Kyla och precision ger resultat

maj 21, 2021 | Svarv, Verktyg

Som fotbollsspelaren Lionel Messi sa, ”talang och elegans betyder ingenting utan stringens och precision.” Målet för alla tillverkningsföretag är att uppfylla sina kunders krav genom att leverera arbetsstycken av rätt kvalitet, i tid och till en optimal kostnad. Här förklarar Staffan Lundström, Product Manager hos Sandvik Coromant, varför kostnadseffektivitet och kvalitet vid stålsvarvning innebär precision – särskilt när det handlar om val av skärvätska.

Krönika: Staffan Lundström Product Manager hos Sandvik Coromant

Oavsett bransch behöver verkstäder i allt större utsträckning lättare komponenter, ökad hållbarhet och förbättrad bränsleeffektivitet. Detta driver trenden mot material med högre hållfasthet och varmhållfasthet, till exempel i form av renare stål och varmhållfasta superlegeringar (HRSA). 

Det innebär en utmaning för tillverkarna vad gäller verktygslivslängd och produktivitet, men även spånkontroll. Var och en av dessa faktorer kan förbättras med precisionstillförsel av skärvätska. Det är inte bara tillverkarna som upplever dessa utmaningar, utan även verktygsleverantörer som Sandvik Coromant. Våra specialister måste ta hänsyn till dessa framsteg inom materialvetenskapen i form av skär som uppfyller våra kunders behov. Svarvskär ska kunna stå emot höga temperaturer vid bearbetningen.

Därför rekommenderar Sandvik Coromant att man använder precisionstillförsel av skärvätska. 

I rätt zon 

Men vad exakt innebär det att använda precisionstillförsel av skärvätska? Eftersom stålsvarvning skapar en miljö med högt tryck i maskinen kan ett modernt svarvverktyg med munstycken kan leverera en höghastighets skärvätskestråle. 

Genom att använda verktygshållare med precisionsmunstycken kan skärvätskestrålarna riktas exakt mot skärzonen på skärets spånsida. De fungerar som en hydraulisk kil som lyfter upp spånan, vilket ger två resultat: det kortar kontaktlängden mellan skäret och materialet, och det hjälper till att minska skärkrafterna. Slutresultatet är en lägre temperatur med bättre spånkontroll.

Riktad övre precisionstillförsel av skärvätska kan förbättra spånbildningen och vidga fönstret för obemannad körning. Då användningen av helt autonoma digitala fabriker förväntas dubbleras under de närmsta fem åren, enligt rapporten Digital Factories 2020: Shaping the future of manufacturing från Pricewaterhouse Coopers (PwC), kan sådana fördelar vara avgörande.      

Men dessa fördelar är endast möjliga med verktyg som har utvecklats för applikationer med precisionstillförsel av skärvätska – till exempel borr med invändig skärvätsketillförsel och svarvverktyg med riktade strålar. Orsaken är att det skärvätsketryck som krävs för att bryta spånan i svarvverktyg beror på munstyckets utformning, materialet som bearbetas samt skärdjup och matning. Vilket skärvätskeflöde som krävs beror på trycket och ytan för skärvätsketillförsel.

Välj modulära lösningar

Därför har Sandvik Coromant uppgraderat sina Coromant Capto®-verktygshållare för T Max® P-hårdmetallsvarvskären. Coromant Capto® är en verktygshållare med snabbväxling som är utformad för att minska omriggnings- och verktygsväxlingstiden. Den hjälper också tillverkarna att uppnå det viktiga målet ökat maskinutnyttjande.

Coromant Capto® är ett modulärt system för fleroperationsmaskiner, vilket innebär att det erbjuder en mängd olika förlängnings- och reduktionsadaptrar som stöder användning av verktyg med olika längder och konstruktionsegenskaper, oavsett maskingränssnitt. För slutanvändaren innebär modulariteten mindre behov av dyra specialverktyg med långa leveranstider. Samma verktyg kan på så sätt användas i hela verkstaden, vilket ger unik flexibilitet, bästa möjliga stabilitet och ett minimalt verktygslager.

Coromant Capto® har uppgraderats så att den har stöd för T-Max® P, vilket Sandvik Coromant rekommenderar som första val vid allmän svarvning, för allt mellan medelstora och stora komponenter. Skär med utförande för T-Max® Panvänder flera av Sandvik Coromants stålsvarvningssorter, inklusive GC4425 och GC4415, för bättre slitstyrka, varmhållfasthet och seghet. 

Båda skärmaterialen innehåller andra generationens Inveio®-beläggningsteknik där kristallorienteringen har förbättrats ytterligare för ökad slitstyrka och ännu mer konstanta prestanda.

