Integrera standardkomponenter med digitala processer

nov 7, 2022 | 4.0, Automation

Den ständigt ökande integrationen av digitala processer i tillverkningen är en av de viktigaste revolutionerna som industrin genomgår. Marcus Schneck, vd för norelem, tar upp hur data och standardkomponenter är nyckeln till digitaliseringen och omvandlingen av tillverkningsindustrin.

Krönika: Marcus Schneck vd norleem

Vi har sett stora förändringar de senaste åren i hur data och digitala processer används i tillverkningen, från användning av CAD-data till robotik för att utföra viktiga tillverkningsuppgifter, men digitalt ligger också i detaljerna. Med ett ökande antal standardkomponenter som används i daglig konstruktion och tillverkning spelar framsteg inom smarta komponenter en nyckelroll för att säkerställa att digital teknik kan utnyttjas effektivt. Det är genom dessa framsteg och integrationen av standardkomponenter med digitala processer som vi kommer att se förbättringar i design och utveckling, samt minimering av både stilleståndstid och underhållstid.

Standardkomponenterna i sig blir mer digitaliserade, vilket innebär att konstruktörer och tillverkare kan skapa optimala processer från början. Detta kan till exempel ses med standardkomponenter som kan tillhandahålla statusfrågor eller visa spännkrafter på skärmen vid behov.

I takt med att standardkomponenter utvecklas vidare för att erbjuda ökad digital integration, kommer konstruktörer att ges fler möjligheter till optimering och fortsatt möjlighet att spela en integrerad roll i digitala utvecklingsprocesser. Det är därför absolut nödvändigt att dessa produkter integreras väl med befintliga datasystem, så att konstruktörer och tillverkare kan välja de mest lämpliga produkterna för sina projekt.

Designa standardkomponenter med digital integration i åtanke

Vissa standardkomponenter kan utformas för att integreras med digitala processer mer än andra, men särskilt de komponenter som är idealiska för digital integration inkluderar de som stödjer positionering, förflyttning och mätning. Ett exempel skulle vara norelems positionsvisare med elektroniskt IO-länkgränssnitt. Dessa används för att kontrollera formatjusteringar, för att effektivt minska inställningstider och öka maskinens effektivitet. De integrerar bra med smarta tekniksystem eftersom de använder sig av ett standardiserat gränssnitt. De är också mycket mångsidiga och kan användas i flera olika typer av tillämpningar, till exempel i en fräsmaskin eller i förpackningsindustrin. Faktum är att ett av de unika försäljningsargumenten för norelems standardkomponenter är deras standardiserade gränssnitt, som möjliggör enkel integration med digitala processer.

Andra exempel på standardkomponenter som kan integreras väl med digitala processer är norelems stegmotorer, säkerhetsbrytare, säkerhetsgångjärnsbrytare och fjädrande tryckstycken med statussensorer.

norelems stegmotorer har en integrerad positioneringskontroll, vilket innebär att de kan programmeras med mjukvara. Därför kan kunder styra motorns hastighet och varaktighet, såväl som andra programmerbara funktioner. De är designade för användning i områden där något måste röra sig utan mänsklig inblandning. Så när motorerna väl har programmerats kan de arbeta på egen hand, vilket i sin tur minskar stilleståndstiden och skyddar personalen.

Magnetiska säkerhetsbrytare är å andra sidan gjorda för användning på säkerhetsdörrar, säkerhetsluckor och luckor. Säkerhetsbrytaren fungerar utan kontakt via ett magnetiskt kodat system, så ingen mänsklig kontakt krävs. Elektroniken är placerad i ett helt inkapslat hölje. Beroende på version indikeras den kopplade statusen via en lysdiod. Att öppna säkerhetsanordningen leder automatiskt till en säker systemavstängning, vilket återigen skyddar personalen.

norelems säkerhetsgångjärnsbrytare används för att övervaka positionen av svängbara säkerhetsdörrar, skyddsluckor och huvar. Skyddsanordningen övervakas direkt i gångjärnet. För de universellt förinställda versionerna är omkopplingsvinkeln fritt justerbar över hela arbetsområdet. En monteringshjälp säkerställer snabb inriktning mot dörrar och stolpar. Dessa switchar har tillämpningar inom flera branscher, till exempel speciell maskinkonstruktion.

