Maskingården i Svedala, genom First Machinery Group, har fått förtroendet att leverera en Tajmac-ZPS CNC-styrd multispindel till Specma i Våxtorp. Med den nya maskinen förkortas vissa bearbetningstider 4–5 ggr. En annan stor fördel är att set-up tiden minskas från ca 1 dag ned till 1–2 timmar.

 

Specma har specialliserat sig på just-in-time leveranser av kompletta hydraulpaket (slangar, nipplar etc). Den nya maskinen kompletterar de redan befintliga kamstyrda 6-spindelautomaterna. Till skillnad från dessa kan den nya maskinen arbeta med oberoende spindelvarvtal vilket medger större flexiblitet och hänsyn tagen till materialegenskaper, t.ex lägre varvtal vid borrning. Maskinen hanterar stångdiameter upp till 42 mm och både stångväxling och frammatning sker via ett IMCEA automatiskt stångmagasin. Maskingården har haft företroendet att leverera till Specma under många år. Den nya maskinen levererades 3 månader efter order vilket är normal ledtid.

 

Grundmaskinen är styrd i 24 axlar, men ytterligare 20 kan kompletteras och hanteras av Siemens styrsystem. Tajmac-ZPS bygger multispindlar (upp till 8 st spindlar) som kan bearbeta 20–67 mm stångdiameter. Agent för Tajmac ZPS är First Machinery Group i Linköping och representeras i södra och västra Sverige av Maskingården Verktygsmaskiner.