T-Max® P är särskilt utformat för övre och undre invändig precisionstillförsel av skärvätska. De nya verktygshållarna ger ökad verktygslivslängd och produktivitet för arbetsstyckesmaterialen ISO S, M och P, som är både bland de vanligaste och de mest komplicerade. Precisionstillförsel av skärvätska är särskilt effektivt för dessa svårbearbetade material.

Ökad verktygslivslängd 

Längre cykler med verktygslivslängd och förbättrad spånkontroll är avgörande för kostnadseffektiv bearbetning. Båda faktorerna underlättas om man med hjälp av skärvätska sänker den värme som bildas i verktyget. En av Sandvik Coromants kunder upplevde detta vid bearbetning av navkomponenter i olegerat stål, P1.2.Z.AN (CMC 01.2), med riklig kylning. I den befintliga processen grovsvarvades arbetsstycket i en horisontell svarv från Okuma, och upp till 30 detaljer kunde tillverkas innan verktyget visade tecken på förslitning. 

Verkstaden ville förbättra spånkontrollen och verktygslivslängden för ökad bearbetningssäkerhet och bättre cykeltider. Kunden bytte ut sitt befintliga skär mot ett CoroTurn 300 QS®-skaftverktyg för svarvning med precisionstillförsel av skärvätska istället för riklig kylning. Slutresultatet var att kunden kunde bearbeta upp till 79 komponenter innan verktyget visade tecken på förslitning – en ökning av verktygslivslängden med över 263 %.

Totalt innebar användningen av CoroTurn 300 QS® med precisionstillförsel av skärvätska att verkstadens produktivitet ökade med 180 %.

Dessa fördelar gynnar naturligtvis även det ekonomiska slutresultatet. I ett annat fall kunde en Sandvik Coromant-kund inom flygindustrin bearbeta två uppsättningar av huvudlandningsstället till ett flygplan med ett enda verktyg, GC4425, i kombinationer med övre och undre kylning. Den tidigare lösningen där man använt en konkurrents verktyg med riklig kylning bearbetade endast 0,8 komponenter innan man såg tecken på förslitning. Även här ökade verktygslivslängden rejält – med 250 %.

Kunden kunde nu tillverka två hela komponenter utan risk för att skäret gick sönder, vilket var positivt både för produktiviteten och cykeltiderna då man slapp stanna maskinerna för skärbyte. Detta ledde till en kostnadssänkning på 29 %.

Nya idéer för bearbetning

Dessa exempel visar att övre och undre precisionstillförsel av skärvätska kan förlänga verktygslivslängden och förbättra komponenternas kvalitet väsentligt. Dessutom kan övre precisionstillförsel av skärvätska vara viktig för att kontrollera spånbrytningen för säker bearbetning. Undre skärvätsketillförsel styr temperaturen och ger lång och förutsägbar verktygslivslängd. 

Skärvätsketekniken har också positiva effekter på ytkvaliteten, vilket gör den ovärderlig i tillverkarnas strategi för produktionskvalitet. Därför kan också Sandvik Coromants specialister ge rekommendationer för skärvätskeanvändning och tryck vid stålsvarvning.

Och så har vi Sandvik Coromants PrimeTurningTM, ett koncept som möjliggör svarvning i båda riktningar för maximerad produktivitet. Metoden bygger på att verktyget går in i komponenten vid chucken och avverkar material när det rör sig mot komponentens ände. På så sätt prioriteras de mycket viktiga spånavverkningshastigheterna, och man får även snabbare produktion och byten med bibehållen hög kvalitet.

Genom att använda bättre verktyg med rätt koncept – och naturligtvis precisionstillförsel av skärvätska och T-Max® P – kan stringens och precision bli centrala begrepp i alla tillverkningsföretags stålsvarvningskonfigurationer. Verkstäderna kan säkerställa att kunderna får sina arbetsstycken i tid och till ett optimalt pris med, för att parafrasera Messi, kvalitet, talang och elegans.  

För mer information: Sandvik Coromant

Ny skärsort för stålsvarvning hjälper THK Rhythm att ta kontroll över sin bearbetningsprocess
Tillsonburg har förändrats sedan den kanadensiska musiklegendaren Stompin’ Tom Connors gjorde den lilla staden i Ontario och dess tobaksfält kända genom sången med...
Nya möjligheter: Avstickning i rostfritt stål med System 222
Gühring System 222 för spår och avstickning har utökats. Förutom vändskär för stålmaterial finns det nu också ett verktyg med en bredd på 3mm för avstickning i rostfria...
Digitaliserad kvalitetssäkring i fordonsindustrin
Enligt IBM-rapporten Automotive 2030 — Racing toward a digital future säger hälften av cheferna inom fordonsindustrin att deras organisationer måste genomgå en digital...
Samarbete minskar ställtiden i längdsvarvarna
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras på Elmia Produktionsmässor.  En av de främsta innovationerna är...
Edeco tar samarbetet med Gesac till en ny nivå
Karlstadbaserade verktygsspecialisten Edeco Tool och kinesiska Gesac har gjort en lång och händelserik resa tillsammans. Edeco var den partner som 2016 introducerade...
80 fullspäckade sidor med flera nyheter och fullständigt fokus på verktyg till längdsvarvar
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras i årets katalog. En av de främsta innovationerna är produktlinjen...
Förstahandsvalets bredd sänker lagerkostnaderna
CNC-tekniker och verktygsingenjörer möter ett enormt urval av svarvskär, med hänsyn till sorter och spånbrytare på marknaden. Mitsubishi Materials har utvecklat och...
Innovativt avstickningssystem för högtryckskylning
ISCAR JETCROWN består av fyrkantiga adaptrar som passar i en unik krona som med en enda skruv monteras i tillhörande hållare. Kronan har två effektiva kylmedelsutlopp...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
WhizCut på EMO – med nya innovationer inom längdsvarvning
En av dom få svenska utställarna på EMO var WhizCut, med sin bas i Helsingborg. På WhizCut försöker man alltid att hitta nya lösningar på utmaningar vid tillverkning av...
Invändig och utvändig bearbetning av statorhus
I takt med det ökande antalet elfordon så krävs inte bara detaljer med snäva toleranser, utan också en så effektiv produktion som möjligt. En del som är speciellt...
Exakt bearbetning av mindre diametrar
Sandvik Coromant har lanserat CoroCut® QI, en serie specialutformade skär för invändig och axiell spårstickning i mindre diametrar. CoroCut® QI har optimerats för ett...
Ny katalog ifrån Dormer Pramet
Dormer Pramet har förnyat sina huvudkataloger med metriska produkter, som omfattar mer än 20.000 skärande verktyg genom att dela in dem i fyra publikationer omfattande...
Verktyg med tre skär gav snabbare svarvning av valsar
När enbart grovsvarvning av en grovplåtsvals kan ta upp till 150 timmar får varje procent som bearbetningstiden kan reduceras effekt på produktionskostnaderna....
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Sandvik Coromant presenterar samarbete med HCL CAMWorks
Sandvik Coromant, har offentliggjort sitt samarbete med det globala teknikföretaget HCL Technologies, där deras PrimeTurning™-teknik ska integreras i HCL...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
PCBN-beläggning – nästa generationens teknik
Mitsubishi Materials har utvecklat en nytt, innovativt PCBN-belagt vändskär för högeffektiv svarvning av härdat stål. Beläggningen har utvecklats för att skapa en...
Ett nytt flaggskepp bland svarvsorter bildar en ny generation
Dormer Pramet har uppgraderat sitt flaggskepp, den PVD-belagda sorten T8330 med en ny beläggning som ökar slitstyrkan och prestandan.  T8430 kommer att...
WhizCut förstärker organisationen
“Kunskaperna är gedigna och viljan att hjälpa våra kunder är stark”, säger Niclas Axelsson som är ny försäljningschef på WhizCut. Niclas Axelsson Företaget, som...
Säker bearbetning av tuffa ytor
Sandvik Coromant har lanserat två nya svarvsorter speciellt framtagna för varmhållfasta superlegeringar. Svarvsorten S205 för finbearbetning och medelgrov...
Varför tillverkare borde övergå till en ny generation av verktygslösningar
Niccolò Machiavelli, portalgestalten för den moderna politiska filosofin, menade att ”den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden”. Vi lever...
Öka verktygslivslängden med precisionskylning
Sandvik Coromant har uppgraderat sina Coromant Capto®-verktygshållare för hårdmetallsvarvskäret T-Max® P . Nu har verktyget invändig övre och undre precisionstillförsel...
Sumitomo lyfter hårdsvarvning med innovativ verktygslösning
Artikel Aktuell Produktion Nummer 3/2021. Text Kent Nordin För att kunna uppnå fina ytor vid svarvning av härdade komponenter sker bearbetningen i allmänhet med låga...
Nästa steg mot obemannad produktion
I en studie från Beihang University i Kina, publicerad i International Journal of Production Research, kopplas prediktivt underhåll direkt till produktkvaliteten....
