Hoval Enventus har utvecklat och producerat roterande värmeväxlare i över 30 år och är idag ett ledande företag inom denna bransch på den globala marknaden. Styrkan är hög teknisk kompetens och tillförlitliga samarbetspartners. Deras produkter finns representerade över hela världen via ett globalt nätverk av produktionsanläggningar, distributörer och representanter. Nätverket ger Hoval Enventus en lokal närvaro med snabba responstider på en global marknad. Ägare till Hoval Enventus är, sedan 2014, Hoval Aktiengesellschaft med säte i Liechtenstein.

Hoval Enventus har investerat i ännu en SafanDarley servoelektrisk kantpress, E-Brake 100 ton 3 meter.

Per-Olaf Keitsch, VD på företaget, säger;

-Vi har tidigare erfarenhet av Din Maskin och har varit mycket nöjda med det samarbetet. Eftersom vi sedan tidigare har en E-Brake (även det en 100 ton, 3 metersmaskin) så var valet enkelt då den har fungerat väldigt bra. Vi hade en trång sektor i vår förtillverkning, men insåg att en ökad kapacitet i kantpressavdelning skulle förenkla produktionsplaneringen och reducera antalet ställ i övriga maskiner. Detta blev även utfallet avslutar en nöjd P-O!

Maskinen är utrustad med ett 5-axligt bakre anslag. Den har en servoelektriskt driven pressbalk med en extrem noggrannhet. De faktorer som gör så många kunder nöjda med sin E-Brake är bland annat dess tysta gång och exakthet i bockningsoperationen. Viktigt att nämna är att en E-Brake är fri från hydraulolja genom servodriften.