Marknaden för digitala tvillingar växer explosionsartat

jun 10, 2022 | 4.0, Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), världens största företag inom industriell automation och digital transformation, har etablerat ett nytt nordiskt nätverk för att möta den växande efterfrågan på digital tvillingteknik. I Sverige har TechTribe valts ut som partner. Marknaden förväntas växa med över 40 miljarder dollar fram till 2026. Det slutliga målet är att varje produktionsanläggning ska ha en digital tvilling.

”Bland nordiska företag är användningen av digitala tvillingar i ett tidigt skede.  Men globala händelser, som t.ex. pandemin, har inspirerat fler företagsledningar att söka efter nya, bättre och kostnadseffektiva metoder för innovation och produktion. För att hjälpa företagen har vi upprättat ett nytt nordiskt nätverk av utbildningsinstitutioner och implementeringspartners för att hjälpa fler att införa digital tvillingteknik ”, säger Åsa Arvidsson, Regional Vice President, North Region EMEA på Rockwell Automation.

Med hjälp av mjukvarulösningar som Emulate3D för virtuell driftsättning kan företag lösa problem med logisk drift eller sekvensering innan de går ut på plats, samt minska riskerna och förbättra kompetensen genom att utbilda operatörer i en virtuell miljö.

Åsa Arvidsson säger: ”Digital tvillingteknik kan hjälpa företag att hålla sig konkurrenskraftiga, lösa utmaningar med livscykelhantering, bli långsiktigt kostnadseffektiva och optimera operatörernas kompetens och utbildning. Med virtuell design och prototyptillverkning kan företag bättre komma fram till vad som är möjligt i designprocessen innan de bygger i verkligheten. Processer kan utvärderas och testas tills allt stämmer, vilket är otroligt mycket effektivare och mer hållbart.”

Marknaden för digitala tvillingar förväntas växa enormt. Gartner framhåller att de förväntar sig att miljontals anordningar och produktionsanläggningar kommer att ha en digital tvilling inom några år. Markets & Markets uppskattar att den globala tillväxten kommer att öka från 3,2 miljarder US-dollar 2020 till 48,3 miljarder US-dollar 2026. För att möta efterfrågan förvärvade Rockwell Automation under 2019 Emulate3D.

Kompetenta partners som fokuserar på hållbarhet och effektivitet

”Vi har etablerat ett nordiskt partnernätverk som har kompetensen att föra en dialog med våra kunder. Den digitala tvillingtekniken är fortfarande ny för många och därför har vi engagerat skickliga konsulter som danska ProjectBinder och svenska TechTribe samt ett antal utbildningsinstitutioner för att öka kompetensnivån i Norden och Baltikum”, förklarar Åsa Arvidsson.

TechTribe, nätverkspartnern i Sverige, har genomfört flera digitala tvillingprojekt. TechTribes marknadschef Ruth Westberg säger:”För oss på TechTribe är det viktigt att använda den teknik som ger oss verktyg för att kunna leverera ännu bättre lösningar till våra kunder. Genom Emulate 3D har vi fått möjlighet till just detta. Förutom att det innebär att vi kan göra tidiga simuleringar inför utformning och val av lösning kan vi också avsevärt underlätta arbetet vid provkörning och driftsättning, då vi har möjlighet att prova våra utrustningar och program virtuellt innan vi faktiskt är på plats.  Implementeringstiden hos våra kunder minskas också eftersom utbildning av operatörer kan göras virtuellt innan utrustningen är på plats.”

Ruth Westberg fortsätter: ”Utöver att själva använda programmet i våra projekt erbjuder vi också hjälp med att införa Emulate 3D hos våra kunder samt ge support vid olika frågeställningar. Vi kan även tillhandahålla workshops med fokus på kundens behov.”

Demokratisering av tekniken för digitala tvillingar

Ursprungligen användes digital tvillingteknik endast vid tillverkning av halvledare. Sedan började läkemedelsindustrin använda den och i framtiden bör digital tvillingteknik vara tillgänglig för alla. 

