Lichron har återigen fått förtroendet att leverera en avancerad maskin till ett svenskt verkstadsföretag. Atlings Maskinfabrik AB i Ockelbo investerar nu ytterligare i en Kiwa KH-45, vilket är en driftsäker maskin för horisontell bearbetning. 

Bild:Maskinoperatör Joakim Nordin

Den japanska Kiwa maskinen har en palettstorlek på 500 x 500 mm. Maskinen är utrustad med ett verktygsmagasin på 80 verktygsplatser, (utbyggbart till 240 platser). Maskinen har en Big-Plus spindel med 40 bars kylvätsketryck. Maskinen levereras med spåntransportör med trummfiltersystem samt mätprobar. Styrsystemet kommer från Fanuc modell 31i-B.

Atlings Maskinfabrik är en välkänd tillverkare av hydrauliska självcentrerande stödlager samt en produktionspartner till svensk och internationell verkstadsindustri.

Atlings har sedan tidigare en likvärdig Kiwa maskin med 8-paletter och 220 verktygsplatser. Den nya investeringen gjordes för att klara en ökad orderingång.