Jönköpings Modelltillverkning AB investerar i ny teknik för att möta en ökad efterfrågan på företagets tjänster och produkter. JMT har under 2018 bl a investerat i en ny femaxlig fräsmaskin och kompletterar nu med palettväxlingsmoduler från SCHUNK.

 – Vi arbetar mycket med prototyptillverkning och fåstycksproduktion och för att möta en ökad efterfrågan behövde vi öka vår produktionskapacitet utan att låsa upp våra stora maskiner med små enheter och komponenter. Det var också viktigt för oss att få ner ställtiderna i produktionen och öka nyttjandegraden av våra maskiner. Lösningen blev SCHUNKs palettväxlingsmodul VERO-S NSE3, säger Peter Larsson som är delägare i Jönköpings Modelltillverkning. 

Peter Larsson/Jönköpings Modelltillverkning till vänster på bilderna och Roger Cronholm/SCHUNK till höger

-SCHUNK är ledande inom gripsystem och spännteknik. Palettväxlingsmodulen VERO-S NSE3 som är den tredje generationen av nollpunksystem från SCHUNK introducerades på marknaden under 2017 och har snabbt blivit en storsäljare berättar Roger Cronholm försäljningschef på SCHUNK. Med VERO-S NSE3 kan man snabbt växla mellan olika paletter och med en hög repetitionsnoggrannhet kan man växla mellan olika komponenter och återgå till redan påbörjade arbeten med bibehållen precision. 

– Det händer ofta att vi inte kan köra enheten från start till färdig produkt. Man behöver ibland stoppa processen för att justera eller för att vi måste gå emellan med andra jobb. Det är då viktigt att inte tappa tolerans. Med VERO-S NSE3 kan vi dessutom snabbt byta arbetsstycke och vi får på så sätt ner ställtiden på produktionen på mindre enheter. Ställtiden är den dyra tiden och ju smartare vi arbetar med ställtiden desto mer konkurrenskraftiga blir vi, säger Peter Larsson och tillägger: 

– Vi får dessutom en betydligt högre nyttjandegrad på våra maskiner vilket är bra. Vi vill ju få ut så många produktionstimmar som möjligt ur en maskin.

 Jönköpings Modelltillverknings kunder finns främst inom gjuteribranschen och fordons- och flygindustrin. Företaget har en park med stora maskiner och man ville komplettera med en mindre maskin. Valet föll på en DMU 75 monoBlock från DMG Mori. Schunks palettväxlingsmodul VERO-S NSE3 är tänkt att användas i just den här maskinen för produktion av små enheter. Men man har också vidareutvecklat systemet och tagit fram en egen lösning på en av företagets större fräsmaskiner. 

– Fördelen med VERO-S NSE3 är att den är så anpassningsbar. Vi har byggt ett eget modul- och fixtursystem där vi snabbt kan flytta ”puckarna” för att anpassa till de olika komponenternas storlek. Det ger oss inte bara en snabbhet utan även en stor flexibilitet i produktionen. Med vårt system med skruvstycken och dragtappar kan vi snabbt lyfta in och ut arbetsstycken och bibehålla precisionen och den exakta positionen. Vi har höga krav på toleransen och Schunks lösning passade perfekt för vår produktion. 

Jönköpings Modelltillverkning ser med tillförsikt på framtiden. Man har nyanställt och har i dag 16 anställda. 

– Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster och ser en möjlighet att expandera. Vi funderar alltid i nya banor på hur vi kan förbättra och rationalisera vår produktion för att öka vår konkurrenskraft. Vi vågade att ta steget med nya maskinlösningar och vi kan redan nu se en avsevärd skillnad i vår produktion. Det känns jättebra. Personalen är jätteglada över lösningen, säger Peter Larsson