Listigt tänkande har lett till enkla lösningar för ett gammalt problem som är förknippat med vändskärsborrar. Svårigheter som spåntrassel i djupa hål, olika slitagegrad på inre och yttre vändskär på grund av olika periferihastigheter, plus avböjning och slitage på själva borrkroppen har alla lösts med en ny och innovativ design.

Ny UH-brytare för härdad stål och UN-brytare för aluminium

”Det befintliga utbudet med skär för stål, rostfritt stål och gjutjärn har kompletterats med två nya spånbrytare och en ny skärsort”, säger Conny Erixon produktchef för Mitsubishi hos Colly Verkstadsteknik.
Den senaste PVD-beläggningstekniken har används på den nya sorten DP8020 för att komplettera det slitstarka hårdmetalls-substratet. Resultatet blir en idealisk vändskärssort att kombinera med den nya UH-brytaren. Den förstärkta eggen på denna spånbrytare ger rätt egenskaper för driftsäker borrning av hårdare material upp till 45HRC. För aluminiumbearbetning förses den obelagda TF15-sorten med den nya UN-spånbrytaren. Den skarpa slipade eggen ger fenomenal spånavgång och förhindrar löseggsbildning för ökad tillförlitlighet.

Olika sorter för inner- och ytterskär

Det yttre skäret i denna typ av borr bearbetar av naturliga skäl med högre skärhastighet än det inre, vilket leder till större slitage. Följaktligen behöver det inre skäret ha högre stabilitet och motståndskraft mot sprickbildning vid lägre hastigheter. Denna avvikelse har hämmats genom att använda ett CVD-belagt ytterskär som har högre nötningsbeständighet, i kombination med ett PVD-belagt innerskär som klarar sig bättre mot sprickbildning och lösegg.

”Kombinationen ger förbättrad tillförlitlighet och färre skärbyten för ökad produktivitet och effektivitet”, fortsätter Conny Erixon.

Utbytbara vändskär med 4 skäreggar

SOMX-skären passar i både inre och yttre plattläge, har 4 skärkanter och en unik vågig spånbrytardesign för förbättrad spånavgång. Periferieggen har också en wiperfas för utmärkt hålnoggrannhet och ytfinish. Skären är också inbördes placerade på ett sådant sätt att de båda har lika mycket kontakt med arbetsstycket och därigenom minskar borrkroppens avböjning för att ge en mer jämn prestanda.

Borrkropp

”Verktygskroppen från Mitsubishi är försedd med invändiga kylkanaler och optimerad utformning av spånkanalerna som ger extra materialtjocklek och styvhet i skärkraftens riktning. Detta motverkar borrkroppens avböjning och hjälper till att uppnå tillförlitlig djuphålsborrning upp till 6xD. Dessutom är borrkroppen ythärdad för att förhindra slitage från spånavgången”, avslutar Conny Erixon.

Tillgängliga storlekar och längder:

Ø17 mm – Ø43 mm i 2, 3, 4, 5 och 6xD.

och Ø44 mm – Ø63 mm i 2, 3, 4 och 5xD.