Gripdonet PGN-plus-P nu också i explosionsskyddat utförande

okt 19, 2018 | Automation

PGN-plus-P Hög gripkraft och tålighet mot hög dynamisk belastning.


SCHUNK introducerar nu ännu en variant till flaggskeppet PGN-plus-P. Alla storlekar av gripdonet PGN-plus-P kan nu även fås i explosions skyddat utförande för användning i potentiellt explosiva applikationer. Senare under året kommer även ett dammtätt utförande att introduceras vilket breddar serien ytterligare, tillsammans med ett uppdateringskit för tidigare versioner. För att få en ännu högre flexibilitet kommer den nya dammtäta versionen att kunna kombineras med en mängd andra varianter som ATEX-utförande, korrosionsbeständigt utförande, högtemperaturutförande eller högprecisionsutförande. Dessutom kommer ytterligare nya storlekar vilket gör att serien nu utökas till att omfatta storlekarna 40 till 240. Över hela serien möjliggörs nu gripkrafter från 160 N till 5000 N.

Dammtätt utförande samt uppdaterings-kit för tidigare vers-ioner


Nya uppgraderingar ger högre gripkraft och mindre krav på underhåll
Målet med PGN-plus-P är att löpande utveckla gripdonet så att högre gripkraft ges men med samma inbyggnadsmått. Det är också viktigt att gripdonets hus är så pass stabilt att vikten kan reduceras vid den geometriska grippunkten. Detta gör att gripdonet har en förmåga att ta upp högre dynamiska laster vilket är en viktig aspekt när gripdonet monteras på en robot. 2016 gjordes en viktig uppgradering av gripdonet där den inre kolven fick en ny form som gjorde att den verkande arean ökade med 15 % och att multitandsstyrningens verkande area ökade med hela 40%, vilket väsentligt ökade förmågan att ta upp sidobelastning och att använda ännu längre gripfingrar vilket är viktigt i många applikationer. De senaste årens kontinuerliga uppgraderingar har ännu en fördel, de inre delarna verkar med en lägre friktion vilket gör PGN-plus P nära helt underhållsfritt.
Stort urval av extra funktioner
Nu finns även fler skruvanslutningar tillgängliga vilket gör montaget mer flexibelt, extra fjäderkraft finns för applikationer som kräver högre grad av säkerhet samt nu också kompensationsenheter för att ta upp vinkelavvikelser. Givarprogrammet är även det upp-graderat till att nu omfatta både induktiva lägesgivare med justerbara lägeskammar till fullt integrerade magnetgivare eller flexibla givare som kan detektera upp till 5 olika positioner. Dessutom finns givare som kan kopplas upp trådlöst mot gripdonet vilket övervakar hela slaglängden vilket kan vara en stor fördel i trånga utrymmen eller applikationer i en aggressiv miljö.

Enkel och individuell konfigurering av verktygshållare
 Nytt digitalt verktyg från SCHUNK – easyToolholder produktkonfigurator. Denna kan användas för optimal online-anpassning av standardverktygshållare till deras...
Ny robot förbättrar plock och montering
Framtagen för att möta tillväxtmöjligheter på viktiga marknader som elektronik, fordonsbranschen och förnybar energiproduktion • Ger 10 procents ökad genomströmning...
ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar
ABB Robotics har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCoreTM-styrenhet...
AI sänker tröskeln för automation
AI är inget nytt, men de senaste årens hårdvaruutveckling har banat väg för ett AI-genombrott. Medan chatbotar fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av att...
Svensk industri ser positivt på framtiden
Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden jämfört med övriga europeiska länder visar Protolabs undersökning om innovation. 87% ser den största drivkraften för...
Ny positioneringsenhet för pneumatiska gripdon
Den nya pneumatiska positioneringsenheten (PPD) från SCHUNK tillåter fri positionering med pneumatiska gripdon. Tack vare PLC-funktionsblock är idrifttagningen också...
Flexibel produktion med KUKAs nya AMR:er
KUKA har ökat si- sor/ment av utrustning nischad för modern logis/k och industri 4.0. Det handlar om de självkörande plaBormarna (AMR) KMR iisy och KMP 1500P. –...
Maskinbetjäning med robot öppnar dörren till nästa industriella revolution
Ett genomsnittligt trafikflygplan består av över 350 000 enskilda delar. För att tillverka dessa delar, oavsett om de är av metall eller plast, är en process avgörande:...
Automationsnivåer i 4 olika steg 
Cellro, som är ytterligare en av dom större spelarna inom maskinautomation, skapades 2004 ur ett tillverkande företag, i Nederländerna. Bram de Koning, grundare av...
Beställ en robotcell på nätet, köp eller hyr, och installera den själv!
Robojob lanserar nu ”Coby CNC”, en kolaborativ robotlösning som kunden konfigurerar och beställer på nätet, och installerar själv. Artikel ifrån Aktuell Produktion...
Fanuc passerar en miljon levererade robotar och lanserar nytt CNC-system
FANUC firade nyligen en viktig milstolpe genom att producera sin miljonte industrirobot. Företaget, som förser kunder över hela världen med CNC-system, robotar och...
ABB ökar satsningen på robotiken och på maskinbetjäning
ABB tillkännagav nyligen en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics...
Fulländning av CNC-produktion med hjälp av Fastems Intelligenta automation
Industriell tillverkning har aldrig varit mer komplex och föränderlig än nu. För att möta de ständigt ökande kraven på effektivitet och flexibilitet krävs intelligent...
Större processäkerhet, mindre energiförbrukning och mindre koldioxidavtryck
TNC7 från HEIDENHAIN är nu tillgänglig med den senaste versionen av programvara och en ny hårdvarudesign. Denna innovativa CNC-styrning kan hjälpa företag att bemästra...
Integrerad kontroll och enkel programmering 
Nu lanserar SMC nya elektriska linjärenheter och cylindrar, med integrerad kontrollenhet och enkel programmering via dedikerad mjukvara. Cylinder med inbyggt drivsteg...
FANUC och Volvo Cars tecknar globalt kontrakt
Med fokus på hållbarhet kommer världens största tillverkare av industrirobotar att leverera till Volvos produktionsanläggningar över hela världenFANUC och Volvo Cars...
Kraft för automatisering
SCHUNK introducerar en ny generation av linjärenheter med SLD-serien. De kraftiga elektriskt direktdrivna linjärenheterna säkerställer korta cykeltider och högre...
Leveranskedjan avgörande för utvecklingen av ny robotteknik
Närmare en tredjedel (32%) av experterna inom robotteknikbranschen anser att soft robotics ( mjuk robotik) och leveranskedjan är det som mest kommer att påverka hur...
Större och starkare cobot – nu på svensk mark
I slutet av 2022 berättade Universal Robots om sin nya större och starkare cobot: UR20. Nu har den kommit till Sverige och på onsdagen visas den för första gången i...
Upplev unika innovationer live
Den 18-23 september 2023 träffas den internationella tillverkningsindustrin på EMO, världens ledande mässa för produktionsteknik. SCHUNK kommer att ta med sin...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör