HAIMERs verktygsrum nu med WinTool och Toolbase System

mar 7, 2024 | Hållande, Verktyg

Haimergruppen blir 25% aktieägare i WinTool AG och kommer överens om ett strategiskt partnerskap med TCM Group, som ger HAIMER globala distributionsrättigheter till WinTool och Toolbase. Innan man tog beslut att förvärva andelen i företaget introducerades WinTool och Toolbase i Haimers egna produktionsanläggningar, produkterna testades kontinuerligt under en kortare period. I framtiden kommer TCM att förlita sig på HAIMER som en strategisk leverantör av verktygshållare, maskiner för krympning, balansering och förinställning inom kärnverksamheten verktygshantering.

Verktygshantering blir allt viktigare i tillverkningsföretag. HAIMER, en global aktör och marknadsledare för verktygshållning och förinställning, Haimer har erbjudit innovativa verktygsrumslösningar i flera år, där HAIMER krymp-, balanserings- och förinställningsmaskiner säkerställer hög effektivitet.

Vid EMO 2023 tog HAIMER ett viktigt steg framåt och erbjuder sedan dess sina framgångsrika hårdvaruprodukter för verktygsmaskiner tillsammans med ett kraftfullt digitalt sortiment bestående av WinTool-programvaran, ett oberoende verktygshanteringssystem, och Toolbase, ett smart verktygsdispenseringssystem med mjukvaru- och hårdvarukomponenter. För att förverkliga detta ingick HAIMER ett kompetenspartnerskap med TCM-gruppen, som omfattar WinTool AG och Achterberg GmbH, som under många år har byggt upp ett utmärkt rykte som utvecklare och producenter av WinTool- och Toolbase-lösningarna. Partnerskapet har nu förankrats strategiskt och långsiktigt genom aktieinnehavet på 25% i WinTool AG och konsoliderats genom ytterligare globala distributionsavtal. Detta gör det möjligt för HAIMER att erbjuda och distribuera båda produktlinjerna till sina globala distributionspartners och kunder.

Markus Temmel, VD för TCM, är mycket glad över den nya partnern och ankarinvesteraren i WinTool AG och det globala samarbetet med HAIMER: ”Under 2023 arbetade vi tillsammans mycket intensivt och kunde uppnå betydande framgångar på mycket kort tid. Produktportföljerna från HAIMER och TCM Group kompletterar varandra sömlöst och vår gemensamma förståelse för våra kunders krav kommer att leda till ännu mer kraftfulla helhetslösningar. Båda parter står för praktiska, högkvalitativa lösningar som är inriktade på kundens långsiktiga fördelar. Dessutom är vi övertygade om att HAIMER-produktsortimentet kommer att berika vårt utbud av tjänster inom affärsområdet verktygshantering och stärka vår marknadsposition och vårt anspråk på att vara marknadsledande för verktygshanteringstjänster. Alla TCM:s verktygshanteringskunder världen över kommer att dra nytta av detta i framtiden. Vi ser fram emot att befästa detta strategiska partnerskap och välkomnar HAIMER som aktieägare i WinTool. ”

Erbjudande om hantering av digitala verktyg 

Andreas Haimer, VD för HAIMER-koncernen, förklarar: ”Det strategiska partnerskapet med TCM och investeringen i WinTool passar perfekt in i vår strategi: Vi vill erbjuda våra kunder över hela världen ett sammanhängande systemkoncept när det gäller digitalisering och automatisering av verktygsrumshanteringen. Detta kräver lättanvända produkter och intuitiva programvarulösningar som gör det möjligt för användarna att öka produktiviteten på verkstadsgolvet. Med våra nya produkter WinTool och Toolbase kan vi erbjuda våra kunder den mest kompletta lösningen på marknaden. På rekordtiden fyra månader introducerade vi systemen i vår egen stora produktionsanläggning med över 200 CNC-maskiner. Ifrån våra egna positiva erfarenheter och den fantastiska kundfeedbacken på EMO 2023, tillsammans med det förtroendefulla samarbetet med TCM-teamet, har uppmuntrat oss att ta nästa steg med WinTool och TCM.”