Ett sista exempel skulle vara norelems fjädrande tryckstycken, som använder sig av statussensorer. En elektrisk styrsignal kan skickas via den inbyggda ändbrytaren, vilket innebär att kunder kan styra enkla mekaniska processer och exakt positionera arbetsstyckena som används.

Framtidssäkrad tillverkning

Tillverkningssektorn måste kunna anpassa sig till en mängd olika arbetsförhållanden. Trots teknik som tillåter kontroll av maskiner utanför anläggningen är underhållsaspekten i tillverkningen mycket svår att hantera.

I de flesta fall bestäms underhållet genom visuell inspektion, och platser utanför anläggningen tillåter inte sådan inspektion. Avsaknaden av fjärrunderhållsprocedur tillsammans med distansarbete kan utgöra ett hot, såsom komponenter som inte kan repareras och oväntade fel på maskiner.

Lösningen för detta är att integrera maskinkomponenter med digitala processer för att göra det möjligt för underhållstekniker att diagnostisera problem och lösa problem på distans.

Sensorer kan till exempel läggas till utrustning för att detektera fysiska parametrar, som vibrationer och värme. Snarare än att kräva flera besök på platsen, eliminerar detta tillvägagångssättet behovet av långa och tråkiga diagnostester. Genom att ha rätt data till hands kan standardkomponenter beställas så snabbt som möjligt och maskinen kan repareras.

Att tillhandahålla rätt system

I takt med att smarta komponenter blir allt vanligare i tillverkningen, liksom ökade krav på innovation och tillväxt, ser norelem det som ett nyckelansvar att stödja kunder och tillverkare i processen. THE BIG GREEN BOOK, det tekniska säljteamet och norelems online shoppingplattform är alla utformade för att ge tillverkare och kunder den nödvändiga information och support som hjälper till att forma rätt beslut.

Genom att tillhandahålla ett komplett sortiment av produkter till maskinkonstruktörer strävar norelem efter att leverera de bästa mekaniska komponenterna, och motsvarande elektriska komponenter hjälper till i kundens digitala tillämpningar för framtida tillverkningssystem. För att bläddra i norelems hela produktsortiment, besök: www.norelem.se

