OnRobot har lanserat 2FG7, ett fullständigt, kostnadseffektivt och lättanvänt parallellgripdon som är klart för användning efter leverans och kan användas i renrum. 2FG7, som utformats så att företag av alla storlekar har möjlighet att installera gripanordningar till en låg kostnad, kan börja användas på några minuter och är särskilt konstruerad för hantering av krävande nyttolaster – till och med där det är ont om plats. Det nya 2FG7-gripdonet fungerar perfekt för produktion med låga volymer eller hög volym av blandad produktion och blir snabbt en lönsam investering på flera olika områden som maskinskötsel, materialhantering eller montering. 

”Våra kunder efterfrågade ett parallellgripdon som kan användas för att hantera nyttolaster på över 6 kg utan att behöva göra avkall på den användarvänlighet som man brukar förvänta sig av OnRobots produkter. Eftersom vi har kombinerat styrka, funktionsvänlighet och lätt programmering med en liten formfaktor har vi skapat ett kraftfullt och användningsklart gripdon med 2FG7,” berättar Enrico Krog Iversen, VD på OnRobot. 

Med en maximal nyttolast på 11 kg, en extern räckvidd för greppet på upp till 74 mm och en gripkraft på mellan 20–140 N kan den mångsidiga 2FG7 enkelt hantera tunga och skrymmande nyttolaster. Tack vare 2FG7:s dimensioner (156 x 158 x 180 mm) som gör gripdonet mindre än OnRobots RG2- och RG6-gripdon – men ändå kraftfullare än båda två – är det här gripdonet idealiskt i små arbetslokaler, vilket är en stor fördel på effektiva tillverkningsfabriker där man betalar ett högt pris för utrymmet och vid tillämpning där det inte finns mycket manöverutrymme.

“Kostnaden för maskinvarukomponenter för robotar har sjunkit under de senaste åren, men detta har inte inneburit fördelar för mindre tillverkningsföretag, eftersom den största andelen kringutrustning för industrirobotar fortfarande är överdrivet invecklad och det tar tid att använda utrustningen,” förklarar VD:n Iversen. ”OnRobot ändrar allt detta.”

2FG7, som är sömlöst integrerad med OnRobots produktsortiment och kompatibel med merparten av alla samverkande robotar och lätta industrirobotarmar, gör att tillverkare oavsett kompetenser snabbt och enkelt kan installera gripdonsanordningar. Det faktum att 2FG7 är så lätt att använda innebär att gripdonet alltid syns vid användningen, behovet av anpassade delar minskar och vägen fram till avkastningsfasen blir kortare. Användningen underlättas även av de smarta feedbackfunktionerna samt greppdetektering och detektering av förlorat grepp.

Certifierad för renrum 
2FG7 är ett produktionsklart gripdon som konstruerats för att klara av tuffa tillverkningsförhållanden och användningsområden. Förutom att gripdonet är IP67-certifierat har 2FG7 även tilldelats en certifiering för renrum (ISO klass 5) som krävs för många användningsområden inom läkemedelsindustrin och elektronikbranschen. Det uppfyller också ISO/TS 15066 för riskbedömningar av samverkande robotceller.

2FG7 drivs av en integrerad elmotor, vilket ger flera fördelar jämfört med pneumatiska gripsystem. För 2FG7-användare är det en enkel match att programmera inställningarna för kraft, hastighet och styrning av slaglängd med hjälp av en intuitiv programvarupanel. Därför är gripdonet idealiskt för produktion med hög andel blandvolymer eller med låga volymer eftersom man snabbt och enkelt kan justera inställningarna utifrån de komponenter som hanteras.

Med precisionen från 2FG7:s eldrivna motor kan man använda sig av en upplösning på 0,1 mm genom fingerplacering och en grepptid på 200 mm/s. Möjligheten att utföra exakta justeringar av slaglängd, räckvidden och fingerplaceringen gör att slutanvändarna kan dra fördel av flexibla lösningar på många olika användningsområden.

Pneumatiska gripdon ger däremot begränsad kraftreglering med låg upplösning genom lufttrycksjusteringar. Dessutom får man inte möjlighet att använda smart greppdetektering med pneumatiska system samtidigt som luftkvaliteten kan påverkas negativt genom utsläpp av föroreningar i arbetsmiljön.

”På OnRobot har vi satt upp målet att demokratisera automatiseringen genom att leverera lättanvända, kostnadseffektiva och färdigmonterade produkter till tillverkare av alla storlekar för att de ska känna sig trygga med användningen. 2FG7-parallellgripdonet är ett kraftfullt tillskott i OnRobots sortiment av demokratiseringsvänliga produkter som är klara för anslutning och produktion,” fortsätter VD:n Iversen.