Programvara implementerad i egen produktion 

Som alltid testar HAIMER först nya produkter som de ska lansera på marknaden i sina egna produktionsanläggningar. ”Vi är själva ett tillverkningsföretag som producerar upp till 4 000 verktygshållare per dag vid vårt huvudkontor i Igenhausen och den närliggande Motzenhofen-anläggningen. Vi tillverkar också våra 3D-sensorer, krymp-, balans- och förinställningsmaskiner själva. Därför är vi också mycket 1/5 intresserade av att ständigt optimera och förbättra vår verktygshantering”, förklarar Andreas Haimer.

HAIMER lyckades på kort tid introducera programvaran WinTool, inklusive dispenseringssystemet Toolbase med helt integrerad anslutning till HAIMER-enheterna. ”Den enkla implementeringen av dessa produkter är redan en viktig initial faktor”, förklarar Stefan Echle, Head of Product Management på HAIMER, som fungerade som projektledare och gränssnitt mellan leverantörer, IT, verktygsrum och produktion under introduktionen. ”På den korta tid vi hade till förfogande lade vi in alla våra befintliga verktyg, reservdelar och C-artiklar – inte mindre än 10.000 artiklar – som en digital tvilling i en central WinTool-databas och digitaliserade även HAIMER-applikationens know-how för varje jobb. Det innebär att informationen alltid är tillgänglig för oss, oavsett användare. Vi har också anslutit våra befintliga stora vertikala lyftskåpssystem till Toolbase och tagit ytterligare låsbara Toolbase-skåp i drift, vilket ger oss ett decentraliserat försörjningsnätverk för förbrukningsvaror i vår produktion.”

Användarutbildningen bekräftade att programvaran har en mycket praktisk struktur. ”Det finns inga extra klockor och visselpipor i användargränssnittet, utan det koncentrerar sig på det väsentliga”, bekräftar Stefan Echle. ”Produktionsmedarbetarna och de personer i verktygsrummet som arbetar med produkterna har inga problem med att förstå och använda det.”

Vilka funktioner har WinTool? 

WinTool är en mjukvarulösning för verktygs- och datahantering som möjliggör insamling och användning av verktygs-, master- och driftutrustningsdata samt CNC-maskinprogram och processer. Tack vare den modulära strukturen kan användarna ”börja i liten skala” med WinTool, säger Stefan Echle, ”genom att till en början bara ange sina skärverktyg och chuckar. Detta är det första steget: att samla in och finjustera sina verktygsdata.” För att säkerställa att detta kan göras enkelt och effektivt tillhandahåller WinTool en öppen databas som kan användas för att importera befintliga data från andra dataprogramsystem. 2D- och 3D-data som tillhandahålls online av tillverkare kan enkelt importeras.

Denna första åtgärd ger användaren en översikt över vilka verktyg och systerverktyg som finns tillgängliga i produktionen och var de är placerade. I ett andra steg kan användaren rensa upp i det ursprungliga lagret och ytterligare optimera sitt verktygslager baserat på den förbrukning som fastställts över tid.

”Respektive verktygs livslängd kan också lagras i WinTool, vilket är viktigt för att maximera användningen av skärverktyg vid bearbetning”, nämner Stefan Echle och lägger till ytterligare en fördel som mjukvaran erbjuder: ”Att montera kompletta verktyg i 3D är mycket enklare i WinTool än i ett CAM-system.” För den efterföljande överföringen till CAD/CAM erbjuder WinTool 25 direktgränssnitt till alla vanliga system – perfekt för företag som HAIMER som använder mer än bara ett CAD/CAM-system. Thimo Rotter, Area Sales Manager på WinTool, sammanfattar: ”WinTool är det optimala datahubben för all verktygsinformation och tack vare anslutningen till CAM, ERP, Toolbase, presettern och andra programvarusystem har kunden tillgång till enhetlig och relevant data när som helst och var som helst.”

Naturligtvis kan WinTool göra mycket mer, och HAIMER kommer att utöka användningen steg för steg. Programvaran kan användas som ett bibliotek för arbetsmaterial samt för CNC-data, process- och lagerhantering. Fördelen: Kortare programmerings- och inställningstider, minskat verktygslager, integrerad dokumentation och i slutändan högre produktivitet.

Hitta rätt verktyg snabbt och säkert – tack vare HAIMER Toolbase

 Det perfekta komplementet till verktygshanteringssystemet är det smarta Toolbase-utmatningssystemet, ett lättanvänt mjukvarustött verktygsutmatningssystem. ”Vi har också utrustat våra befintliga utmatningsskåp med Toolbase-programvaran”, förklarar Stefan Echle, ”och är mycket nöjda. Dispenseringssystemet besparar oss kostnadsintensiva processer, som att leta efter rätt verktyg, löpande lagerkontroll och fastställande av förbrukningsbehov.”

