”Industrin ser stora möjligheter”

sep 29, 2020 | 3D

Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och metallpulver. De driver även forskning inom detta framtidsområde tillsammans med ett flertal lärosäten runt om i världen, bland andra Högskolan Väst.

– Forskningssamverkan är en viktig del i vårt arbete med att industrialisera additiv tillverkning. Förutom ny kritisk kunskap, lär vi oss ännu mer om slutanvändarnas behov, säger Peter Harlin på Sandvik Additive Manufacturing.

Metalltillverkning och materialforskning löper som en röd tråd genom Sandvikkoncernens långa historia. När företaget startade 1862 fanns behov av att utveckla en ny metall till Sveriges stora tåg- och järnvägssatsning; en renare metall som förlängde livslängden på den tidens produkter. Detta arv har lett till att Sandvik sedan 1974 också arbetar med pulvermetallurgi.

Tekniker för att tillverka produkter baserat på pulvermetallurgi har genom åren utvecklats för en mängd olika användningsområden. Idag är intresset för tillverkning med metallpulver kanske större än någonsin – nu med fokus på additiv tillverkning (även kallad 3D-printing).

”Industrin ser stora möjligheter”

– Additiv tillverkning har stor potential och bedöms växa kraftigt de kommande åren. Industrin ser stora möjligheter att producera mer effektivt, flexibelt och hållbart inom flera produktområden, konstaterar Peter Harlin, som arbetar med försäljning och forskningsledning på Sandvik Additive Manufacturing.

– Tillverkningstekniken passar bra för produktion av mycket komplexa och lätta konstruktioner, korta produktionsserier, snabba reparationer och mycket mer.

Additiv tillverkning med metallpulver innebär att allt material tas tillvara när komplexa geometrier tillverkas. Det blir i princip inget spill till skillnad mot flera av de befintliga tillverkningsprocesserna. Produkten byggs lager på lager med metallpulvret och kräver inte så mycket efterbearbetning. Det pulver som blir över när komponenterna har printats kan även återanvändas i nästa printning. Det ger en mycket hållbar produktionsprocess. Tillverkningsteknikens många fördelar gör att industrin söker nya applikationer där allt fler materialsorter kan användas.

Fokus på nischade produkter

– Sandvik har redan idag ett av de absolut bredaste materialprogrammen anpassade för additiv tillverkning och vi ser en ännu större potential för vårt unika produktprogram i framtiden. Därför satsar vi målmedvetet på att kontinuerligt utveckla fler material som möter industrins nya behov att förbättra produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

– Vi fokuserar främst på nischprodukter för krävande kunder inom exempelvis rymd- och flygindustrin, medicin, energi, verktygstillverkare och andra branscher.

Sandvik är världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar i olika former. Företaget är en global aktör med totalt 40 000 anställda. I Sandviken har företaget en nybyggd state-of-the-artanläggning där titanpulver för additiv tillverkning tillverkas i en helt skyddad atmosfär för att skapa ett så rent pulver som möjligt. Kunderna får exakt den pulverstorlek och kemi som krävs för en viss applikation. Titanpulver kan levereras i storlekar ner till en tusendels millimeter.

Stor marknad för titanpulver

Marknaden för titanpulver till additiv tillverkning är stor eftersom det är ett kostnadseffektivt sätt att tillverka produkter av den exklusiva metallen, säger Peter Harlin.

– Inom Sandvik har vi exempelvis utvecklat ett nytt fräsverktyg i titan som är 80 procent lättare jämfört med den ursprungliga fräsen – och upp till 200 procent mer produktiv för slutkunden. Vi printar även lättviktskomponenter till e-cyklar i titan, vilket gör att cyklarna blir lättare och därmed energisnålare. Det är två jättebra exempel på hur additiv tillverkning kan bidra med kundvärde och hållbarhetsfördelar.

– Det krävs omfattande forskning för att ta fram fler material som är anpassade för additiv tillverkning. Våra R&D-enheter runt om i världen är bra på att delta i relevanta forskningssatsningar som olika lärosäten driver. Vi medverkar bland annat i två spännande projekt som drivs av Högskolan Väst.

Deltar i två av Högskolan Västs forskningsprojekt

Företaget är en av flera industripartner i högskolans två profilerande forskningsprojekt om metallbaserad additiv tillverkning med pulverbädd; SUMAN-Next och PODFAM. Båda satsningarna har fokus på högtemperaturmaterial och greppar över hela produktionskedjan – från pulverframställning, 3D-printing och efterbearbetning till slutanvändare.

– I dessa projekt bidrar vi främst med vår kompetens som pulvertillverkare och materialexpert. Vi lär oss samtidigt om processparametrar och mycket annat inom additiv tillverkning. Att samverka med andra industripartner ger oss ett värdefullt nätverk. Vi får också en bra bild av slutanvändarens behov, vilket gör att vi kan utveckla ännu bättre material och produkter.

”SUMAN-Next är ett kraftfullt bidrag”

– Resultaten från SUMAN-Next är ett kraftfullt bidrag inom det här forskningsområdet. Det avslutades i sommar och vi deltar även i den 8-åriga forskningssatsningen PODFAM som tar vid där SUMAN-Next slutar. Med PODFAM kan vi komma ännu längre och närma oss implementeringsstadiet.

Peter reflekterar över att Högskolan Västs forskningsmiljö i Trollhättan har en stark internationell prägel.

– Högskolan har lyckats forma bra forskarteam med engagerade deltagare från olika delar av världen. Här finns också ett bra upplägg för forskningsarbetet. Högskolan Väst har till exempel lyckats väl med att dra nytta av kunskaper från sin tidigare forskning i de här två projekten. Det ger synergieffekter som snabbt för kunskapsfronten framåt.

Samhällsnyttan synliggörs

En annan fördel som Peter ser med forskningssamverkan är att den synliggör samhällsnyttan som kommer ut av satsningarna.

– Som industripartner får vi möjlighet att visa vad vi gör och det kan i sin tur öppna upp för additiv tillverkning inom fler områden. Vi erbjuder till exempel metallpulver till så vitt skilda områden som för tillverkning av implantat, krävande applikationer inom flyg- och rymdindustrin samt lättviktskomponenter till mycket avancerade e-cyklar.

– Jag tror att vi hittills bara sett en bråkdel av alla smarta, hållbara produkter och tekniska lösningar som additiv tillverkning kan bidra till.

För mer information: Sandvik Additive Manufacturing CoroMill® 390 Högskolan Väst

3D-printfarm tar sikte på serieproduktion
Inga verktygskostnader. Nästan obegränsade designmöjligheter. Korta ledtider och snabba leveranser. Lägg därtill lokal produktion i återvunna material. ReThink Factory...
Outokumpu går in i metallpulverbranschen för additiv tillverkning
Metallpulver som används för additiv tillverkning revolutionerar branschen och ökar produktionskapaciteten genom innovation och hållbarhet. Outokumpu, världsledaren...
Volymproduktion och print on demand med Desktop Metal
Med starka varumärken som HAAS, Chevalier, Kitamura, Shimada och Universal Robots har Edströms etablerat sig som experter på effektiva maskinlösningar. Nu tar man...
MID-dagarna 2022, höstens stora inspirationsmöte!
Boka in datumen 30 november och 1 december i kalendern redan nu! Årets MID-dagar i Jönköping arrangeras för nionde gången i år. På schemat: två inspirationsdagar med...
GKN Aerospace förvärvar Permanova för att växa inom additiv tillverkning
Permanova Lasersystem AB, en ledare inom avancerad laserteknologi och cellintegration, har köpts av GKN Aerospace, som är en ledande teknologipartner till den globala...
Nu förstärker Edströms 3D- teamet
Johan Nyström är Edströms nya säljare för Desktop Metal. Med erfarenhet från 3D-skrivarbranschen och additiv teknik är Johan redo för nya utmaningar tillsammans med...
EOS P 500 är ”effektiv, energieffektiv och perfekt anpassad till vår tillväxtstrategi”
"För oss är detta en strategisk investering", förklarar Prototals vd Jan Löfving. "Den modulära plattformsdesignen kommer att ge prototalkunder omedelbara operativa och...
Protolabs öppnar nytt europeiskt 3D-printcenter och ökar kapaciteten med upp till 60 procent
Protolabs har nu öppnat sitt toppmoderna 3D-printcenter i Putzbrunn utanför München, Tyskland. I den totalt 6 500 kvadratmeter stora anläggningen finns över 60...
Protolabs först i Europa med att lansera ångutjämning för bättre ytfinish på 3D-printade delar
Protolabs är den första och ledande digitala tillverkaren i Europa och nu även först med att lansera ångutjämning för 3D-printade delar. Efterprocessteknologin är ett...
Europas första 3D-printade båt
En sjöduglig båt, 3D-printad i ett stycke visades upp på InnoDex under Elmia Subcontractor i november. Båten har skrivits ut hos RISE och är resultatet av ett samarbete...
PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör