En hög krom- och nickelhalt i rostfritt stål ger både hög korrosionsbeständighet och draghållfasthet. Ju svårare materialet är att bearbeta – desto mer höjs processtemperaturen. RT 100 Trigon® borrar möjliggör för både höga skärhastigheter och matningshastigheter med hjälp av sin innovativa kylkanalsgeometri.

RT 100 Trigon® – ny kylkanalsgeometri

Den nya kylkanalsdesignen optimerar kylvätskevolymen, flödet och flödetsriktningen samt motverkar extrema processtemperaturer. I jämförelse med konventionella cirkulära kylkanaler så är syftet med denna typ av kylkanal att frambringa borrets goda egenskaper vid maximal belastning.

Innovativ design för att möta de högsta kraven

Den innovatia designen vad gäller RT 100 Trigon® borret möjliggör för en effektiv kylning vid de svåraste applikationer. Till exempel; TR 100 Trigon® är särskilt anpassad för bearbetning i rostfrittstål, titan och special legeringar.

Utöver den innovativa kylkanalsdesignen som möjliggör en förbättrad kylvätskevolym och flödesriktning så har Gühring även ägnat extra uppmärksamhet till ytterligare 2 parametrar under utvecklingen av borrets design: skärgeometrin och skäreggen.

En speciell utvecklad skärgeometri med maximal ytfinhet samt en fyrfasetts spets som försäkrar en optimal spånevakuering och optimala skäregenskaper.

En TiAlN-baserad beläggning och en speciell eggspreparering ger en mycket hög motståndskraft mot förslitning och på så vis en längre verktygslivslängd.