Att nå en lyckad lösning i verkstadsindustrin kan vara en fråga om rätt maskin på rätt ställe. Men för att verkligen lyfta verksamheten till nya nivåer behövs människor med envishet, vilja till samarbete och en sjujäkla tro på det man gör. Som till exempel Tetra Paks produktionschef Harry Selin, som hittade sina likar hos Herber Engineering i Värnamo.