HIP-tillverkning för flyg- och försvarsindustri

jun 14, 2016 | 3D

En hetisostatpress (HIP) från Quintus Technologies i Västerås kommer snart att komplettera den högteknogiska maskinparken i det 1 000 kvadratmeter stora centret för 3D-printing (Additive Manufacturing, AM) av metallprodukter som nyligen öppnats i Davie, Florida, USA, av Sintavia LLC, experter på 3D-printing i metall.
Quintus Technologies press av modellen QIH 15L ger Sintavia en kapacitet för serieproduktion av metallkomponenter som kan möta de höga kvalitetskrav som ställs från bolagets kunder inom flyg- och försvarsindustri.
– Utan tillgång till HIP-teknik finns det en risk för att metallkomponenter tillverkade med 3D-printing innehåller porositet och att materialet inte konsolideras fullt ut. HIP-tekniken ger oss en 100-procentig densitet i produkterna, säger Sintavias grundare Brian Neff, som upptäckte 3Dprintingens fördelar under en lång karriär inom komponenttillverkning för flygbranschen.
Pressen som levereras till Sintavia är utrustad med Quintus egenutvecklade Uniform Rapid Cooling (URC™) som, genom att erbjuda både densifiering och värmebehandling i samma enhet, kortar cykeltider och bidrar till högre produktivitet. Sintavias QIH 15L kommer att bli betydelsefull för bolagets kunder inom flygbranschen när det gäller deras möjligheter att möta kraven på allt snabbare och kortare tillverkningsprocesser.
Sintavias press har en värmezon på 186 x 500 millimeter, ett presstryck på 207 MPa och klarar temperaturer upp till 1 400 grader Celsius. Den nya modulära utformningen både minskar installationstiden och gör pressen mindre utrymmeskrävande. Den levereras som en komplett enhet med system för tryckuppbyggnad, kylenhet, transformatorer, elskåp och tryckkärl, monterad på en ram på 262 x 186 centimeter.
– Quintus HIP-system sätter industristandarden för teknik och för säkerhet, säger Sintavias medgrundare och VD Doug Hedges. Värmebehandling är en spridd teknik, men det finns inte mycket ledig HIP-kapacitet i dagsläget. När efterfrågan och kraven ökar vill vi vara långt framme och själva kunna styra vår tillgång till HIP, tillägger han.
– Som en av de första anläggningarna i sitt slag ligger Sintavia verkligen i framkant av den revolution som 3D-printingtekniken innebär. Vi är naturligtvis glada att kunna stötta dem i deras arbete för flyg-och försvarsindustrin, säger Quintus Technologies VD Jan Söderström.
Pressen, som är helt förtestad i Quintus anläggning i Västerås, skeppas från Sverige i juli och ska vara installerad och i drift under september.
– När 3D-teknik fortsätter att slå igenom i allt fler tillverkningskedjor, inte bara hos flyg-och försvarsindustrierna, kommer det att komma allt fler applikationer som kräver HIP-teknik. För vissa kritiska komponenter kommer HIP mer eller mindre att bli branschstandard, säger Brian Neff.
– Att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med våra kunder är bland det viktigaste i vår dagliga verksamhet. Sintavia är varmt välkomna in i Quintusfamiljen, säger Jan Söderström.

PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...
Högskolan Väst tillverkar plastvisir till vården
David Simonsson är student och arbetar också deltid som forskningsingenjör inom Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö. Bland annat handlar den forskningen...
Oplanerade stopp inom industrin i fokus på mässan
Oplanerade driftstopp innebär stora förluster för svenska industriföretag. Idag finns det modern teknik för att snabbt hantera stoppen, men än så länge är det få...
Ny utbildning i additiv tillverkning
Mittuniversitetet startar en ny utbildning med fokus på additiv tillverkning för att möta branschens ökade behov av ingenjörer med specialistkompetens. − Additiv...
Uppfyller högsta produktivitet och kvalitet standard.
TRUMPF presenterade en ny 3D printer på den ledande internationella mässan för additiv tillverkning -  Formnext i Frankfurt 19 – 22 november. Den heter TruPrint...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör