Mer data ger mindre skräp

mar 4, 2022 | 4.0, Maskin

För att finna sig till rätta i en ny verklighet efter pandemin måste industrin påskynda den digitala omställningen och lära sig att dra nytta av den. Det är redan på gång – enligt IBM har 67 % av tillverkarna snabbat upp takten i sina digitaliseringsprojekt sedan covid-19-pandemin bröt ut. Även om effektiv drift brukar framhållas som ett av de främsta argumenten för den här förändringen bör industrin också utnyttja konvergensen av Industri 4.0 och mål för miljö, socialt ansvar och styrning (ESG) för att förbättra sin trovärdighet i hållbarhetsfrågor.

Här förklarar V R Vijay Anand, Head of Digital Machining på Sandvik Coromant, varför data är nyckeln till att minska problemen med avfall vid tillverkning.

Trots att användningen av digitala verktyg ökar är det bara 59 % av tillverkarna som anger förbättrad hållbarhet som en anledning till att digitalisera sin verksamhet. Men digitaliseringen erbjuder långt fler möjligheter än vad man i förstone tror. Uppgifter som den svenska branschorganisationen Teknikföretagen har sammanställt visar att användningen av digitala verktyg är mycket viktig för att nå hållbarhetsmålen – genom att dra nytta av IT-baserad teknik i andra sektorer, som till exempel tillverkning, går det att minska koldioxidutsläppen med upp till 20 %.

Att öka användningen av digital teknik är absolut nödvändigt för att tillverkningen ska nå upp till Parisavtalets mål om ökat resursutnyttjande och framförallt minskad avfallsmängd. Enligt de senaste uppgifterna från Världsbanken är mängden avfall från industrin nästan 18 gånger större det fasta kommunala avfallet på global nivå. Alla tillverkningsanläggningar ger upphov till avfall, och mycket av det skulle gå att undvika.

Överproduktion och defekta produkter är två av de största avfallsbovarna. Anläggningar där man förlitar sig på äldre teknik och som saknar förutsättningar för att tackla utmaningarna med modern tillverkning är alldeles för vanliga. Men det betyder inte att tillverkarna ska acceptera avfallet som en oundviklig konsekvens av produktionen. Industriavfallet måste minska och data har en viktig roll att spela här, om tillverkarna bara vet vad de ska gör med den.

Effektivare drift

I varenda tillverkningsanläggning, oavsett hur stor, avancerad eller gammal den är, genereras varje dag stora mängder data. I en smart fabrik inkluderar dessa data allt från utrustningens prestanda till produktkvalitet och uppgifterna samlas in med hjälp av givare som sitter monterade i alla maskiner. Att börja i liten skala, med data från varje enskild maskin, är den första metoden för att minska mängden avfall i stor skala.

Många bäckar små gäller även här: små förändringar i de enskilda processerna har tillsammans stor inverkan på den övergripande effektiviteten. Genom att samla in och analysera data från maskinerna på verkstadsgolvet kan tillverkarna övervaka maskinerna och vidta åtgärder vid behov. Sedan kan tillverkarna använda dessa data för att optimera olika bearbetningsprocesser som har stor påverkan på den totala energiförbrukningen. Bland annat genom att upptäcka ineffektiva processer, strömlinjeforma produktionen och logistikplaneringen och förutse underhållsbehovet. Genom att göra flera mindre processer mer energieffektiva kan data användas för att kontrollera – och minska – den totala energiförbrukningen.

Dåligt energiutnyttjande kan upptäckas i realtid så att tillverkarna får chansen både att hitta möjliga orsaker och vidta lämpliga åtgärder. När man som tillverkare tittar på uppgifter om energiförbrukningen kanske man till exempel upptäcker att en viss maskin gör av med betydligt mycket mer energi än de övriga. Tillverkaren kan sedan gå vidare och använda informationen för att ta reda på orsakerna bakom den förhöjda effektförbrukningen och göra förbättringar för att öka maskineffektiviteten och minska energislöseriet.

Genom att kontinuerligt analysera data i realtid blir det också lättare att få maskinunderhållet att flyta smidigt. Med hjälp av dataanalys går det att hitta problemen redan innan de har inträffat. Om en maskin börjar få problem eller maskinens funktion förändras finns det risk för att den producerar detaljer som inte duger och därför måste kasseras. Data om maskinprestanda kan vara en hjälp för att upptäcka även mycket små förändringar i hur maskinen fungerar direkt när dessa förändringar uppträder, så att teknikerna kan utföra prediktivt underhåll innan den börjar producera defekta produkter.

CoroPlus®-sortimentet från Sandvik Coromants Data Driven Machining-utbud hjälper tillverkande företag att förbättra effektiviteten, minska mängden avfall och öka produktiviteten. CoroPlus® Process Control övervakar maskiner i realtid och utlöser åtgärder enligt programmerade protokoll. Om ett visst fördefinierat problem inträffar triggar denna lösning automatiskt en korrigerande åtgärd – till exempel att stanna maskinen eller byta ut ett uttjänt skärverktyg. Detta sätt att utföra underhåll ökar drifteffektiviteten med ända upp till 89 % och minskar avfallsmängden genom att ge tillverkarna chansen att utvärdera data, övervaka maskinens prestanda och upptäcka fel innan de inträffar.

Hänsyn till hela livscykeln

Även data från utförda livscykelanalyser (LCA) kan bidra till att minska avfallet. Vid en livscykelanalys utvärderas en produkts miljöpåverkan vid alla olika stadier under livslängden. Detta får man fram genom att titta på hur råmaterialen till produkten har utvunnits, hur stor mängd resurser som krävs, hur mycket och vilken typ av material och energi som går åt för att tillverka, paketera och distribuera produkten, vilken påverkan användningen av produkten har och hur mycket avfall och föroreningar produkten ger upphov till när den är uttjänt.

Eftersom livscykelanalysen tar hänsyn till alla stadier under produktens livslängd ger den alla fakta svart på vitt. När analysen är klar kan tillverkarna använda den för att upptäcka stora hållbarhetsbrister för en befintlig produkt, utvärdera produkter som fortfarande är på utvecklingsstadiet och ta fram nya, mer hållbara lösningar.

Men det räcker inte att bara titta närmare på själva produkterna, även paketeringen är viktig. Förpackningar är nödvändiga men ger anledning till oro för miljön på grund av den stora resursanvändningen. Problemet finns dessutom över hela världen. I Storbritannien produceras nästan 44 miljoner ton förpackningsavfall varje år av handel och industri och 28 % av det kommunala fasta avfallet i USA utgörs av förpackningar.

Hos Sandvik Coromant är man medveten om problemet med förpackningar, även när det gäller små produkter som skärverktyg, och lanserade därför nyligen ett program för en paketeringsväljare (PSA). PSA är ett program som använder data för att analysera en tredimensionell CAD-modell av den Sandvik Coromant-produkt som ska paketeras, identifierar dess kritiska punkter och använder en AI-algoritm för att rekommendera minsta möjliga mängd förpackningsmaterial. På så vis förbättras utfallet av livscykelanalysen för Sandvik Coromants verktyg eftersom det uppstår mindre förpackningsavfall när verktygen distribueras till tillverkarna.

Insyn ökar cirkulariteten

Data kan också användas för att underlätta en sluten tillverkningskedja där avfall från en process används som en resurs i en annan. Att jobba på det här sättet bidrar till en cirkulär tillverkningsekonomi där avfallet minimeras så långt det är möjligt genom kontinuerlig återanvändning.

Genom att använda data från livscykelanalysen tillsammans med maskindata kan tillverkarna förbättra effektiviteten och cirkulariteten hos sina produkter genom konstanta produkt- och processförbättringar. För att implementera den här typen av produktionssystem krävs en stabil och välgenomtänkt datastrategi. För att bygga upp en stark dataarkitektur måste tillverkarna ha en digital infrastruktur som enkelt kan synkronisera operationer, eventuellt mellan flera olika platser, och identifiera möjligheter att använda avfall som annars skulle gått till kassering. Sandvik Coromants CoroPlus®-serie av uppkopplade bearbetningslösningar och verktyg med inbyggda sensorer ger tillverkarna tillgång till digital teknik och förser dem med de vassa och verktygsnära data de behöver för att utnyttja sina avfallsresurser och öka hållbarheten i sin verksamhet.

Ibland kan det kännas som om man drunknar i den enorma mängden tillgängliga data och det kan vara svårt att veta vad man ska göra med all information. Men med rätt strategi är insamlade data ett mycket värdefullt verktyg för att minska mängden avfall genom ökad effektivitet, skapa förutsättningar för prediktivt underhåll, inspirera till innovativ produktutveckling och effektivare resurshantering hos maskiner, anläggningar och hela företag.

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

Mjukvarans tidevarv har börjat: Svänger du till vänster eller höger?
Den djupverkande mjukvarudrivna omvandlingen av bilindustrin borde vara en väckarklocka för tillverkningsindustrin. Inte minst behövs ett nytt förhållningssätt till...
Kapar CO2-utsläppen med 28 procent med ny svensk teknik
Wasabröds anläggning i Filipstad har lyckats med reptricket att höja produktiviteten och samtidigt drastiskt minska miljöpåverkan. Lösningen är svenskutvecklad teknik...
Industrins behov i fokus när Örebro universitetet startar masterprogram i maskinteknik
Örebro universitet får medel från KK-stiftelsen för att starta ett nytt masterprogram i maskinteknik – i samarbete med tio industriföretag.– Det här är något som...
Framtidens lasermärkning nu i Sverige
Den senaste innovationen inom industriell lasermärkning, L-MOOV, har officiellt lanserats på den svenska marknaden genom ett exklusivt partnerskap mellan SIC Marking...
Värd för Sverigeledande forskningskonferens i produktion
I april är det dags att prata framtidens industri. Då fylls campus i Trollhättan av industrirepresentanter och forskare inom produktion. Flera namnkunniga talare kommer...
Yrkes-SM med nytt styrsystem
Yrkes-SM i CNC-teknik samverkar med Stenbergs som ställer ut på Elmia Verktygsmaskiner På Elmia Verktygsmaskiner i maj visar Stenbergs ett nytt styrsystem från Okuma...
Slår omsättnings-rekord och når mål om fördubbling till 2023
Hudiksvallsbaserade Monitor ERP, som specialiserar sig på affärssystem för tillverkningsindustrin, fortsätter sin imponerande tillväxt. Under 2023 beräknas omsättningen...
Innovation möter tradition – CNC-fräst nötknäppare
I enlighet med jultraditionen visar OPEN MIND hur en exakt replika av en berömd nötknäppare från Erzgebirge, en region i östra Tyskland, fräses från aluminium. Exemplet...
Effektivt och ergonomiskt lager? 
Effektivitet och ergonomi är av hög prioritet för många företag idag. För att uppnå detta krävs många gånger en genomtänkt lagerlösning. SSI:s hissautomat, eller...
Tillverkningsindustrins utmaningar möttes av framtidstro och nytänkande
I en värld präglad av komplexa utmaningar skapar Elmia Subcontractor en betydelsefull plattform. Här omvandlar tillverkningsindustrin problem till möjligheter för en...
Utforska de oändliga möjligheterna hos CAD/CAM-tillverkningssystem
I den ständigt föränderliga tillverkningsbranschen har CAD- (Computer-Aided Design) och CAM-system (Computer-Aided Manufacturing) revolutionerat sättet som man utformar...
GibbsCAM 2024 – Powerfully Simple, Simply Powerful
GibbsCAM, en ledande CAD/CAM innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning är glada att kunna presentera en helt ny release. GibbsCAM 2024 fortsätter att höja...
OPEN MIND utökar teknisk försäljningsteam
Wessling (Tyskland), Göteborg (Sverige), 26 oktober 2023 – Som en ledande utvecklare av CAD/CAM-programvara expanderar OPEN MIND Technologies AG sitt tekniska...
Finepart satsar på EMO
Finepart Sweden AB, som tillverkar maskiner för mikro-vattenskärning ser EMO som en viktig plattform för att marknadsföra sina maskiner. Artikel ifrån Aktuell...
En ny era med Henrik Bohlin vid rodret
På EMO-mässan hade vi nöjet att träffa gänget från DANKAB, med Henrik Bohlin i spetsen. Det markerar början på en spännande ny era då Henrik tar över som VD och...
EMO 2023 
EMO 2023, som gick av stapeln 18-23 september i Hannover, attraherade ca; 1 850 utställare från 42 länder som kom för att visa upp sina senaste produkter, lösningar och...
Fullt fokus på E-mobilitet & automation
På årets EMO-mässa lade GROB-WERKE tonvikt på flexibilitet och automation, med särskilt fokus på kostnadseffektiva standardlösningar. De presenterade ett brett utbud av...
Mellanårsaktivitet för Elmia Produktionsmässor
– Konkreta superinjektioner för svensk tillverkningsindustri.I slutet på maj hölls en ”produktionsdag” hos Elmia i Jönköping. Dagen är, tillsammans med robotkonferensen...
Utökad funktionalitet för CNC-bearbetning
Digitala tillverkningsledaren Protolabs har utökat funktionaliteten ytterligare inom CNC-bearbetning för snabbare leverans av anodiserade och kromatpläterade...
Yrkeslandslaget mot medaljer i Gdansk
Den 4 september reser det svenska Yrkeslandslaget till Gdansk, Polen för att delta i Yrkes-EM 2023. Efter månader av träning och förberedelser ska våra 22 svenska...
Vad tillför CAM för den som köper legoproduktion?
För de flesta är CAM-system något som skapar mervärde hos det företag som investerat i sagda system. Finns det andra som kan dra nytta av CAM-system? Krönika: Anders...
Live-bearbetningsdemonstrationer tillgängliga globalt
Sandvik Coromant lanserar ett nytt Digital Live Machining-program (DLM). Utbildningssessionerna hålls av Sandvik Coromant Center – ett globalt nätverk av anläggningar...
Mazak presenterar en totalvision för avancerad produktion på EMO 2023
På EMO 2023 kommer Yamazaki Mazak att visa en enhetlig vision för moderna företag som gör det möjligt för maskinanvändare från hela Europa att främja produktivitet och...
Säkra och optimerade bearbetningsoperationer
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Teams maskinverkstad använder sig av VERICUT-verifierings-, simulerings- och optimeringsmjukvara från CGTech för att garantera...
Damstahl lanserar ny klimatkalkylator för att hjälpa sina kunder reducera sin miljöpåverkan
Damstahl, en av Europas ledande grossister inom rostfritt stål, leder industrin framåt med lanseringen av en ny kalkylator för koldioxidutsläpp. Det banbrytande...
Sandvik PrimeTurningTM ett lyft i GibbsCAM version 2023
GibbsCAM 2023 innehåller en mängd nya funktioner inom både svarvning och fräsning som ger ökad konkurrenskraft. Ett särskilt värdefullt tillskott är stödet för Sandvik...
CNC-bearbetning via globalt nätverk av digitala tillverkare
Världsledande digitala tillverkaren Protolabs utökar sitt erbjudande inom CNC-bearbetning via Hubs, en tjänst som ger kunder tillgång till ett globalt nätverk av...
Satsar på potentialen i additiv tillverkning
Företaget Alfa Laval är känt för sina många pågående utvecklingsprojekt. I Eskilstuna har man valt att bygga vidare på sina satsningar inom additiv tillverkning och...
Ny programvara underlättar automatiserad tillverkning av unika produkter
Inom några år kan tillverkningsindustrin hoppa över tidskrävande programmering varje gång en ny produkt ska sättas i produktion. Mattias Bennulfs forskning skapar helt...
Smart finansiering är nyckeln till hållbar tillverkning
Tillverkare står inför ett dilemma – de är drivna av viljan att investera i och dra nytta av hållbarhet, kombinerat med en ovilja att satsa kapital mot en bakgrund av...
Ny mötesplats för tillverkare och inköpare:
Backsourcing-trenden i kölvattnet av pandemin skapar möjligheteter för svensk tillverkande industri att ta nya affärer – men hur ska man göra sig synlig för inköparna?...
TechPoint Systemteknik AB erbjuder komprimering av metallspånor
Avfall efter metallbearbetning är något som alla metallarbetande industrier måste hantera vilket är förenat med betydande kostnader. Brikettpressen från Höcker...
LIQUIDTOOL Instructor övervakar skärvätskor med hjälp av intelligent teknik
LIQUIDTOOL Instructor är den första intelligenta lösningen för övervakning av skärvätskor som använder plug & play-teknik och övervakar skärvätskornas tillstånd...
3nine Industries förvärvas av Alder
Alder II AB (Alder) är en nordisk investeringsfond med fokus på utveckling av hållbara teknik- och tjänsteföretag. Den 21 oktober avslutade de förvärvet av 3nine...
En intelligent och automatiserad smörjning är framtiden
Maskinen, verktygen och – i mindre utsträckning – kylsmörjmedel. Tillsammans definierar de kvaliteten på ett arbetsstycke. För att upprätthålla en perfekt emulsion och...
”Även kringutrustning behöver väljas med omsorg”
Att välja rätt maskin är en process som kräver en noggrann utvärdering. Det är logiskt eftersom maskinen avgör förutsättningarna för det som ska produceras. Men...
Att ta till sig edge-tekniken
Enligt Google Trends data har antalet webbsökningar på begreppet edge computing ökat med hela 473 procent de senaste fem åren. Uppenbarligen finns ett stort intresse av...
Turning Up the Power
CAMBRIO, ledande CAD/CAM-innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning, är glada att kunna lansera nya GibbsCAM 2023. Utveckling har fortsatt fokusera på att utöka...
Distribuerad AI inom skärande bearbetning
Från den mordiska superdatorn Hal i 2001: A Space Odyssey till Skynet i Terminator – artificiell intelligens (AI) har inte det bästa ryktet i populärkulturen. Men inom...
”Snabbare återstart vid produktionsstopp är vårt mål”
Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Forskare från Högskolan Väst och fyra företag undersöker nu om...
Stort fokus på ”smart Manufacturing” på IMTS
"Upplevd kunskap får inte stå i vägen för en naturlig hunger för ett kontinuerligt lärande" Det står läsa i en ledare i tidningen Smart Manufacturing i USA, vilket...
Är detaljen viktigare än helheten?
Hur ofta händer det att du fastnar i en liten detalj som av någon anledning lyfts fram som viktigare än slutresultatet? Krönika: Anders Brunström Edge Technology AB...
En ny öppen digital affärsplattform som accelererar den digitala transformationen
Siemens AG har lanserat en ny, öppen digital affärsplattform, Siemens Xcelerator, för att accelerera den digitala transformationen och värdeskapande för kunder inom...
Så kan Industri 4.0 förbättra arbetskulturen – och det ekonomiska resultat – hos tillverkarna
Big data och de industriella sakernas internet (IIoT) ger centraliserad och förenklad användning och åtkomst av data. Men kan sådan teknik dessutom förbättra...
Lanserar IoT-plattform för mätning av luftkvalitet i realtid
QleanAir har utvecklat en IoT-platform som hjälper företag att mäta, förstå och förbättra sin luftkvalitet. Nu lanseras QleanAir Connect som kopplar upp arbetsplatsens...
Kan de små detaljerna vara avgörande?
Jag läste för en tid sen några kloka ord av Olof Röhlander som handlade om stenskott. Där stenskott var en metafor för det nödvändiga i att även ta tag i det som till...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder
Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial...
Digitala kunskapssessioner för optimerad funktion och produktivitet
Sandvik Coromant, har lanserat ett antal digitala kunskapssessioner för att hjälpa kunderna med applikationer där solida verktyg används. De tolv sessionerna tar upp...
Power Skiving mjukvara med kraftfull teknologimodul
Den nya mjukvarulösningen möjliggör en tillverkningsorienterad verktygskonstruktion och processoptmering i produktionsmiljö Verktyg för Power Skiving, ögonblicksbild...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion