TRUMPF kommer på Euroblech att demonstrera ett antal lösningar för självstyrande produktion och en uppsjö av digitalt länkade applikationer för plåtbearbetning designade för att göra tillverkningsprocessen enklare och mer effektiv. “När produktionen blir mer och mer självgående, tar våra maskiner över fler och fler uppgifter och gör livet lättare för dem som arbetar med dem. Men man kan bara komma åt dessa fördelar med i en sammanlänkad, intelligent produktionsmiljö. Det är det som gör det möjligt för oss att säkra våra kunders konkurrenskraft – och artificiell intelligens är nyckeln” säger Heinz-Jürgen Prokop, Chief Executive Officer Machine Tools, på TRUMPF. Prokop menar att det ger inte så mycket att sträva efter mer laserkraft utan i stället bör fokus ligga på sammankopplade maskiner och processer som förekommer nedgångar i produktionskedjan. Tillsammans med intelligent dataanalys är det så här de största vinsterna uppnås.

Assistanssystem ökar processäkerheten

TRUMPF har redan lagt grunden för en självgående produktion genom ett antal assistanssystem och Smarta funktioner i sina maskiner. Ett exempel här som gör skärprocessen mer tillförlitlig är ”Smart Collision Prevention” som redan i programmeringen tar hänsyn till tiltade delar och sen utvecklar en processtrategi för att undvika kollisioner med skärhuvudet. Fler och fler maskinfunktioner övervakar processerna helt självständigt. Ett annat exempel är ”Smart Nozzle Automation” där dysan med jämna mellanrum inspekteras och på så sätt byts ut vid behov.

Självlärande maskiner

Det fullt automatiserade lasersystemet TruLaser center 7030 tar hela konceptet av självständiga maskiner till nästa nivå. Från programmering till detaljsortering, är allt den gör helt automatiserat. Artificiell intelligens är nästa steg i Industri 4.0. Ett bra exempel här är maskinens utlastnings enhet. Det som lyfter detaljen ut ur restgittret är designat att säkerställa en effektiv och tillförlitlig bortförsel med sugkoppar. Misslyckas det att bli rätt första gången startar maskinen på eget initiativ att en ny cykel startar utan något ingripande. Cykeln upprepas tills det blir korrekt och maskinen processar, upprepar och lär sig från varje försök.

Smart fabrik, intelligent logistik

TRUMPF kommer dessutom att presentera en sammanlänkad intra-logistisk lösning på mässan, något som TRUMPF redan testat i sin Industri 4.0 showcase fabrik och hos några utvalda kunder. Lösningen förbättrar logistikprocesserna till exempel hur detaljer dirigeras bäst mellan olika stationer. Kunder som testat systemet har sparat oerhört mycket på detta då det underlättar för dem med minskade söktider, vilket blir allt mer viktigt med mindre serier som gör att det blir än mer svårt att ha kontroll under hela produktionsprocessen.

Besök TRUMPF på Euroblech den 23 – 26 oktober. Hall 11, monter B48 & B94.