Arcam+KungKungen och representanter från IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) besökte Arcam under sin västsvenska studieresa. Arcams teknologi, som etableras alltmer världen över, demonstrerades för delegationen.

 

Besöket ingick i ett program där man tar del av framgångsrik västsvensk industri. IVAs ordförande Leif Johansson ledde delegationen, och Arcams VD Magnus René stod som värd för besöket.

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD Arcam AB

Telefon: 031 710 32 00

Mobil: 0702 79 89 99

E-post: magnus.rene@arcam.com

 

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och aär noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.