Aliaxis är tillsammans med FRIATEC specialiserade på keramiska högpresterande material. Från och med i år kan Aliaxis erbjuda två veckors ledtid på tillverkning av prototyper i de unika keramiska FRIALIT-DEGUSSIT materialen med hjälp av en enstegsproduktionsmetod.

Aliaxis är en ledande producent av korrosionsbeständiga och slitstarka högpresterande keramer när det gäller precisionstillverkning samt serieproduktion. Företaget har speedat upp sin produktutveckling och introducerar sedan årsskiftet en ny metod för prototyptillverkning som är helt annorlunda jämfört med additiva tillverkningsmetoder, till exempel 3D-printning. Denna nya metod erbjuder stora fördelar. Aliaxis använder en enstegsmetod med CAD / CAM design som producerar prototypen från det sintrade råämnet med CNC hårdbearbetning på mycket kort tid. Metoden möjliggör högsta geometrisk flexibilitet i komponentdesign och garanterar en snabb produktutveckling från idé till effektiv serieproduktion.

För Aliaxis / FRIATEC tar det maximalt två veckor från sammanställningen av CAD-data till färdiga prototyper. Enstegsprocessen med CAD / CAM-programmering säkerställer högsta processäkerhet för högpresterande keramer eftersom det är den sintrade komponenten som används vid fräsning och bearbetning till den önskade geometrin enligt ritning. Således motsvarar prototypernas materialegenskaper till 100% seriekvalitet. Imponerande tolerans-områden och ytfinheter kan också uppnås. Absoluta toleranser samt form- och positionstoleranser är under 20 μm. Låga Ra-värden ​​<0,4 μm, gör metoden lämplig för t.ex. lagerapplikationer, ventil- och pumpdelar. Med avseende på serieproduktion ”near-net-shape”, ses en förbättring av produktutvecklingen med 100% vid användning av enstegsprocessen, eftersom prototyperna och serieprodukterna är tillverkade av samma material och har därmed samma materialegenskaper.

Prototyper i seriekvalitet enligt kundkrav tillverkas i de keramiska materialen aluminiumoxid, zirkoniumoxid och zirkoniumförstärkt aluminiumoxid (ZTA) och är den perfekta introduktionen före serieproduktion. Aliaxis’ Rapid Prototyping garanterar materialkvalitet på en mycket kort tid med imponerande precision samt erbjuder snabba leveranstider och högsta flexibilitet.