Intresset är stort för kollaborativa robotar i olika verksamheter, inte för minst transport och logistikroboten MiR. Istället för att som idag transportera material inom företaget med olika typer av förarledda truckar, kan MiR:en utföra dessa uppdrag på egen hand.
Denna typ av robot kallas ofta AGV, men MiR:en bör istället benämnas AMR Autonomous(collaborative) Mobile Robot eftersom den är självkörande och inte styrs av några magnetslingor, laser, prismor eller liknande.
Genom lokalt WiFi och inbyggda scanners och kameror orienterar sig roboten inom lokalen, och kan både hämta och lämna material utan att någon av de anställda behöver agera. Detta sker genom en väl genomarbetad programvara, som gör det möjlig att fastställa positioner, uppdrag och vilken väg roboten ska färdas – och när detta ska ske. ”Kartan” skapas direkt genom robotens inbyggda programvara, eller genom att importera en CAD-ritning.
Installationen sker helt utan ingrepp eller kompletteringar i byggnaden, allt finns i roboten och den medföljande programvaran – som dessutom är relativt enkel att hantera efter en kortare ubildning. Det gör att den egna personalen kan komplettera och ändra i programmeringen, utan att behöva anlita externa programmerare.
Roboten klarar vikter på 200 kg ovanpå eller 500 kg i en vagn efter roboten, efter montering av en MiRHook. Vagnen kan såväl hämtas och placeras, även backas in, på önskad plats. Detta sker bl.a. genom att systemet klarar av att läsa QR-koder – och roboten kan kommunicera med andra system via Modbus/PLC, vilket gör det möjligt att även hämta och lämna ex.vis från rullbanor. Den är även förberedd för annan typ av kommunikation via ex.vis Ethernet eller Bluetooth.
MiR:en har levererats över hela världen och används i en rad olika typer av verksamheter och branscher: logistik och lager, produktion och tillverkning, forskning & utveckling och även handel, hotell och sjukhus.