”Integrated Industry – NEXT STEPS” huvudtema för HANNOVER MESSE 2014

jan 24, 2014 | Okategoriserade

Hannover-Messe02Hannover, Tyskland. Huvudtemat och det officiella mottot för HANNOVER MESSE 2014 har nu fastställts: ”Integrated Industry – NEXT STEPS” Temat återspeglar mässans fortsatta fokus på integration som en avgörande faktor för industrins framtid och stakar ut nästa steg på vägen mot morgondagens intelligenta och självorganiserande fabriker. Det understryker också HANNOVER MESSES status som världens främsta mässa för industriteknik.
 
”För att behålla sin konkurrenskraft måste dagens industriföretag göra sina produktionsprocesser så resurseffektiva som möjligt. De måste kunna reagera snabbt på marknadsförändringar och samtidigt tillgodose den ökande efterfrågan på individualiserade och skräddarsydda produkter”, säger Jochen Köckler, styrelseledamot för Deutsche Messe, arrangören bakom Hannovermässan. ”Svaret på dessa utmaningar heter ’Integrated Industry’ – ett paradigm som innebär att produktionsprocesser effektiviseras så att optimal flexibilitet uppnås. Under senare år har många olika tekniker för tillämpning av paradigmet utvecklats. Nästa steg är att integrera teknikerna i industritillverkningen på ett sådant sätt att de utgör en synkroniserad, harmoniserad och sammanhängande helhet. HANNOVER MESSE 2014 fokuserar på just detta, d.v.s. vilka åtgärder industrin måste vidta för att gå från en vision om den smarta fabriken till en verklig, integrerad Industry 4.0-anläggning.”
Övergången från vision till verklighet kräver mycket informationsutbyte, diskussion och samordning. En av de många utmaningarna på det här området är standardisering, d.v.s. att se till att alla komponenter, maskiner och fabriker som ska interagera med varandra är programvarukompatibla. ”Idag pratar varje företags IT-system sitt eget språk. För att kunna skapa integration behöver vi en branschövergripande överenskommelse kring ett gemensamt ’internationellt produktionsspråk’”, säger Köckler. ”Under parollen ’Integrated Industry – NEXT STEPS’ kommer HANNOVER MESSE 2014 att presentera ett antal banbrytande lösningar och strategier på det här området. Världens främsta industriteknikmässa är den perfekta arenan för detta eftersom mässan förenar områdena automation, energi, inköp och FoU.”
 
Målet med Integrated Industry är att skapa flexibla produktionssystem som snabbt kan anpassas efter förändringar i den globala efterfrågan och kundspecifika krav. Det handlar om intelligenta system där alla delar – från arbetsstycken och maskiner till transportsystem – är sammankopplade i ett nätverk och kan kommunicera med varandra. Arbetsstyckena flyttas inte från station till station i en statisk och oföränderlig tillverkningslinje. Istället aktiverar arbetsstyckena själva de modulbaserade bearbetningsenheter som behövs och initierar varje nödvändigt processteg. På så sätt uppnås optimal flexibilitet och effektivitet i industriproduktion av alla storlekar, även vid tillverkning av enstaka partier.
 
”Flexibilitet och effektivitet är förutsättningar för fortsatt överlevnad på dagens extremt konkurrensutsatta internationella marknad. Utmaningen just nu är därför att ta nästa steg och, ännu viktigare, rätt steg, för att industrin ska kunna förverkliga sin vision om smarta och flexibla fabriker. Med 2014 års huvudtema ’Integrated Industry – NEXT STEPS’ kommer HANNOVER MESSE att spela en viktig roll i denna utveckling”, säger Köckler.
 
Ungefär en fjärdedel av alla utställare på HANNOVER MESSE sysslar på ett eller annat sätt med framställning, överföring, distribution eller lagring av energi. För dessa utställare stakar ”Integrated Industry – NEXT STEPS” ut riktningen i den pågående omvandlingen av våra energisystem. Nästa steg i processen är att uppgradera och utvidga energiöverförings- och datanätverken samt hitta sätt att gå från dagens energisystem, med endast några dussin centrala kraftverk, till ett decentraliserat system bestående av hundratusentals små produktionsenheter som drivs med naturgas, solkraft, vindkraft och biomassa. Köckler: ”Framtidens energi är inte bara grön utan också smart. I framtiden kommer de smarta nät som transporterar energin och enheterna som förbrukar den att kommunicera med varandra. Därmed skapas en enorm energibesparingspotential. Förverkligandet av denna vision kräver samarbete och samordning över en mängd sinsemellan mycket olika branscher. Med integration som en av sina grundpelare är HANNOVER MESSE den optimala plattformen för den som vill presentera nya definierande tekniker och konkreta lösningar som syftar till att främja och underlätta övergången från ett omodernt, inflexibelt energisystem till ett modernt, intelligent energinätverk.”
 
HANNOVER MESSE – Få tillgång till den senaste tekniken först av alla!
Världens främsta mässa för industriteknik hålls i tyska Hannover. Nästa HANNOVER MESSE pågår mellan 7 och 11 april 2014 och har Nederländerna som officiellt partnerland.  2014 års mässa kommer att bestå av sju delmässor: Industrial Automation, Energy, MobiliTec, Digital Factory, Industrial Supply, IndustrialGreenTec, Research & Technology. Mässan kommer att  lägga stort fokus på industriell automation och IT, energi- och miljöteknik, underleverantörer till industrin, produktionsteknik och -tjänster samt forskning och utveckling.
 
Hannover messe2

Tänk utanför boxen – spara flera sekunder per detalj
Produktionen optimerades när cykeltiden kortades med flera sekunder. Den specialanpassade längdsvarven med tillhörande automationslösning blev så bra att kunden...
Nummer 4/2021
Nu finns sista numret för våren 2021 ute. Läs om den  världskända svenska tillverkaren av flugfiskerullar. Ett besök hos Thules som fortsätter att satsa friskt......
Unik satsning: Öppnar Virtual Campus
För att attrahera nya studenter satsar Högskolan Väst på ny teknik. Ett långsiktigt mål om större digital närvaro har snabbats på nu under Corona när man inte kunnat...
Ingenjörsutbildningar som gör svensk industri vassare
Den snabba teknikomställningen ställer helt nya kompetenskrav på industrins medarbetare. Högskolan Väst möter utmaningen med ett tiotal spetsutbildningar inom...
Mässan lanserar i år en digital mötesplats
Svensk tillverkningsindustri är livsviktig. Det har aldrig varit så tydligt som under Corona-pandemin. Effekterna är tydliga och utmaningarna är nya och många – men...
Nu erbjuder skolan fler korta kurser för industrin
Coronakrisen har slagit hårt mot svenska företag. Att ha förmågan att ställa om kan vara avgörande för att hantera de negativa effekterna. En del av...
Läs senaste nummer i Påsk
Under påsken uppdaterar vi inga nyheter dock så finns det många intressanta artiklar & pressreleaser. Tryck här för att läsa senaste numret
Nya keramiska material och produkter visas i höst
I mitten på mars beslytade mässarrangören att Advanced Engineering flyttas till den 2-3 september p.g.a. Corona-viruset och rådande restriktioner. Som vi alla har hört,...
Förvärv av keramiska verksamhet
Den 2 september 2019 har KYOCERA Fineceramics Group förvärvat Aliaxis Utilities & Industry AB’s nordiska keramiska verksamhet tillsammans med FRIATEC GmbH’s –...
Läs Nr5/2019
Vi förbereder oss inför årets mässa EMO 2019 som går i slutet på September. Vi har besökt Yaskawa i Torsås där de flesta Yaskawa-robotar som ska levereras i Europa, för...
Läs Nr4/2019
Vi har mät pulsen på Control 2019 i Stuttgart, besökt öppna hus så som Värnamo IndustriExpo samt Maskin AB A Fransson. Detta och mycket mer kan ni läsa i sista numret...
Läs Nr3/2019
I senaste numret finns det många trevliga inslag. Vi fortsätter med krönika ifrån SVMF. Vi har besökt flera världstillverkare så som Trumpf i Tyskland, Sandvik Coromant...
Läs Nr2/2019
Medans maskinen jobbar kan du alltid läsa senaste numret av Aktuell Produktion, antigen digitalt eller i papperform. I senaste numret finns det många trevliga inslag....
Läs Nr 1/2019
Oavsett hur du gillar att läsa tidningen, digitalt eller i pappersformat finns nu första numret för 2019 ute! Vi har premiär för en återkommande krönika i varje nummer...
44 miljoner: En julklapp som heter duga
Glädjen är stor på Högskolan Väst. Nu kan högskolan än mer kraftfullt vara med och stärka svensk industri. I dagarna beviljades samtliga ansökningar till finansiären...
ABUS krokvåg för traverser – ger exakta fördelar
Att veta vikten av det man lyfter är viktig information. Det kan vara olika behov t ex lastning på lastbil, beräkna materialåtgång för produktion, underlag för...
Läs nummer 8
Oavsett hur du gillar att läsa tidningen digitalt eller papperstidningen finns sista numret för året ute nu. I detta nummer kan ni läsa om EuroBLECH världens största...
Nytt avtal stärker industrins konkurrenskraft – Elmia och SVMF i fortsatt samarbete
Elmia förlänger samarbetsavtalet med branschorganisationen SVMF för mässan Elmia Verktygsmaskiner. Samarbetet stärker det långsiktiga arbete som redan påbörjats för att...
SVMF och MTAS fusioneras den 1 januari 2019
MTAS fusioneras in i SVMF. SVMF blir därmed en starkare, bredare och kraftfullare förening. SVMFs kansli flyttar i samband med fusionen till Teknikföretagens...
Industrin i förändring. Riktning framåt.
I en värld i stor förändring hittar industrin nya vägar genom innovation och starka samarbeten. Som Sveriges största industrievent har Elmia Subcontractor i år, mer än...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör