Kraftigt minskande ställtider och möjlighet att köra obemannat. En ny kantpressrobotcell mde automatiskt gripdons- och verktygsväxling mer än halverar bockningstiden hos Wexiödisk.