Digitaliseringen förändrar arbetsmetoder och tillverkningsindustrin anpassar sig efter dessa. Nya krav påverkar nästa varje steg i processen: från planering och kommunikation till maskiner och verktyg. Tillverkare av skärande verktyg måste förse marknaden med produkter och lösningar som möter de nya kraven.  

Digitaliseringen runt skärande verktyg har två tydliga trender. Den första trenden är att möjliggöra att skärande verktyg kan kommunicera med avancerade maskiner och produktionssystem för att kunna förutse förslitning, bedöma förslitning och total bearbetningstid för ett verktyg mm. 

Den andra trenden handlar om att verktygsinformation måste kunna levereras av tillverkaren av skärande verktyg. Tillverkare har alltid levererat data men utmaningen nu är att digital information är en nödvändig och vital del av produkten som möjliggör att använda verktygen i olika miljöer i produktionsprocessen, till att börja med i virtuell tillverkning.

Ett bra exempel är ISO 13399 standarder som specificerar den tekniska representationen av data och data-utbyte för information om skärande verktyg och hållare – ett första steg för att göra verktyget digitalt plattformsoberoende. Det är bara verktyg som är digitalt specificerade enligt denna standard som kommer att användas i smart tillverkning, vilket gör lätt tillgänglig data till ett viktigt mål för tillverkare av skärande verktyg. Data blir en nödvändig del av produkten. 

För ISCAR är det viktigt att utveckla och anpassa digitala lösningar för bearbetningsindustrin. MATRIX, logistiklösningar för automatisk verktygsförsörjning och verktygsmontage i 3D och 2D i elektroniska katalogen är exempel på produkter som sammanfogar den reella och virtuella värld i en modern tillverkning.

Virtuellt verktygsmontage

I ISCAR’s elektroniska katalog kan verktygsmontage baserade på ISO 13399 skapas för fräsar, borrar, gängtappar och brotschar. Verktygsmontagen är tillgängliga i0 3D och 2D och kan laddas ned från E-CAT på ISCARS hemsida för att användas i användarens CAM system. Detta gör det möjligt att simulera bearbetningsoperationer, utföra kollisionstest och välja den optimala verktygkonfigurationen. Simuleringen minskar avsevärt risken för fel i maskinen och sparar tid och kostnader.

Smart scanning

Information om ISCAR’s verktyg, skär, passande verktygshållare och rekommenderade skärdata är tillgängligt via ISCAR 4.0Pro mobil app, utvecklad för maximal verktygsutnyttjande. ISCAR 4.0Pro är en smart 2D Matrix streckkodscanner som fungerar som en digital portal till att göra bättre val av verktyg och dess användning direkt på verktygsgolvet. Applikationen ger snabb tillgång till teknisk data för varje ISCAR produkt. Information är specificerad enligt ISO 13399 standard och ger dessutom skärdata, skärsorter, vikt, användarmanualer mm. Informationen är tillgänglig genom att scanna 2D Data Matrix streckkoden som finns på varje ISCAR verktyg och förpackning.

En värld av information

ISCAR lanserade nyligen ISCAR WORLD, en utvidgad app som innehåller alla ISCAR’s online applikationer, länkar till digitala hjälpmedel och produktkataloger på ett ställe. Appen ger direkt tillgång till elektroniska katalogen E-CAT, ISCAR 4.0Pro, E-Commerce (webshop), en mediekanal, ISCAR Tool Advisor – verktygsväljare, teknisk data, FAQ och mer. Appen uppdateras kontinuerligt vilket ger användaren en hel värld av uppdaterad information.

Smart tillverkning innefattar både en reell och en virtuell värld. Avancerade tillverkningssystem kräver skärande verktyg tillsammans med relevant data för att kunna användas i intelligenta processer.