Migatronic Automation har utvecklat två system, som automatisk kontrollerar och byter wolframelektrod i nya och existerande TIG-robotsvetsanläggningar. De två systemen ökar betydligt produktiviteten i TIG-svetsproduktionen.

Det är viktigt för alla TIG-svetsproduktioner, att wolframelektroden alltid är 100% intakt och perfekt spetsad för att uppnå det bästa svetsresultatet. Därför kan en robotanläggning till TIG-svetsning inte fortsätta produktionen oavbrutet. Fram till nu har det varit nödvändigt för operatören att stoppa anläggningen för förebyggande kontroll av kvaliteten på wolframelektroden och därefter byta ut den, om det är nödvändigt. På det sättet  tappar man dyrbar produktionstid på roboten.

Vi ville gärna slippa de täta stoppen på TIG-svetsanläggningen, då vi visste, att det här var en möjlighet för att öka produktionstiden väsentligt och därmed effektiviteten av svetsproduktionen, säger Claus Pagh, försäljningsdirektör på Migatronic Automation.

Ökar produktionstiden till över 90%

De två systemen säkerställer snabb och felfri kontroll och utbyte av wolframelektroder och avlägsnar därmed de manuella rutinuppdragen, som tidigare var en förutsättning för, att TIG-anläggningen skulle kunna köra optimalt i produktionen. Samtidig är det möjligt att reducera mängden av felproducerade ämnen förorsakad av en sliten wolframelektrod till ett absolut minimum.

– Faktisk kan vi se, att det är möjligt att öka produktionstiden från omkring 70% till över 90%, och det gäller både för nyutvecklade TIG-robotsvetsanläggningar och för existerande anläggningar säger Claus Pagh.

Kontrollerar avvikelsen i wolframen

Den ena av de två innovationerna, ’TIG Vision Box’, placerar med valfria intervaller svetsbrännaren i en box, där en vision-kamera fotograferar wolframelektroden. Bilden kontrolleras mot en referensbild. Om avvikelsen är för stor, sänder boxen besked om, att det är nödvändigt att byta wolframelektroden, och placerar efterföljande brännaren i en position, där operatören lätt kan byta ut elektroden. Operatören får beskeden via t.ex en varningslampa på anläggningen eller per telefon.

Automatiskt skifte av wolframelektrod

Den andra innovationen, ’TIG Wolfram Box, byter automatiskt ut en defekt wolframelektrod med en ny efter förprogrammerade intervaller eller i kombination med TIG Vision Box. Systemet lossar den defekta wolframelektroden från svetsbrännaren och friger den i en låda. Därefter monteras en ny wolframelektrod med exakt korrekt stick-out i brännaren. Använda wolframelektroder kan senare slipas och placeras i robotanläggningen för att användas på nytt.