Att sammanföra människor och robotar är framtiden för industrin.

– Det är egentligen ett litet steg, men ack så viktigt, säger Niklas Richardsson, Sales Manager System på Yaskawa, om paradigmskiftet som är på väg.

Niklas Rickardsson vid en av de kollaborativa robotar som Yaskawa visar på Elmia Automation.

Niklas Richardsson ser stora möjligheter med att kombinera automation och människor genom kollaborativa robotar. Han menar till och med att det är nyckeln till att behålla produktionen kvar i Sverige.

– Ska vi fortsätta producera i Sverige måste vi vara smarta. Vi behöver se till att nästa generation arbetare får en bra arbetsmiljö som är säker och sund. Om vi använder tekniken på ett smart sätt kan vi dessutom minska slitageskador och även plocka bort jobb som ungdomen idag väljer bort, säger han.

Under Elmia Automation premiärvisar Yaskawa bland annat fem samarbetande robotar som företaget släppte till försäljning så sent som i januari.

– Det är robotar helt fria från klämrisk, med sensorer i varje axel och momentavkänning vilket gör att de stannar om de skulle vara på väg att köra på dig. Det är en säker robot, som kan jobba fritt vid sidan av människan, och som du kan interagera med på ett helt annat sätt än normala industrirobotar där du behöver skyddsstaket, ljusridåer och ljusbommar.