Iscar´s tangentiella fräsfamilj SUMOMILL innefattar numera även pinnfräsar för fasning, försänkning och planfräsning. Den tangentiella monteringen av skären ger ett starkare fräsverktyg, vilket leder till längre livslängd och minskning av skärbrott vid högre skärhastigheter, även under ogynnsamma förhållanden.

 

De nya SUMOMILL pinnfräsarna finns tillgängliga i Ø12 mm med ställvinkel 30°, 45° och 60°, alla med fyra spånkanaler. Vid planfräsning kan de köras med mycket höga matningshastigheter tack vare liten diameter och de tätt sittande skären.

 

Iscar´s SUMO TEC-sorter ger skäret en mycket jämnare yta, med mindre termiska påfrestningar och stressfaktorer än vad en obehandlad PVD- eller CVD-beläggning skulle gett. Detta leder till svalare bearbetning (värme är ett stort problem för vändskär), mindre friktion och avsevärt minskad risk för skärbrott.

 

För mer information kontakta ISCAR Sverige på tel 018-66 90 60.