I idealfallet kombineras Toolbase som logistikmodul med WinTool, eftersom gränssnittet finns tillgängligt och har testats många gånger. Men Toolbase kan också kombineras med andra verktygshanteringssystem eller användas manuellt som en instegslösning. Stefan Echle påpekar att för små och medelstora företag är kombinationen av en HAIMER Microset verktygsförinställare med ett Toolbase dispenseringsskåp en 2/5 fördelaktig lösning: ”Många processer kan göras smidigare och effektivare med slimmad hantering och automatiserad lagerhållning.”

Programvaran Toolbase ger användaren åtkomst och möjlighet att söka via streckkod, RFID-chip eller manuell inmatning, vilket gör att verktyg och förbrukningsmaterial alltid tas ut korrekt utan tidskrävande sökning. Vinsterna när det gäller tid och processäkerhet märks från dag ett. Exakta förbrukningsdata skapar dessutom transparens och är nyckeln till en effektivare lagerhantering och minskade lagerkostnader. ”Vi har redan kunnat minska vårt lager under de första månaderna och räknar med att investeringen i WinTool- och Toolbase-systemen kommer att betala sig inom sex till tolv månader”, säger Manfred Mayr, fabrikschef och HAIMER-anställd sedan över 45 år. ”Redan från första minuten blev jag imponerad av enkelheten i användargränssnittet för WinTool och Toolbase samt den intuitiva användningen av programvaran. Maskinoperatörerna för våra mer än 120 CNC-maskiner vid Motzenhofen-fabriken köper själva in sina förbrukningsvaror via utmatningssystemen. Den automatiska beställningen av verktyg från Toolbase säkerställer att det alltid finns tillräckligt med verktyg i lager och att vi kan koncentrera oss helt på produktionen av cirka 4.000 verktygshållare per dag.”

Effektiv och digital verktygshantering med HAIMER 

För VD Andreas Haimer är WinTool och Toolbase viktiga delar i digitaliseringen av CNC-bearbetning: ”Vi drar nytta av detta i vår egen produktion och får erfarenheter som vi gärna delar med oss av till våra kunder. Vi är övertygade om att verktygshantering med våra analoga och digitala HAIMER-produkter kommer att fortsätta att öka i betydelse i takt med att automatiseringen ökar. Alla system är modulära, så att varje företag kan välja rätt startpunkt för digitaliseringen av sin egen produktion.”

Det är därför alla HAIMER Microset verktygsförinställare kan kompletteras med WinTool som standard i framtiden. För om masterdata finns tillgängliga i WinTool kan en digital tvilling av ett komplett verktyg skapas och användas för simuleringar på bara några minuter utan några komplikationer. När det gäller masterdata för HAIMERs skärverktyg och verktygshållare har företaget redan skapat alla parametrar, STEP- och DXF-filer i enlighet med DIN 4000 och ISO 13399. Dessa data finns tillgängliga för nedladdning på HAIMERs webbplats och Tooltracer-plattformen.

Hållbarhet inom maskinbearbetning: Vilken roll spelar hållande verktyg?
Hållbarhetsfrågor är ständigt återkommande. Maskinbearbetning och den utrustning som används för detta är inget undantag. Enskilda element - som hållande verktyg-...
Edströms Verktyg förvärvar JPD Verktygsteknik
Edströms Verktyg meddelar att de förvärvat majoriteten av aktierna i JPD, ett etablerat företag specialiserat på skärande verktyg. Förvärvet genomfördes vid årsskiftet...
TechPoint Systemteknik AB och NIKKEN i partnerskap.
TechPoint Systemteknik AB och japanska Nikken har ingått samarbete för att erbjuda den svenska marknaden produkter och service. Partnerskapet gäller främst Nikken...
Ny multifunktionsfamilj bestående av skär och hållare 
NEOTURN-skären har en unik spetsvinkel på 70° vilken ger bättre åtkomlighet jämfört med konventionella 80°-skäret CNMG och en starkare skärspets jämfört med 55°-skäret...
Smart spännbricka nu ännu bättre
RINGSPANN presenterar nu nya 15° spännbrickor till sina flänschuckar och flänsdorn. Det unika är deras spännoggrannhet på bara 10 µm med ett Delta-D på minst 0,7 mm....
Nya Garant master chuck
Oavsett vilken typ av Hydraul Chuck du väljer inom GARANT Master Chuck-familjen kommer den att prestera utmärkt! De nya chuckarna erbjuder ett alternativ till...
Ny verktygshållare – TENDO Silver
På EMO 2023, presenterade SCHUNK en ny verktygshållare – TENDO Silver, som erbjuder idealisk introduktion till hydraulisk hållarteknik och är en allroundverktygshållare...
Nya vinkelhuvudenserien Neoline – Albertis senaste framsteg
En av höjdpunkterna på mässan var presentationen av Albertis senaste Neoline, och vi fick möjligheten att intervjua Johan Nilsson, produktchef på Edeco, som är ansvarig...
Ny VD till GJS verktyg
Lars Bergström har valt att gå vidare med nya utmaningar och lämnar 11/9 över stafettpinnen och VD-rollen på GJS Verktyg till Jens Albrektsson. Jens har lång...
Hantera större arbetsstycken med Gressels C2
Ravema´s leverantör Gressel är en schweizisk tillverkare med ett komplett sortiment av avancerade skruvstycken och helhetslösningar inom fixturering. En av deras mest...
WhizCut skräddarsyr nya hållare för Escomatic och Index
Effektivisera bearbetningsprocessen med WhizCuts senaste innovation — nya maskinspecifika verktygshållare för Escomatic och Index MS-maskiner. Nu breddar svenska...
Behärska processen: Högpresterande brotschning
Snäva borrtoleranser, hög ytkvalitet och nästan perfekt cylindricitet. Borrning med brotschverktyg är ofta det sista bearbetningssteget i produktionen av exakta...
Modulärt verktygssystem för effektivitet
Tack vare sin precision och styvhet erbjuder det modulära verktygssystemet från Paul Horn GmbH en hög grad av flexibilitet för anpassning till olika maskintyper....
Colly Verkstadsteknik växer och förstärker organisationen
Under hösten har Colly Verkstadsteknik vässat organisationen ytterligare och kan med glädje hälsa ett nytt namn välkommen till dem. Jablan Dimitrijevic, med en lång...
Promab blir en del av GJS Verktyg
Promab Verktygsmaskiner startades i Karlstad 1999, under de första åren växte Promab mycket och var en välkänd leverantör av nya och begagnade CNC-maskiner runtom i...
Därför är hydraulchuckar mer hållbara
För att ha en säker fastspänning och radiell rundgång så går det inte att bortse från krymp- och hydraulchuckar. När man ska välja mellan metoderna är tekniska aspekter...
Från hylschuck till 3-backschuck på mindre än en minutBlessing — det spännande företaget
WhizCut tar Wilhelm Blessings smarta lösningar till Sverige. Nyheten, Evoflex3 är en revolutionerande universalchuck som i själva verket är: tre chuckar i en.  — Med...
Secos hydraulchuckar och reduktionshylsor förbättrarverktygshållningen
Tillverkare måste hantera specifika bearbetningsutmaningar på ett kostnadseffektivt sätt. Seco erbjuder ett omfattande program av hydraulchuckar och tillhörande...
Edeco och Triag talar gärna om tid och rum
Uppspänningsteknikens betydelse för industriprocessens effektivitet är något som verktygsspecialisten Edeco Tool gärna trycker lite extra på. Man samarbetar därför med...
Mapal på AMB 2022
AMB-mässan öppnar åter igen sina dörrar i Stuttgart från den 13 till 17 September. Med en monter på 390 m2 i hall 1 på plats D10 presenterar Mapal tydligt sina fyra...
Samarbete minskar ställtiden i längdsvarvarna
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras på Elmia Produktionsmässor.  En av de främsta innovationerna är...
Framtidsorienterad bearbetning med rull- och tryckpolering
Fler och fler företag inom fordonsindustri, läkemedelsindustri och flygindustri ställer ökade krav på ytkvalitet och minskade toleranser på bearbetade detaljer. Rull-...
Nya MAPAL-kataloger: Hållande, hålbearbetning och fräsning
MAPAL lanserar nya kataloger för hållande verktyg, hålbearbetning och fräsning. Som en del i det har hela produktportföljen setts över, reviderats och kompletterats för...
iTENDO² från SCHUNK är efterföljaren till den intelligenta verktygshållaren iTENDO
iTENDO² är en mer kompakt, kraftfull och flexibel verktygshållare och som erbjuder fler applikationsmöjligheter än sin föregångare. Tack vare sin kompakta design kan...
Smartare bearbetning med Albertis vinkelhuvuden
På temat ”använd ditt huvud för att förstå vad man kan göra med ett (vinkel)huvud” visade italienska Alberti upp en rad nyheter på EMO. Artikel från Aktuell Produktion...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
Bonthron & Ewing utökar sortimentet
Bonthron & Ewing har sedan 1 januari 2021 fått rättigheten att sälja hela produktprogrammet från WTO. WTO är en av de ledande aktörerna i världen inom utveckling...
WhizCut vässar sitt utbud av skärande verktyg till precisions-svarvar
Innovation och nytänkande är i fokus när svenska WhizCut breddar sitt sortiment i Sverige, genom ett samarbete med tyska Mas Tools GmbH.  -Mas Tools många...
Nya krympaggregat fullbordar deras verktygspussel
Krymptekniken har funnits inom väggarna hos värmländska Edeco länge. Tillsammans med välkända leverantörer har företaget under många år servat svensk industri med...
Hyvling fyrkantshål
Paul Horn GmbH utökar sitt produktsortiment för hyvling med en ny verktygsgeometri för hyvling av fyrkantiga hål. Verktygen finns för systemen N105, N110 och N177. För...
Precisionschuck med tre backar nu tillgängliga från norelem
Noggrannhet och effektiv hållning av arbetsstycken har alltid varit nyckeln till ett lyckat tekniskt arbete. Nu kan konstruktörer hålla arbetsstycken säkert med högsta...
Uppkopplad verktygshållare
SCHUNK går in i en ny era av verktygshållare. Nu i september börjar leveransen av den hydrauliska verktygshållaren iTENDO som är den mest uppkopplade verktygshållaren...
Specialverktyg riktade mot rörproduktionen
Dormer Pramet är känt som en av de ledande leverantörerna av verktyg för tillverkning av rör och tuber och har nu utökat sitt sortiment av hyvlingsverktyg. Ett...
Ny generalagent för myTec i Norden
MyTec tillverkar hydrauliska dorn och chuckar för precisionsuppspänning av arbetsstycken för bearbetningsmaskiner och mätrum. MyTec har även goda referenser inom...
Ny leverantör till verktygsbolag
ZWT Zisterer tillverkar form- och profilverktyg, företrädesvis med vändskärslösningar men också från solid hårdmetall för tillverkning av detaljer med hög...
Samma hållare för SPÅRSTICKNING och GÄNGNING
SmiCut har vidareutvecklat sitt FourCut gängverktyg så att det även finns för spårstickning. Ingen underläggsplatta behövs därför att man har slipat in extra släppning...
Ny huvudkatalog från Mitsubishi Materials
Mitsubishi Materials lanserar nu under våren 2019 sin nydesignade huvudkatalog C008 över sitt standardprogram av skärande och hållande verktyg. En ny layout -Mitsubishi...
Breddar sortiment med precisionschuck
Verktygsspecialisten Edeco Tool breddar sitt sortiment med chuckar och krympteknik från välkända tyska BILZ. Nytillskottet ger Edeco ett genomtänkt komplement till ett...
Partnerskap mellan Boeing Portland och verktygsbolag utökas med samarbete vid OMIC R&D
The Oregon Manufacturing Innovation Center Research and Development (OMIC R&D) förtsätter att utöka sitt samarbete på marknaden. Denna månad är det HAIMER, ett...
Ett lyft för bearbetningssäkerheten
Sandvik Coromant, specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, har introducerat en hydraulisk högprecisionschuck för svarvning med marknadens bästa...
Tribos hållarsystem nu även för drivna verktyg
I framtiden kommer högprecisionssystemet SCHUNK TRIBOS med polygonal spännteknik att användas även för svarvar och automatiska roterande transfermaskiner. SCHUNK,...
Verktygshantering – Förberedd för Industri 4.0
HAIMER Gruppen, marknadsledande inom värmekrymp- och balanseringsteknologi, har blivit en komplett systemleverantör för verktygshantering. Under EMO 2017 i Hannover...
Mapal presenterar nya verktygskopplingen CFS
Med högre hårdmetall priser, större krav på process stabilitet och enkel hantering. Så går verktygstrenden för roterande verktyg mot system med utbytbara huvuden för...