt...
Smart finansiering är nyckeln till hållbar tillverkning
Tillverkare står inför ett dilemma – de är drivna av viljan att investera i och dra nytta av hållbarhet, kombinerat med en ovilja att satsa kapital mot en bakgrund av...
Ny mötesplats för tillverkare och inköpare:
Backsourcing-trenden i kölvattnet av pandemin skapar möjligheteter för svensk tillverkande industri att ta nya affärer – men hur ska man göra sig synlig för inköparna?...
TechPoint Systemteknik AB erbjuder komprimering av metallspånor
Avfall efter metallbearbetning är något som alla metallarbetande industrier måste hantera vilket är förenat med betydande kostnader. Brikettpressen från Höcker...
LIQUIDTOOL Instructor övervakar skärvätskor med hjälp av intelligent teknik
LIQUIDTOOL Instructor är den första intelligenta lösningen för övervakning av skärvätskor som använder plug & play-teknik och övervakar skärvätskornas tillstånd...
3nine Industries förvärvas av Alder
Alder II AB (Alder) är en nordisk investeringsfond med fokus på utveckling av hållbara teknik- och tjänsteföretag. Den 21 oktober avslutade de förvärvet av 3nine...
En intelligent och automatiserad smörjning är framtiden
Maskinen, verktygen och – i mindre utsträckning – kylsmörjmedel. Tillsammans definierar de kvaliteten på ett arbetsstycke. För att upprätthålla en perfekt emulsion och...
”Även kringutrustning behöver väljas med omsorg”
Att välja rätt maskin är en process som kräver en noggrann utvärdering. Det är logiskt eftersom maskinen avgör förutsättningarna för det som ska produceras. Men...
Att ta till sig edge-tekniken
Enligt Google Trends data har antalet webbsökningar på begreppet edge computing ökat med hela 473 procent de senaste fem åren. Uppenbarligen finns ett stort intresse av...
Turning Up the Power
CAMBRIO, ledande CAD/CAM-innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning, är glada att kunna lansera nya GibbsCAM 2023. Utveckling har fortsatt fokusera på att utöka...
Distribuerad AI inom skärande bearbetning
Från den mordiska superdatorn Hal i 2001: A Space Odyssey till Skynet i Terminator – artificiell intelligens (AI) har inte det bästa ryktet i populärkulturen. Men inom...
”Snabbare återstart vid produktionsstopp är vårt mål”
Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Forskare från Högskolan Väst och fyra företag undersöker nu om...
Stort fokus på ”smart Manufacturing” på IMTS
"Upplevd kunskap får inte stå i vägen för en naturlig hunger för ett kontinuerligt lärande" Det står läsa i en ledare i tidningen Smart Manufacturing i USA, vilket...
Är detaljen viktigare än helheten?
Hur ofta händer det att du fastnar i en liten detalj som av någon anledning lyfts fram som viktigare än slutresultatet? Krönika: Anders Brunström Edge Technology AB...
En ny öppen digital affärsplattform som accelererar den digitala transformationen
Siemens AG har lanserat en ny, öppen digital affärsplattform, Siemens Xcelerator, för att accelerera den digitala transformationen och värdeskapande för kunder inom...
Så kan Industri 4.0 förbättra arbetskulturen – och det ekonomiska resultat – hos tillverkarna
Big data och de industriella sakernas internet (IIoT) ger centraliserad och förenklad användning och åtkomst av data. Men kan sådan teknik dessutom förbättra...
Lanserar IoT-plattform för mätning av luftkvalitet i realtid
QleanAir har utvecklat en IoT-platform som hjälper företag att mäta, förstå och förbättra sin luftkvalitet. Nu lanseras QleanAir Connect som kopplar upp arbetsplatsens...
Kan de små detaljerna vara avgörande?
Jag läste för en tid sen några kloka ord av Olof Röhlander som handlade om stenskott. Där stenskott var en metafor för det nödvändiga i att även ta tag i det som till...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder
Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial...
Digitala kunskapssessioner för optimerad funktion och produktivitet
Sandvik Coromant, har lanserat ett antal digitala kunskapssessioner för att hjälpa kunderna med applikationer där solida verktyg används. De tolv sessionerna tar upp...
Power Skiving mjukvara med kraftfull teknologimodul
Den nya mjukvarulösningen möjliggör en tillverkningsorienterad verktygskonstruktion och processoptmering i produktionsmiljö Verktyg för Power Skiving, ögonblicksbild...
Effektiv produktion när misslyckande inte är ett alternativ
Originaldelstillverkare inom flygindustrin (OEM) måste arbeta för att tillverka flygplan som kan färdas hållbart även långa sträckor och klara nollutsläppsmål. De måste...
Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter
Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan snart även användas för kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Möt vår nye professor i oförstörande...
CERATIZIT ger dig kompetent hjälp direkt med en ny app
Även i tider av lokala och nationella nedstängningar till följd av covid-19-pandemin utgör tillverkningsindustrin ett fortsatt viktigt bidrag till en fungerande...
Automation är det mer än maskinbetjäning?
Vad automation innebär beror helt och hållet på sammanhanget och vem man frågar. Inom den producerande industrin betyder automation och automatisering oftast att man...
Mer data ger mindre skräp
För att finna sig till rätta i en ny verklighet efter pandemin måste industrin påskynda den digitala omställningen och lära sig att dra nytta av den. Det är redan på...
”Vi börjar tänka som maskiner när vi förlitar oss på teknologin”
Digitaliseringen tar allt större plats i våra arbetsliv och vi förlitar oss mer och mer på maskiner och artificiell intelligens. – Samtidigt riskerar människan att...
Abus kransystem har en stark framtidstro
Under februari 2022 inleddes arbetet med utökade lokaler på Gräsdalen i Karlstad. Lokalerna utökas med konferens- och utbildningslokaler, kontor, garage och lager på en...
Utbildning i maskinteknik efter pandemin
Forskning från Search Consultancy visar att tillverkningsindustrin påverkas mer av brist på kompetent arbetskraft än någon annan bransch – 85 % av företagen lider brist...
Det enkla sättet att implementera digital bearbetning
I tillverkningsindustrin kan även de minsta felen resultera i höga kostnader. För att undvika detta på ett tillförlitligt sätt erbjuder Sandvik Coromant, ledaren inom...
Ännu en tech-investering i Malmö-regionen
Connectitude reste i veckan sin första runda om 15 mkr i tillväxtkapital för att sätta fart på försäljningen och därmed farten mot visionen om ett ekosystem av smart...
United Grinding gör revolution – för framtidens fabriker och framtidens operatörer
United Grinding innefattar en samling tungviktare inom slipning – såsom Studer, Blohm Jung, Walter, EWAG, Magerle, Schaudt Mikrosa och IRPD. Alla bolagen jobbar...
Robust, pålitlig, effektiv och underhålls-smart luftrening
Det italienska företaget AR Filtrazione, som finns i Bergamo strax utanför Milano, har tillverkat system för luftrening i 25 år, har närmare 40 återförsäljare i världen...
GibbsCAM lanserar version 2022 med fokus på kvalitet och högre kärnstyrka
Moorpark, Kalifornien: CAMBRIO, en ledande CAD/CAM-innovatör inom CNC programmering är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022. Nick Spurrett hos...
Optimera verktygs- och skärdata direkt med Seco Suggest
Seco Tools kunder minskar tiden för processoptimering med snabba expertrekommendationer för verktyg med hjälp av Suggest, som är ett kostnadsfritt och nyligen...
Skapa affärer av insamlad data – steg för steg
Den digitala utvecklingen inom tillverkningsindustrin går framåt med stormsteg. De företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa får svårt att hänga med i...
Sandvik Coromant lanserar CoroPlus®-programmet för produktivitetsförbättring
För att uppfylla alla olika krav som finns på industriell produktivitet har Sandvik Coromant lanserat CoroPlus® PIP-programmet (program för produktivitetsförbättring),...
Bearbetningsmetoden PrimeTurning™ implementeras i Siemens NX-programvara
Sandvik Coromant, ledaren inom bearbetningslösningar, har offentliggjort sitt senaste samarbete med Siemens Digital Industries Software, där deras PrimeTurning™-teknik...
Connectitude bidrar till en förenklad eftermarknad
På en väl omhändertagen eftermarknad tjänar maskintillverkare två tredjedelar av sin totala lönsamhet. Nu tillgodoser Connectitude behoven och förbättrar eftermarknaden...
Strategisk kompetensutveckling en nyckelfråga
Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...
Energikonvertering kan spara miljarder
Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar kostnaden för att nå officiellt uppsatta mål för fastigheters energikonvertering till år 2040 i fem...
Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri
För att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial. METALLKOMPETENS är ett nytt...
Maskinteknikföretag löser CAM-verktygsutmaningar
Sandvik Coromant, har meddelat ett nytt samarbete med Autodesk. Samarbetet tillkännagavs officiellt den 17 november 2020 vid Autodesk University 2020 – den ledande...
GibbsCAM lanserar version 14
GibbsCAM 14, omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar CAM programmering för alla typer av CNC maskiner. Temat i v14...
Smart finansiering för att möta investeringsutmaningen
De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och...
Nya styrsystemsappen: Effektiv och enkel att använda
Okuma, en världsledande marknadsledare för CNC-verktygsmaskiner och processoptimering, tillsammans med Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG, har utvecklat en...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion