SMC Automation, världsledare inom automation med tryckluft presenterar nu en lösning där digitaliseringen tagits till en helt ny nivå. Det har sedan tidigare varit möjligt att överföra signaler trådlöst men att också göra detta för trycksatt luft är något helt nytt.

Den elektriska styrsignalen till pneumatiska riktningsventiler kan redan överföras trådlöst med SMC:s EX600-Wireless. Ventilernas uppgift är att styra luften till en cylinder (ställdon) för att åstadkomma en rörelse. Nu lanserar SMC tryckluftcylindrar där även luften kan överföras ”trådlöst”, dvs slanglöst. 

SMCs Teknikguru Pascal Morgonlüft förklarar; ”det här ger ett helt autonomt ställdon som styrs från ett förprogrammerat styrsystem. Montaget blir flexibelt, lägesoberoende och dynamiskt. Eftersom tryckluften överförs i en helt adiabatisk process förloras ingen energi, oavsett avstånd.” 

I en förlängning skulle man kunna tänka sig ställdon med inbyggd artificiell intelligens vilket skulle göra dem helt oberoende av externa styrsystem. Ställdonet kommer då att kunna planera sin egen produktion och även kommunicera med övergripande logistiksystem.