”Vår vision på Rockwell Automation är att alla tillverkningsföretag ska ha en installation med digital tvillingteknik. Det gör företagen flexibla och anpassningsbara och minskar tiden till marknaden. Dessutom får företagen en utbildningsmiljö som effektiviserar utbildning och träning inför starten av en ny produktion”, avslutar Åsa Arvidsson och betonar att utbildningsinstitutionerna spelar en viktig roll för att höja den allmänna kompetensnivån så att företagen kan utnyttja tekniken optimalt.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation är en global ledare inom industriell automation och digitalisering. Vi förenar människors idéer med teknikens potential för att utöka det som är mänskligt möjligt, vilket gör världen mer produktiv och mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin, och cirka 25 000 anställda över hela världen hjälper kunder i över 100 länder. För att lära dig mer om hur vi blåser liv i Connected Enterprise mellan industriföretag kan du besöka www.rockwellautomation.com

Om TechTribe
Om en process kan beskrivas – så kan den med största sannolikhet också effektiviseras och kvalitetssäkras genom automatisering. För oss är varje kund och utmaning unik. Vi erbjuder därför kundanpassade produktionslösningar som helhetsleveranser eller som delsteg, utvecklade utifrån varje enskild verksamhets behov. Med verklig ingenjörskonst, många års erfarenhet och gedigen kunskap skräddarsyr vi produktionsutrustning från design, tillverkning och programmering till montering. Med modulära linjer, celler och robotar hjälper vi våra kunder att få sin verksamhet att gå från manuell till automatiserad.

På TechTribe möter gedigen ingenjörskonst avancerad elektronik i den eviga strävan efter att skapa automationslösningar som hjälper våra kunder att uppnå högre effektivitet, hastighet, kapacitet och kvalitet. Vi erbjuder helhetslösningar inom industriell automation.

Teknik utvecklad av människor – för människor.

Hållbar produktion genom minskat koldioxidavtryck och ökad produktivitet
Lösningar som gör verktygsmaskiner mer resurs- och kostnadseffektiva genom att minska bearbetningstider, tomgångstider och stilleståndstider är utan tvekan de mest...
Robotevenemanget R-24 lockade gäster från hela världen
I en bransch som kännetecknas av tekniska störningar, hård konkurrens om talanger och svårare tillgång till kapital, betonade årets R-24 robotikevenemang att det...
Pitchning för framtiden
Denna vecka samlas folk till R-24 robotevenemang i Danmark kommer Odense Investor Summit återigen att överbrygga klyftan mellan investerare och nystartade företag....
Ses vi i Odense?
Så blev en stad med 200 000 invånare en av världens ledande robotstäder Danska Odense har bidragit till att skapa en helt ny robotindustri. Råmaterialet är innovation...
Digitalt verktyg mäter koldioxidnivåer, temperatur, belysning och akustik i industriella kontrollrumsmiljöera
ABB har lanserat Operator Wellbeing Service (OWS), ett digitalt verktyg, vars syfte är att leverera den optimala arbetsmiljön för personal i industriella...
Tredje gången för robotevenemanget i Odense
Stort europeiskt robotevenemang lägger fokus på AI, den gröna omställningen och framtidens arbetsmarknad.Dessa tre av dagens mest aktuella ämnen står högst upp på...
Förenar säljkårer i Skandinavien & Baltikum
Från och med mars 2024 Leine Linde kommer att integrera sin försäljningsverksamhet med HEIDENHAIN i Skandinavien och Baltikum. Detta strategiska beslut syftar till att...
TUC Yrkeshögskola fortsätter att förse teknikbranschen med rätt kompetens.
 TUC Yrkeshögskola fortsätter leverera utbildningar som leder till arbete. Den 11 januari kom Myndigheten för yrkeshögskolans beviljande, där de redovisar vilka sökta...
ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar
ABB Robotics har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCoreTM-styrenhet...
AI sänker tröskeln för automation
AI är inget nytt, men de senaste årens hårdvaruutveckling har banat väg för ett AI-genombrott. Medan chatbotar fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av att...
Svensk industri ser positivt på framtiden
Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden jämfört med övriga europeiska länder visar Protolabs undersökning om innovation. 87% ser den största drivkraften för...
Större processäkerhet, mindre energiförbrukning och mindre koldioxidavtryck
TNC7 från HEIDENHAIN är nu tillgänglig med den senaste versionen av programvara och en ny hårdvarudesign. Denna innovativa CNC-styrning kan hjälpa företag att bemästra...
Leveranskedjan avgörande för utvecklingen av ny robotteknik
Närmare en tredjedel (32%) av experterna inom robotteknikbranschen anser att soft robotics ( mjuk robotik) och leveranskedjan är det som mest kommer att påverka hur...
Upplev unika innovationer live
Den 18-23 september 2023 träffas den internationella tillverkningsindustrin på EMO, världens ledande mässa för produktionsteknik. SCHUNK kommer att ta med sin...
Fulländning av CNC-produktion med hög blandning med Fastems Intelligent Automation
Den ständigt växande komplexiteten och förändringen kring industriell tillverkning kräver intelligent automatisering som möjliggör motståndskraftig och effektiv...
Ta kontroll över din tillverkningsprocess stärk konkurrenskraften och den gröna omställningen
Svensk tillverkningsindustri befinner sig i det sämsta affärsläget sedan 2020 enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för det andra kvartalet 2023. Samtidigt står...
Öppet Hus & 30 års jubileum
Heidenhain Scandinavia firade 30 års jubileum och tillsammans med företagets nya samarbetspartner Veldi kompetens, arrangerade man ett lyckat öppet hus i Norrköping den...
Det smarta sättet att hantera
Att koppla samman hårdvara och mjukvara är nu enkelt. SCHUNK har utvecklat 2D Grasping Kit för att hantera oorganiserade och slumpmässigt placerade detaljer. Kärnan i...
Upptäck fördelarna med automation
Digitalisering och automatisering är nyckeln till effektivare och mer resursbesparande produktion. Abbe Korchane på Bürkert förklarar varför man bör satsa på automation...
1,7 miljoner till utbildningsprojekt worktrainee
Ett nytt utbildningsupplägg för program inom datateknik och produktionsteknik ska öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildningen. I januari startar...
Ny toppmodern megafabrik för robottillverkning
ABB har invigt den toppmoderna, helt automatiserade och flexibla robotfabrikeni Kangqiao i Shanghai i Kina. Den 67 000 m2 stora produktions- och forskningsanläggningen...
Europas modernaste gjuteri – miljösmart och uppkopplat
Scanias gamla gjuteri i Södertälje togs i drift 1914. Även om det genomgått mängder av om- och tillbyggnader så var det, 109 år senare, svårt att möta såväl miljökrav...
36 miljoner kronor stärker högskolans forskning inom teknik och lärande
Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Västs forskningsmiljö Primus kan fortsätta bygga ny kunskap och kompetens som stärker svensk industri. I år startar...
HANNOVER MESSE visar vägen till en klimatneutral industri
Från 17 till 21 april 2023 på HANNOVER MESSE visar ledande internationella företag från maskinteknik, elektroteknik, energi samt mjukvara och IT hur långt de har kommit...
Integrera standardkomponenter med digitala processer
Den ständigt ökande integrationen av digitala processer i tillverkningen är en av de viktigaste revolutionerna som industrin genomgår. Marcus Schneck, vd för norelem,...
Kundupplevelsen driver prioriteringar för spårbarhet och leverantörskedjor
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), världens största företag dedikerat till industriell automation och digitalisering, har släppt en ny rapport publicerad av...
OutSystems och UiPath ingår partnerskap för intelligent automatisering
Applikations- och mjukvaruutvecklaren OutSystems och UiPath (NYSE: PATH), ledande företag inom mjukvara för företagsautomation, ingår partnerskap....
Programvara revolutionerar industrin och kan vinna Svenska Teknikpriset
Novotek har nominerats till Svenska Teknikpriset med Highbytes programvara ’’Intelligence Hub’’. Programvaran har utvecklats baserat på de unika egenskaperna hos...
Enkelt för nybörjarna och effektivt för de erfarna – KUKA.AppTech
Snabb och säker programmering korsat med stor enkelhet – det är vad koncep-tet KUKA.AppTech handlar om. – Det är en väldigt smidig lösning som tar robotprogrammeringen...
iiQoT ger ett teknologiskt lyft åt små och medelstora företag
KUKAs plattform iiQoT ger mindre bolag med viss grad av automation samma möjligheter som stora industrikoncerner. Via molnet får de full koll på hur väl robotarna...
Marknaden för digitala tvillingar växer explosionsartat
Rockwell Automation är världens största företag inom industriell automation och digital transformation, har etablerat ett nytt nordiskt nätverk för att möta den växande...
Digitala processer och möjliggör framtiden för tillverkningsindustrin
Den ständigt ökande integrationen av digitala processer i tillverkningen är en av de viktigaste revolutionerna som industrin genomgår. Marcus Schneck, vd för norelem,...
Presenterade nästa generations flexibla automation på Automatica 2022
ABB la grunden till framtidens fabrik med två omdanande produkter under det nya varumärket OmniVance™ på Automatica 2022: OmniVance™ FlexArc® Compact Cell samt...
Skärkraftsövervakning
Ett sätt att nyttja verktygen bättre, minska risken för dyrbara maskinhaverier och underlätta obemannad drift Artikel från Aktuell Produktion nummer 4/2022 Skriven av...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Optimal resursanvändning för hållbar tillverkning och produktivitet
Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver konkreta, mätbara, kommunicerbara och relevanta mål och faktabaserad realtidsinformation för analys, insikt och beslut på...
Fokus på mjukvaror och ”More Than Robots” på Elmia Automation
Den 10 maj startar Elmia Automation och KUKA kommer att vara på plats. Förutom robotnyheter fokuserar företagets monter på mjukvaror för simulering samt lösningar för...
TNC7, det nya styrsystemet från HEIDENHAIN
Med den nya TNC7 börjar framtiden här och nu hos HEIDENHAIN, som sätter en ny standard för effektivt arbete med en verktygsmaskin. Den ger optimal vägledning till...
Partnerlandet Portugal presenterar innovativa digitala lösningar för industrin
Partnerlandet Portugal har ett av Europas mest liberala affärsekosystem med policyer som gynnar utländska investeringar. Portugisiska företag utvecklar innovativ...
”Den största omvandlingen sedan industrialiseringen”
Digitalisering och hållbarhet – det är huvudteman på HANNOVER MESSE 2022. Världens ledande mässa för industriteknik främjar därmed näringslivets ökade fokus på...
Ny version av ABB Ability™ Performance Optimization
• Digital tjänst säkerställer effektiv övervakning av gruvspel och deras prestanda för att öka kunders drifttid och produktivitet • Användarvänliga gränssnitt och...
ABB tar ett stort steg med nästa version av digital tjänst
ABB har släppt en ny version av ABB Ability™ Predictive Maintenance for grinding, en unik avancerad digital tjänst för att underhålla, utvärdera och analysera växellösa...
Smart tillverkning banar väg för framtidens batterifabriker
Batterier kommer att ha en central plats på framtida energimarknader för både mobilitet och energilagring. Enligt International Energy Agency (IEA) måste den globala...
Logistikbranschen påskyndar robotautomatiseringen efter pandemin
ABB släppte den 6:e oktober sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accele-rated the switch to robotic automation”, som beskriver...
Hexagon lanserar plattform som ökar den autonoma kvalitetsgarantin för Industry 4.0.
Hexagons Manufacturing Intelligence-avdelning, som förser stora bolag som Volkswagen och Boeing med smarta tillverkningstekniker, har tagit fram HxGN Robotic...
MDH och ABB intensifierar samarbetet för att utveckla framtidens energisystem i industrin
MDH och ABB har under 2021 fördjupat sitt strategiska samverkansarbete i syfte att stärka och utveckla samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Med start i...
Nyheter i KUKA.Sim 4.0 – ett enklare liv för systemintegratörer
Möjlighet att skapa kompletta robotprojekt, att inkludera PLC och HMI, en speciell add-on för bågsvetsning och att programmet nu säljs som årligt abonnemang med mycket...
Hexagons affärsenhet R-evolution lanserar projektportfölj inom förnybar energi som syftar till att digitalisera produktion av solenergi
Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag R-evolutions första förvärv och investering, med fokus på...
Tätad snabbväxlingschuck för små till medelstora batcher
Om du vill svarva mer effektivt, få minimalt underhåll och säkra uppspänningar så är chucken SCHUNK ROTA THW3 det rätta valet. ROTA THW3 är snabbväxlingschucken med ny...
KUKA:s programvara lyfter robotarna in i framtiden
För att nå industri 4.0 fullt ut, behöver produktionsutrustning vara uppkopplad och distribuera data. Och det måste ske mer eller mindre sömlöst medan pro-duktionen är...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör