På Bilden: Martin Paland,VD Bromigruppen och Anders Pettersson VD Intercut

Intercut har i bästa samförstånd med Bromigruppen AB tagit över agenturen för DURMA på den svenska marknaden.

 

Durma anses vara en de allra största tillverkarna av plåtmaskiner med drygt 1000 medarbetare.

 

Durma´s spetsprodukter är:

– Kantpressar

– Gradsaxar

– Laserskärmaskiner

– Rundvalsar

– Profilsaxar

 

Mer information finns på: http://www.durmazlar.com.tr/

 

DURMA är sedan många år väl etablerade i Sverige med hundratals installationer.

 

I samband med övertagandet i maj 2014 har Intercut anställt KLAS BOGERT som arbetat med Durma service inom Bromigruppen. I och med detta har Intercut sex servicetekniker och räknar med att internutbilda fler, framförallt i Mäldardalen, för att kunna erbjuda bästa tänkbara närservice.

 

Anders Pettersson Intercut´s VD: Vi är mycket glada och stolta över Durma agenturen. Durma har ett brett maskinprogram som kompletterar vårt nuvarande program. Vi har imponerats av den höga kvalitén på såväl tekniska lösningar som komponenter.