Digitalt verktyg mäter koldioxidnivåer, temperatur, belysning och akustik i industriella kontrollrumsmiljöera
ABB har lanserat Operator Wellbeing Service (OWS), ett digitalt verktyg, vars syfte är att leverera den optimala arbetsmiljön för personal i industriella...
Tredje gången för robotevenemanget i Odense
Stort europeiskt robotevenemang lägger fokus på AI, den gröna omställningen och framtidens arbetsmarknad.Dessa tre av dagens mest aktuella ämnen står högst upp på...
Förenar säljkårer i Skandinavien & Baltikum
Från och med mars 2024 Leine Linde kommer att integrera sin försäljningsverksamhet med HEIDENHAIN i Skandinavien och Baltikum. Detta strategiska beslut syftar till att...
TUC Yrkeshögskola fortsätter att förse teknikbranschen med rätt kompetens.
 TUC Yrkeshögskola fortsätter leverera utbildningar som leder till arbete. Den 11 januari kom Myndigheten för yrkeshögskolans beviljande, där de redovisar vilka sökta...
ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar
ABB Robotics har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCoreTM-styrenhet...
AI sänker tröskeln för automation
AI är inget nytt, men de senaste årens hårdvaruutveckling har banat väg för ett AI-genombrott. Medan chatbotar fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av att...
Svensk industri ser positivt på framtiden
Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden jämfört med övriga europeiska länder visar Protolabs undersökning om innovation. 87% ser den största drivkraften för...
Större processäkerhet, mindre energiförbrukning och mindre koldioxidavtryck
TNC7 från HEIDENHAIN är nu tillgänglig med den senaste versionen av programvara och en ny hårdvarudesign. Denna innovativa CNC-styrning kan hjälpa företag att bemästra...
Leveranskedjan avgörande för utvecklingen av ny robotteknik
Närmare en tredjedel (32%) av experterna inom robotteknikbranschen anser att soft robotics ( mjuk robotik) och leveranskedjan är det som mest kommer att påverka hur...
Upplev unika innovationer live
Den 18-23 september 2023 träffas den internationella tillverkningsindustrin på EMO, världens ledande mässa för produktionsteknik. SCHUNK kommer att ta med sin...
Fulländning av CNC-produktion med hög blandning med Fastems Intelligent Automation
Den ständigt växande komplexiteten och förändringen kring industriell tillverkning kräver intelligent automatisering som möjliggör motståndskraftig och effektiv...
Ta kontroll över din tillverkningsprocess stärk konkurrenskraften och den gröna omställningen
Svensk tillverkningsindustri befinner sig i det sämsta affärsläget sedan 2020 enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för det andra kvartalet 2023. Samtidigt står...
Öppet Hus & 30 års jubileum
Heidenhain Scandinavia firade 30 års jubileum och tillsammans med företagets nya samarbetspartner Veldi kompetens, arrangerade man ett lyckat öppet hus i Norrköping den...
Det smarta sättet att hantera
Att koppla samman hårdvara och mjukvara är nu enkelt. SCHUNK har utvecklat 2D Grasping Kit för att hantera oorganiserade och slumpmässigt placerade detaljer. Kärnan i...
Upptäck fördelarna med automation
Digitalisering och automatisering är nyckeln till effektivare och mer resursbesparande produktion. Abbe Korchane på Bürkert förklarar varför man bör satsa på automation...
1,7 miljoner till utbildningsprojekt worktrainee
Ett nytt utbildningsupplägg för program inom datateknik och produktionsteknik ska öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildningen. I januari startar...
Ny toppmodern megafabrik för robottillverkning
ABB har invigt den toppmoderna, helt automatiserade och flexibla robotfabrikeni Kangqiao i Shanghai i Kina. Den 67 000 m2 stora produktions- och forskningsanläggningen...
Europas modernaste gjuteri – miljösmart och uppkopplat
Scanias gamla gjuteri i Södertälje togs i drift 1914. Även om det genomgått mängder av om- och tillbyggnader så var det, 109 år senare, svårt att möta såväl miljökrav...
36 miljoner kronor stärker högskolans forskning inom teknik och lärande
Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Västs forskningsmiljö Primus kan fortsätta bygga ny kunskap och kompetens som stärker svensk industri. I år startar...
HANNOVER MESSE visar vägen till en klimatneutral industri
Från 17 till 21 april 2023 på HANNOVER MESSE visar ledande internationella företag från maskinteknik, elektroteknik, energi samt mjukvara och IT hur långt de har kommit...
Kundupplevelsen driver prioriteringar för spårbarhet och leverantörskedjor
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), världens största företag dedikerat till industriell automation och digitalisering, har släppt en ny rapport publicerad av...
OutSystems och UiPath ingår partnerskap för intelligent automatisering
Applikations- och mjukvaruutvecklaren OutSystems och UiPath (NYSE: PATH), ledande företag inom mjukvara för företagsautomation, ingår partnerskap....
Programvara revolutionerar industrin och kan vinna Svenska Teknikpriset
Novotek har nominerats till Svenska Teknikpriset med Highbytes programvara ’’Intelligence Hub’’. Programvaran har utvecklats baserat på de unika egenskaperna hos...
Enkelt för nybörjarna och effektivt för de erfarna – KUKA.AppTech
Snabb och säker programmering korsat med stor enkelhet – det är vad koncep-tet KUKA.AppTech handlar om. – Det är en väldigt smidig lösning som tar robotprogrammeringen...
iiQoT ger ett teknologiskt lyft åt små och medelstora företag
KUKAs plattform iiQoT ger mindre bolag med viss grad av automation samma möjligheter som stora industrikoncerner. Via molnet får de full koll på hur väl robotarna...
Marknaden för digitala tvillingar växer explosionsartat
Rockwell Automation är världens största företag inom industriell automation och digital transformation, har etablerat ett nytt nordiskt nätverk för att möta den växande...
Digitala processer och möjliggör framtiden för tillverkningsindustrin
Den ständigt ökande integrationen av digitala processer i tillverkningen är en av de viktigaste revolutionerna som industrin genomgår. Marcus Schneck, vd för norelem,...
Presenterade nästa generations flexibla automation på Automatica 2022
ABB la grunden till framtidens fabrik med två omdanande produkter under det nya varumärket OmniVance™ på Automatica 2022: OmniVance™ FlexArc® Compact Cell samt...
Marknaden för digitala tvillingar växer explosionsartat
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), världens största företag inom industriell automation och digital transformation, har etablerat ett nytt nordiskt nätverk för att...
Skärkraftsövervakning
Ett sätt att nyttja verktygen bättre, minska risken för dyrbara maskinhaverier och underlätta obemannad drift Artikel från Aktuell Produktion nummer 4/2022 Skriven av...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Optimal resursanvändning för hållbar tillverkning och produktivitet
Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver konkreta, mätbara, kommunicerbara och relevanta mål och faktabaserad realtidsinformation för analys, insikt och beslut på...
Fokus på mjukvaror och ”More Than Robots” på Elmia Automation
Den 10 maj startar Elmia Automation och KUKA kommer att vara på plats. Förutom robotnyheter fokuserar företagets monter på mjukvaror för simulering samt lösningar för...
TNC7, det nya styrsystemet från HEIDENHAIN
Med den nya TNC7 börjar framtiden här och nu hos HEIDENHAIN, som sätter en ny standard för effektivt arbete med en verktygsmaskin. Den ger optimal vägledning till...
Partnerlandet Portugal presenterar innovativa digitala lösningar för industrin
Partnerlandet Portugal har ett av Europas mest liberala affärsekosystem med policyer som gynnar utländska investeringar. Portugisiska företag utvecklar innovativ...
”Den största omvandlingen sedan industrialiseringen”
Digitalisering och hållbarhet – det är huvudteman på HANNOVER MESSE 2022. Världens ledande mässa för industriteknik främjar därmed näringslivets ökade fokus på...
Ny version av ABB Ability™ Performance Optimization
• Digital tjänst säkerställer effektiv övervakning av gruvspel och deras prestanda för att öka kunders drifttid och produktivitet • Användarvänliga gränssnitt och...
ABB tar ett stort steg med nästa version av digital tjänst
ABB har släppt en ny version av ABB Ability™ Predictive Maintenance for grinding, en unik avancerad digital tjänst för att underhålla, utvärdera och analysera växellösa...
Smart tillverkning banar väg för framtidens batterifabriker
Batterier kommer att ha en central plats på framtida energimarknader för både mobilitet och energilagring. Enligt International Energy Agency (IEA) måste den globala...
Logistikbranschen påskyndar robotautomatiseringen efter pandemin
ABB släppte den 6:e oktober sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accele-rated the switch to robotic automation”, som beskriver...
Hexagon lanserar plattform som ökar den autonoma kvalitetsgarantin för Industry 4.0.
Hexagons Manufacturing Intelligence-avdelning, som förser stora bolag som Volkswagen och Boeing med smarta tillverkningstekniker, har tagit fram HxGN Robotic...
MDH och ABB intensifierar samarbetet för att utveckla framtidens energisystem i industrin
MDH och ABB har under 2021 fördjupat sitt strategiska samverkansarbete i syfte att stärka och utveckla samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Med start i...
Nyheter i KUKA.Sim 4.0 – ett enklare liv för systemintegratörer
Möjlighet att skapa kompletta robotprojekt, att inkludera PLC och HMI, en speciell add-on för bågsvetsning och att programmet nu säljs som årligt abonnemang med mycket...
Hexagons affärsenhet R-evolution lanserar projektportfölj inom förnybar energi som syftar till att digitalisera produktion av solenergi
Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag R-evolutions första förvärv och investering, med fokus på...
Tätad snabbväxlingschuck för små till medelstora batcher
Om du vill svarva mer effektivt, få minimalt underhåll och säkra uppspänningar så är chucken SCHUNK ROTA THW3 det rätta valet. ROTA THW3 är snabbväxlingschucken med ny...
KUKA:s programvara lyfter robotarna in i framtiden
För att nå industri 4.0 fullt ut, behöver produktionsutrustning vara uppkopplad och distribuera data. Och det måste ske mer eller mindre sömlöst medan pro-duktionen är...
Teamster väljer Siemens som leverantör av automationsutrustning
När Teamster fick i uppdrag att leverera en ny kundorderplock till Pågens bageri i Malmö föll valet på leverantör av automationsutrustning på Siemens Digital...
Affärsnytta med datadriven analys
Skandinavisk industri digitaliserar mot ökad hållbarhet, effektivisering och konkurrenskraft på en global marknad och detta påverkar företagens organisation och...
”Flaggskeppsfabriken digital” – ett industriprojekt om digitaliseringens möjligheter
Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...
Lanserar ny version av ABB Ability™ Edgenius,
Den digitala tjänsten, som använder dataövervakning av nyckeltal och som möjliggörs genom den molnbaserade plattformen ABB Ability™ Edgenius, kommer att minimera risker...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör