Hållbar skärande bearbetning: för människorna, planeten och vinsten

aug 22, 2022 | Svarv, Verktyg

När man arbetar med metall kan ett dåligt val av verktyg eller bearbetningsstrategi vara det som avgör om man lyckas eller misslyckas. Avfallsmaterial, dålig produktivitet och skrot är alla tecken på en bristfällig bearbetningsprocess. De är också tecken på maskinbearbetning som inte är hållbar. Med rätt verktyg och processer på plats kan man göra många hållbarhetsvinster vid kapning av metall. Men det är många maskinverkstäder som inte inser dessa fördelar. Här tittar Matilda Gynnerstedt, Head of Product Management för Turning hos Sandvik Coromant, på de verktyg och tekniker som driver produktivitet, minskar avfallet och förbättrar hållbarheten vid skärande bearbetning.

Metaller utgör ryggraden i dagens industrialiserade värld. Metaller är viktiga byggstenar i vår ekonomi, från stål i byggnader och aluminium i bilar, till titan i moderna flygplan och koppar i elektronik. Användningen av dem kommer inte att minska. I takt med att regeringar världen över implementerar planer för att minska koldioxidutsläppen gör efterfrågan på förnybar teknik att vår användning av metaller fortsätter att öka. Internationella energirådets (IEA) rapport Steel and Iron Technology Roadmap anger att den globala efterfrågan på stål kommer öka med över en tredjedel från i dag till år 2050.

Men i och med att efterfrågan på metall ökar stiger även förväntningarna på hur metaller framställs och används i tillverkningen.

Framsteg på vägen

Tillverkning av metaller har länge setts som en kolintensiv process. Det stämmer visserligen att ståltillverkning ger upphov till mycket utsläpp, men industrin har gjort stora framsteg när det gäller att minska dess effekt. Grönt stål ersätter exempelvis kokskol, som traditionellt krävs för malmbaserad ståltillverkning, med förnybar energi och väte. Det kan drastiskt minska koldioxidutsläppen under metallframställningsprocessen.

Den senaste tidens innovationer, som grönt stål, kan ge metallindustrin en mer hållbar framtid, men det finns flera andra tekniker som kan göra metallbearbetningsprocesserna mer hållbara. Tillverkarna måste bli mer medvetna om dessa metoder för att kunna hantera morgondagens hållbarhetsutmaningar

Rätt verktyg för jobbet

För maskinverkstäder som arbetar med att skära svårbearbetade metaller till önskad form, där man möter snäva toleranser och krav på högsta ytkvalitet, är rätt verktyg och expertkunskaper avgörande. Verktyget bör framför allt underlätta en effektivare bearbetningsprocess som ger mindre avfall och det bör ge stöd för stora hållbarhetsfördelar.

Skrotning av komponenter är en faktor som kan hindra en verkstad från att uppnå bästa prestanda. Vanliga situationer som leder till skrotning är användning av fel verktyg, mänskliga fel i maskinprogrammering och oupptäckta variationer i råmaterialet som orsakar oförutsägbara maskinproblem. Dessutom har avfall en allvarlig påverkan på miljön om det inte återvinns. Världsbanken beräknar i själva verket att den avfallsmängd som industrier ger upphov till på global skala är 18 gånger större än de hushållssopor som kommuner världen över efterlämnar.

För att maskinverkstäderna ska kunna minska skrotet måste de implementera rätt verktygsuppsättning och skärdata. Om man inte säkerställer detta kan det leda till oregelbundet verktygsslitage och oförutsägbar livslängd för skärverktygen, vilket leder till felaktiga komponenter som i sin tur leder till skrot.

Valet av verktyg är särskilt viktigt för att minska avfallet vid svarvning, en vanlig bearbetningsmetod. Effektiv stålsvarvning kan uppnås genom att minska kassering av skrot och komponenter, som en del av en god strategi för att minska produktionskostnaden med en befintlig maskinuppsättning. Strategin kan till exempel omfatta att maximera maskinanvändningen eller välja mer tillförlitliga verktygslösningar, som skärstålet, för att minska kostnaden per del.

Men vilka egenskaper har ett mer tillförlitligt verktyg? Svarvskärsorter som ger verktyget en lång och förutsägbar livslängd med god fliskontroll bör övervägas för säker och produktiv bearbetning. Om du väljer ett verktyg med längre livslängd, som även har bättre slitage- och värmebeständighet, kan det ge påtagliga fördelar som att minimera oplanerade stopp eller minska materialavfallet från arbetsstycket eller från själva hårdmetallskäret. Alla dessa är nödvändiga förutsättningar för hållbar bearbetning. Sandviks Coromants arbete med att använda återvunna material i våra svarvskär är också en viktig faktor som gör våra kunders egen tillverkning mer hållbar. En av kriterierna i vårt utvecklingsprojekt är att öka användningen av återvunnet material i våra verktyg samt att minska avfallet.

Minska smärtpunkterna

Samtidigt som medvetenheten om hållbarhet ökar inom i princip alla branscher ökar även den digitala omvandlingen. I en enkät med över 400 globala tillverkningsföretag angav 94 % av de svarande att Industry 4.0 har hjälpt dem att hålla igång verksamheten under pandemin. Utmaningarna med covid-19 har också inneburit ett uppvaknande för tillverkare som ligger efter i implementeringen av Industry 4.0-strategier.

Fördelarna med Industry 4.0 för tillverkare är nu välkända. Man vet att det hjälper chefer och medarbetare att fatta mer välgrundade beslut, leder till högre produktivitet, kan minska produktionsfel och ger högre vinster. Men det är inte lika många som inser den viktiga roll Industry 4.0 har när det gäller hållbarhet.

Historiskt sett har anläggningschefer baserat bearbetningsbesluten på medarbetarnas förslag och erfarenheter. Maskiner som är uppkopplade via sakernas internet (IoT) kan å andra sidan stärka personalens ovärderliga erfarenheter och erbjuda nya möjligheter till transparens, optimerad planering och effektiviserad produktion. Med detta i åtanke finns det i dag ett antal digitala tjänster som kan hjälpa tillverkare att implementera mer hållbara produktionsprocesser.

En bra utgångspunkt i en hållbarhetsstrategi är att genomföra en revision av anläggningens aktuella status med dataledda insikter. Den här metoden kan leda till att man upptäcker flera ineffektivitetsområden som kan hindra en verkstads produktivitet och hållbarhet. Om en anläggning t.ex. märker av att verktyg slits ut i förtid, att finbearbetningen inte håller standarden eller att man har långa avbrottstider, kan data som samlas in via sensorer hjälpa operatörer att förbättra bearbetningsprocessen på ett sätt som bidrar till att minska avfallet och öka energieffektiviteten.

CoroPlus® program för produktivitetsförbättring (PIP) är en lösning på dessa smärtpunkter. PIP är en beprövad, strukturerad process som kan utföras på en enda maskin, en processkedja eller över hela anläggningen. När processen ska påbörjas identifierar experter från Sandvik Coromant vilka ineffektiviteter som finns i produktionen. Sedan installerar Sandvik Coromant maskinövervakningslösningar för dessa, som ger datainsikter i realtid. Dessa data kan nås på distans för att få en djupgående analys av en komplett produktionscell, ända ner till skärverktyget.

CoroPlus® PIP kan hjälpa tillverkarna att sänka kostnaderna och minska ineffektivitet, samtidigt som det bidrar till att göra tillverkningsprocessen mer hållbar. Genom att se till att maskinerna körs så effektivt som möjligt och förkorta bearbetningstiden kan programmet eliminera avfall och minska energiförbrukningen. Sist men inte minst får de viktiga resurserna, människorna som arbetar i anläggningen, bättre arbetsförhållanden samtidigt som de vet att maskinprocesserna är smidiga, stabila och förutsägbara.

Några beslut som bygger på felaktig information kan vara skillnaden mellan produktiv, hållbar metallskärning och en bearbetningsprocess med mycket avfall. I och med att vi blir mer medvetna om metallbearbetningens inverkan på miljön kan vi dock förverkliga innovationer som kan innebära en avsevärd förbättring av branschens rykte. Det omfattar till exempel att hitta mer hållbara sätt att inte bara producera, utan även bearbeta metaller – för människorna, planeten och vinsten.

Mer information finns på www.sandvik.coromant.com

AMB 2022 – den viktigaste mässan för WhizCut
AMB i Stuttgart, nystartat försäljningsbolag och flertalet tyska samarbetspartners. Det är mycket Tyskland just nu för svenska WhizCut.  Artikel i Aktuell Produktion...
Minimässa hos Colly Verkstadsteknik
I april tidigare i år hade Colly ett öppet hus (och minimässa) med extra fokusering på deras slipverkad. Konceptet och mottagandet var så bra att man bestämde sig för...
Nya produkter för maskiner där utrymmet är begränsat
I maskiner med begränsat utrymme är det viktigt med verktyg som i sig är utrymmesbesparande men också att verktyg och skär är enkla att hantera framför allt vid byte...
CPT lanserar nya sintrade skär för gängsvarvning
Type-K från CPT är en ny serie av precisionssintrade skär för gängsvarvning som är utrustade med spånbrytare för högsta prestanda i en mängd olika material. De finns...
Avstickssystem som förenar ekonomi och miljötänk
Avsticksskäret WhizTwin från Svenska WhizCut har dubbla skäreggar framtill för minskat spill av material, reducerad energiåtgång och lägre tillverkningskostnader. Text...
Optimerad bearbetning gör alla till vinnare
Med den japanska giganten Kyocera i ryggen har svenska Kyocera Unimerco Tooling AB i Jönköping målet klart. I partnerskap med kunden och med rätt verktygsval vill man...
WhizTwin, utmärkt för både långa och korta serier
Zeb Allanson, skärtekniker på WhizCut, har tillsammans med WhizCuts grundare Erik Schmidt utvecklat avstickskonceptet WhizTwin. Han lyfter fram att det dubbeleggade...
Ny skärsort för stålsvarvning hjälper THK Rhythm att ta kontroll över sin bearbetningsprocess
Tillsonburg har förändrats sedan den kanadensiska musiklegendaren Stompin’ Tom Connors gjorde den lilla staden i Ontario och dess tobaksfält kända genom sången med...
Nya möjligheter: Avstickning i rostfritt stål med System 222
Gühring System 222 för spår och avstickning har utökats. Förutom vändskär för stålmaterial finns det nu också ett verktyg med en bredd på 3mm för avstickning i rostfria...
Digitaliserad kvalitetssäkring i fordonsindustrin
Enligt IBM-rapporten Automotive 2030 — Racing toward a digital future säger hälften av cheferna inom fordonsindustrin att deras organisationer måste genomgå en digital...
Samarbete minskar ställtiden i längdsvarvarna
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras på Elmia Produktionsmässor.  En av de främsta innovationerna är...
Edeco tar samarbetet med Gesac till en ny nivå
Karlstadbaserade verktygsspecialisten Edeco Tool och kinesiska Gesac har gjort en lång och händelserik resa tillsammans. Edeco var den partner som 2016 introducerade...
80 fullspäckade sidor med flera nyheter och fullständigt fokus på verktyg till längdsvarvar
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras i årets katalog. En av de främsta innovationerna är produktlinjen...
Förstahandsvalets bredd sänker lagerkostnaderna
CNC-tekniker och verktygsingenjörer möter ett enormt urval av svarvskär, med hänsyn till sorter och spånbrytare på marknaden. Mitsubishi Materials har utvecklat och...
Innovativt avstickningssystem för högtryckskylning
ISCAR JETCROWN består av fyrkantiga adaptrar som passar i en unik krona som med en enda skruv monteras i tillhörande hållare. Kronan har två effektiva kylmedelsutlopp...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
WhizCut på EMO – med nya innovationer inom längdsvarvning
En av dom få svenska utställarna på EMO var WhizCut, med sin bas i Helsingborg. På WhizCut försöker man alltid att hitta nya lösningar på utmaningar vid tillverkning av...
Invändig och utvändig bearbetning av statorhus
I takt med det ökande antalet elfordon så krävs inte bara detaljer med snäva toleranser, utan också en så effektiv produktion som möjligt. En del som är speciellt...
Exakt bearbetning av mindre diametrar
Sandvik Coromant har lanserat CoroCut® QI, en serie specialutformade skär för invändig och axiell spårstickning i mindre diametrar. CoroCut® QI har optimerats för ett...
Ny katalog ifrån Dormer Pramet
Dormer Pramet har förnyat sina huvudkataloger med metriska produkter, som omfattar mer än 20.000 skärande verktyg genom att dela in dem i fyra publikationer omfattande...
Verktyg med tre skär gav snabbare svarvning av valsar
När enbart grovsvarvning av en grovplåtsvals kan ta upp till 150 timmar får varje procent som bearbetningstiden kan reduceras effekt på produktionskostnaderna....
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Sandvik Coromant presenterar samarbete med HCL CAMWorks
Sandvik Coromant, har offentliggjort sitt samarbete med det globala teknikföretaget HCL Technologies, där deras PrimeTurning™-teknik ska integreras i HCL...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
PCBN-beläggning – nästa generationens teknik
Mitsubishi Materials har utvecklat en nytt, innovativt PCBN-belagt vändskär för högeffektiv svarvning av härdat stål. Beläggningen har utvecklats för att skapa en...
Ett nytt flaggskepp bland svarvsorter bildar en ny generation
Dormer Pramet har uppgraderat sitt flaggskepp, den PVD-belagda sorten T8330 med en ny beläggning som ökar slitstyrkan och prestandan.  T8430 kommer att...
WhizCut förstärker organisationen
“Kunskaperna är gedigna och viljan att hjälpa våra kunder är stark”, säger Niclas Axelsson som är ny försäljningschef på WhizCut. Niclas Axelsson Företaget, som...
Säker bearbetning av tuffa ytor
Sandvik Coromant har lanserat två nya svarvsorter speciellt framtagna för varmhållfasta superlegeringar. Svarvsorten S205 för finbearbetning och medelgrov...
Kyla och precision ger resultat
Som fotbollsspelaren Lionel Messi sa, ”talang och elegans betyder ingenting utan stringens och precision.” Målet för alla tillverkningsföretag är att uppfylla sina...
Varför tillverkare borde övergå till en ny generation av verktygslösningar
Niccolò Machiavelli, portalgestalten för den moderna politiska filosofin, menade att ”den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden”. Vi lever...
Öka verktygslivslängden med precisionskylning
Sandvik Coromant har uppgraderat sina Coromant Capto®-verktygshållare för hårdmetallsvarvskäret T-Max® P . Nu har verktyget invändig övre och undre precisionstillförsel...
Sumitomo lyfter hårdsvarvning med innovativ verktygslösning
Artikel Aktuell Produktion Nummer 3/2021. Text Kent Nordin För att kunna uppnå fina ytor vid svarvning av härdade komponenter sker bearbetningen i allmänhet med låga...
Nästa steg mot obemannad produktion
I en studie från Beihang University i Kina, publicerad i International Journal of Production Research, kopplas prediktivt underhåll direkt till produktkvaliteten....
Förbättra stålsvarvningsproduktiviteten med nya hårdmetallsorter
Efter att i oktober 2020 ha lanserat två nya hårdmetallsorter för svarvning har Sandvik Coromant nu utökat sitt stålsvarvningsproduktsortiment med ytterligare...
Dormer Pramet expanderar sitt GL-sortiment
Dormer Pramet har expanderat sitt GL-sortiment för avsticknings- och spårstickningsapplikationer med en serie verktyg, dubbelsidiga skär och geometrier.  De nya...
Ny teknik – säkerställer höga skärhastighet och slitstyrka
Det finns en växande efterfrågan att bearbeta med högre skärhastigheter och förbättrad effektivitet. Dessutom ökar användningen av material med hög hållfasthet för...
Wiklunds Verktyg – om vinsten av att optimera
Artikel Aktuell Produktion Nummer 1/2021- Text Gabriella Mellergårdh Produktionsoptimering, effektivisering och kostnadsbesparingar – Wiklunds Verktyg sätter ribban...
Sänka kostnaden per detalj
När en undersökning gjord av US National Association of Manufacturers (NAM) visar att 53 % av tillverkningsföretagen förväntar sig att coronapandemin ska påverka...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...
Nya hårdmetallskär för produktiv och effektiv stålsvarvning
Sandvik Coromant uppgraderar sitt sortiment av svarvskär för bearbetning av ISO-P-stål. Specialisten på verktygsuppsättningar har lanserat två nya hårdmetallsorter som...
Nytt verktygssystem ökar hastighet och noggrannhet
Dormer Pramet har infört ett snabbväxlingssystem med hög precision för en rad invändiga och utvändiga svarvapplikationer.  Den nya polygonkopplingen (PSC) är...
Hans forskning stärker verktygsbolaget kompetens
Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget.  – Jag har främst studerat...
Specialverktyg riktade mot rörproduktionen
Dormer Pramet är känt som en av de ledande leverantörerna av verktyg för tillverkning av rör och tuber och har nu utökat sitt sortiment av hyvlingsverktyg. Ett...
Ny design på skärverktyg kan ge lägre flygpriser om tio år
Två-tre minuter. Så kort livslängd har skärverktyg vid tillverkning av vissa flygmotordelar. Men med ny verktygsdesign och effektivare kylning kan livslängden generellt...
Förbättrar industrins produktionsekonomi
 En gång årligen samlar kinesiska världskoncernen Gesac sina exportpartners för en veckolång presentation av det senaste inom verktygstekniken. I takt med Gesacs...
Mångsidigt alternativ för djupare spår
Dormer Pramet har utökat sitt sortiment av avsticknings- och spårstickningsverktyg med ett flertal viktiga artiklar.  Det omfattar nu ett komplett utbud för...
3 nya Duratomic® TM-sorter för svarvning
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Revolutionerande avstickningssystem med en fyrkantig adapter med 4 skärlägen
MULTIFGRIP utökar ISCAR´s utbud av produkter för av- och spårstickning och består av unika och patenterade förstärkta grundhållare och fyrkantiga adaptrar med 4...
Duratomic® TM-sort för svarvning i rostfritt stål
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Besök dem på EMO i Hannover och upptäck deras lösningar inom Industri 4.0
EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik och för ISCAR är det viktigt att kunna visa upp nyheter inom flera områden. Som...