Driftsäkra och supereffektiva processer. Lätt att säga, svårare att få till. För många är SPS, Scania Production System, en ledstjärna.

– Nyckelorden är ledarskap och medarbetarskap, säger Kees Luttik, Scania, som berättar mer på Underhållsmässan den 13-16 mars.

“The Scania way of working” är titeln på Kees Luttiks KeyNote-seminarium på Underhållsmässan den 14 mars. Kees är Head of Global SPS Office, Production & Logistics på Scania och har jobbat med SPS alltsedan det omvälvande arbetssättet introducerades 1995.

– På Underhåll ska jag tala om vad SPS egentligen är och lite om historien bakom: hur vi startade och hur vi byggde upp det, steg för steg.

Produktionsmetoden, som infördes på Scania 1995, grundar sig i Lean-filosofin som växte fram i TPS, Toyota Production System. Och om TPS blev banbrytare på global nivå blev SPS motsvarigheten i Skandinavien.

– Ja, men mer än så. Jag jobbade i NederIänderna, mitt hemland, när SPS introducerades. Där blev SPS omgående det produktionssystem andra företag började benchmarka mot, berättar Kees Luttik.

– Och så har det varit i alla länder Scania verkar. Vi inspirerades av TPS, men vi skapade vårt eget system på Scania och byggde upp vår egen kompetens kring hur vi ville arbeta med Lean-produktion.

Att förklara ett koncept på ett papper är rätt lätt.

– Men det är alltid svårare att genomföra i verkligheten. Mitt fokus på Underhåll blir därför hur man får det att hända, säger han.

– Jag kan dela med mig av vår resa, hur vi steg för steg byggde upp vårt sätt att arbeta. Och hur det bidrar till våra resultat.Mycket har förstås hänt på 22 år, SPS har successivt utvecklats och förfinats. I början fokuserade vi på verktyg och metoder. Idag är fokus mer på ledarskap och medarbetarskap. Så det har verkligen varit en resa.

Kees Luttik berättar mer om Lean och SPS på Underhållsmässan den 14 mars