För bearbetning av svårbearbetade material med en hög grad av noggrannhet och effektivitet, har Mitsubishi Materials nu lanserat sin nya frässerie ARP med runda vändskär.

Den nya ARP-serien från Mitsubishi har utvecklats för bearbetning av härdat stål och rostfritt stål samt titanlegeringar och andra värmebeständiga legeringsmaterial som är vanliga inom flyg- och energisektorn. Under testförhållanden, har nya ARP-serien levererat imponerande förbättringar på verktygslivslängden med över 40 %, effektiviseringar upp till 20 % och minskade skärkrafter på 16 % jämfört med andra produkter.

Starkt fastspänningssystem
Dessa betydande vinster har uppnåtts genom att utveckla ett extremt exakt skärläge som garanterar minimal förändring av rundgångsnoggrannheten vid indexering av skären. Dessutom levererar ARP ett plattläge med högsta stabilitet som har två radiella kontaktytor för att förhindra vändskären från att röra sig under bearbetning.

Den robusta positioneringen kompletteras av en innovativ design av skärgeometrin med en speciell spånyta på varje kvadrant av det fyrsidiga skäret för att skapa ett jämnt spånflöde och minska skärmotståndet. Konventionella runda vändskär komprimerar spånan mot mitten av skäret, vilket genererar skärkrafter som är betydligt högre än vad ARP-serien visar. När dessa funktioner kombineras med grov-, fin- och extra fintandade fräskroppar, kan en ökad effektivitet om 20 % realiseras.

För att passa en mängd olika bearbetningstillämpningar finns fräskroppar i ARP-serien med arborinfästning i diametrar mellan Ø40, 42, 50, 52, 63, 66, 80 och 100 mm. Dessa fräskroppar kan fås med fyra till elva skärlägen beroende på vald fräsdiameter. För bearbetning av svåråtkomliga håligheter och former har Mitsubishi också lanserat fräskroppar med skaftinfästning som finns i normal och lång. Dessa erbjuds i diametrar mellan Ø25, 32, 40 och 50 mm med två till fem skärlägen för att möta ett brett spektrum av applikationer. Till sist finns också verktygskroppar med skruvkoppling i Ø25, 32 och 40 mm.

För att möjliggöra för slutanvändare att maximera potentialen hos denna ARP-serie, har Mitsubishi tagit fram tre högpresterande skärsorter. Den nya sorten MC7020 är ett CVD-belagt skär för bearbetning av rostfritt stål under långa perioder. Denna sort uppnår enastående verktygslivslängd och processtabilitet vilket är ett resultat av att hårdmetallsubstratet först är belagt med en TiCN-baserad beläggning som ökar verktygslivslängden vid bearbetning av en bred variation av rostfria stål. Ovan på detta lager beläggs skären med en finkornig AI2O3 som ytterligare förbättrar slitmotståndet hos sorten. Det översta lagret är en beläggning med extremt jämn yta som förhindrar oönskade effekter såsom t.ex. löseggsbildning.

För bearbetning av värmebeständiga legeringar, erbjuder Mitsubishi sina PVD-belagda skärsorter MP7100 och MP9100. Dessa flerskiktsbeläggningar ger stabila bearbetningsprestanda och förhindrar mikrosprickor och eggurflisning från att tränga igenom till substratet. Detta förlänger livslängden och stabiliteten särskilt i svårbearbetade material. Dessutom finns respektive skärsort med tre olika spånbrytare från maximerad eggskärpa till kompromisslös eggstyrka. Mångfalden av sorter och geometrier gör det möjligt för slutanvändaren att tillämpa Mitsubishis ARP-serie vid allt från precisionsfinbearbetning via applikationer inom semi-finbearbetning och slutligen även vid kraftigt intermittent bearbetning.