Förbättra stålsvarvningsproduktiviteten med nya hårdmetallsorter
Efter att i oktober 2020 ha lanserat två nya hårdmetallsorter för svarvning har Sandvik Coromant nu utökat sitt stålsvarvningsproduktsortiment med ytterligare...
Dormer Pramet expanderar sitt GL-sortiment
Dormer Pramet har expanderat sitt GL-sortiment för avsticknings- och spårstickningsapplikationer med en serie verktyg, dubbelsidiga skär och geometrier.  De nya...
Ny teknik – säkerställer höga skärhastighet och slitstyrka
Det finns en växande efterfrågan att bearbeta med högre skärhastigheter och förbättrad effektivitet. Dessutom ökar användningen av material med hög hållfasthet för...
Wiklunds Verktyg – om vinsten av att optimera
Artikel Aktuell Produktion Nummer 1/2021- Text Gabriella Mellergårdh Produktionsoptimering, effektivisering och kostnadsbesparingar – Wiklunds Verktyg sätter ribban...
Sänka kostnaden per detalj
När en undersökning gjord av US National Association of Manufacturers (NAM) visar att 53 % av tillverkningsföretagen förväntar sig att coronapandemin ska påverka...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...
Nya hårdmetallskär för produktiv och effektiv stålsvarvning
Sandvik Coromant uppgraderar sitt sortiment av svarvskär för bearbetning av ISO-P-stål. Specialisten på verktygsuppsättningar har lanserat två nya hårdmetallsorter som...
Nytt verktygssystem ökar hastighet och noggrannhet
Dormer Pramet har infört ett snabbväxlingssystem med hög precision för en rad invändiga och utvändiga svarvapplikationer.  Den nya polygonkopplingen (PSC) är...
Hans forskning stärker verktygsbolaget kompetens
Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget.  – Jag har främst studerat...
Specialverktyg riktade mot rörproduktionen
Dormer Pramet är känt som en av de ledande leverantörerna av verktyg för tillverkning av rör och tuber och har nu utökat sitt sortiment av hyvlingsverktyg. Ett...
Ny design på skärverktyg kan ge lägre flygpriser om tio år
Två-tre minuter. Så kort livslängd har skärverktyg vid tillverkning av vissa flygmotordelar. Men med ny verktygsdesign och effektivare kylning kan livslängden generellt...
Förbättrar industrins produktionsekonomi
 En gång årligen samlar kinesiska världskoncernen Gesac sina exportpartners för en veckolång presentation av det senaste inom verktygstekniken. I takt med Gesacs...
Mångsidigt alternativ för djupare spår
Dormer Pramet har utökat sitt sortiment av avsticknings- och spårstickningsverktyg med ett flertal viktiga artiklar.  Det omfattar nu ett komplett utbud för...
3 nya Duratomic® TM-sorter för svarvning
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Revolutionerande avstickningssystem med en fyrkantig adapter med 4 skärlägen
MULTIFGRIP utökar ISCAR´s utbud av produkter för av- och spårstickning och består av unika och patenterade förstärkta grundhållare och fyrkantiga adaptrar med 4...
Duratomic® TM-sort för svarvning i rostfritt stål
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Besök dem på EMO i Hannover och upptäck deras lösningar inom Industri 4.0
EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik och för ISCAR är det viktigt att kunna visa upp nyheter inom flera områden. Som...
Vi driver innovation och digitalisering inom tillverkning
Med unika produkter samt digitala lösningar och koncept kommer världens ledande leverantör av skärande verktyg och lösningar Sandvik Coromant att visa besökarna på EMO...
Horn på EMO
Ny frontinspänning för Supermini skär Bild: Den nya designen gör att skäret hålls på plats med en högre kraft och ger ett stabilare system. Horn har utvecklat ett nytt...
Ny huvudkatalog från Mitsubishi Materials
Mitsubishi Materials lanserar nu under våren 2019 sin nydesignade huvudkatalog C008 över sitt standardprogram av skärande och hållande verktyg. En ny layout -Mitsubishi...
Dahlbergs Mekaniska – det lilla företaget som växlat upp!
Mattias Dahlberg jobbade som säljare på SMV Verktyg och sålde verktyg till Dahlbergs Mekaniska Verkstad i Lidköping. Han slutade så småningom som säljare och köpte...
“Penta”-blad för TANG-GRIP (TAG)-skär
ISCAR´s redan stora utbud av avstickningsverktyg utökas nu med LOGIQ5GRIP bestående av adaptrar med 5 skärlägenför TAG-skär i 2 och 3 mm´s skärbredd. Adaptrarna...
Digitalt ansluten tyst svarvning
Med en avancerad lösning som gör det möjligt för tillverkningsföretag att ta ett steg mot digital bearbetning och Industri 4.0, har specialisten på...
Mitsubishi MB4120-serien CBN-skär för svarvning av sintrade legeringar och gjutjärn
Mitsubishi Materials förstahandsval för högeffektiv svarvning av sintrade legeringar och gjutjärn är den nya sorten MB4120. Sorten är framtagen för att komplettera...
CBN-skär för applikationer i härdat stål
För effektiv bearbetning av härdade stål har Mitsubishi Materials ett omfattande sortiment av belagda CBN-skär, BC8100-serien. Fyra sorter utgör ett komplett sortiment:...