Hexagon AB, en ledande tillverkare av informationsteknik som ökar produktiviteten och kvaliteten inom en rad olika geospatiala och industriella användningsområden, meddelade idag att man förvärvar MSC Software (”MSC”), en ledande tillverkare av datorstödda konstruktionslösningar (CAE), inklusive simuleringsmjukvara för virtuell utveckling av produkter och tillverkningsprocesser.

MSCs möjligheter till simuleringsanalys gör att kunden kan optimera design för produktion, produktivitet, produktkvalitet och hållbarhet i slutet av produktionscykeln. Förvärvet stärker Hexagons förmåga att förena två traditionellt åtskilda steg – design och produktion – genom att förena fysisk data som uppstår på produktionsgolvet med simuleringsdata. Detta ger kunden ännu större möjligheter att upptäcka och åtgärda designbegränsningar och produktionsproblem innan tillverkningen påbörjas.

”MSC kommer att vara avgörande för vår ambition att leverera smarta och användbara lösningar för tillverkning, och för oss ännu ett steg närmare förverkligandet av vår version om den smarta uppkopplade fabriken i skilda tillverkningsindustrier som till exempel bilindustrin och flyg- och rymdindustrin”, sade Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. ”Nu kan vi använda den data vår MI-division genererar för att förbättra designbeslut och designprocesser i början av arbetsflödet. Förvärvet öppnar även upp nya marknader och beröringspunkter för MSC via vår PPM-division.”

MSC har över 1 200 högkvalificerade anställda i 20 länder, och huvudkontoret ligger i Newport Beach, CA, USA. I över 50 år har de ett starkt varumärke och åtnjuter ett gott rykte inom industrier som bil-, flyg- och rymd- och elektronikindustrin.

Viktiga punkter

  • Förvärvspris på 834 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis (företagsvärde).
  • Under 2016 genererade MSC proforma-försäljning på 230 miljoner USD, med stark lönsamhet och en hög andel återkommande intäkter.
  • Förvärvet kommer ytterligare att stärka Hexagons strategi att leverera företagslösningar inom tillverkningsindustrins vertikala marknader för att skapa en smart, uppkopplad fabrik.
  • Transaktionen kommer att finansieras fullt ut via bankfaciliteter och Hexagons målsättning på en nettoskuld till EBITDA om 2,5 kommer inte att överskridas.
  • Transaktionens slutförande är föremål för konkurrensmyndigheters godkännande och andra sedvanliga villkor som väntas i April.
  • Icke-kassapåverkande PPA-justeringar (fördelning av förvärvspris) på cirka 10 miljoner EUR som avser nedskrivning av överlappande teknologier och cirka 20-30 miljoner EUR som avser justeringar för intäktsredovisning av förutbetalda intäkter (haircut) kommer att påverka resultaträkningen under 2017.
  • De kassapåverkande kostnaderna för transaktionen beräknas uppgå till ca 2 miljoner EUR.
  • MSC kommer att bidra till Hexagons vinst från och med affärens avslutande.