Från kanontillverkning till 3D-printning

mar 14, 2018 | 3D

Vad har gjort Karlskoga så framgångsrikt – med många nya innovationer? Det ska forskare vid Örebro universitet ta reda på. De ska följa utvecklingen från 1880-talets kanontillverkning fram till dagens 3D-printning teknik. Målet är att få reda på vad som gör att vissa miljöer främjar innovationer och entreprenörskap.
Gott om råvaror och energi lade grunden till de svenska järnbruken men till skillnad från många andra bruk i Bergslagen tog Bofors en annan väg från slutet av 1800-talet. Det blev snabbt ett ovanligt teknik- och ingenjörsintensivt företag.
– Inte minst var Alfred Nobel viktig som innovatör och ägare så klart, säger Mats Lundmark, professor i kulturgeografi.
Ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet ska undersöka vad det är i en miljö som Karlskoga som gör det möjligt för företag och innovationer att växa fram. Men hjälp av en databas som har information om människor som arbetar i eller flyttar in och ut ur Karlskoga kan forskarna lägga ett pussel. Databasen innehåller information om till exempel utbildningsbakgrund och tidigare arbetsgivare och sträcker sig mellan 1990–2017. Detta kommer att kompletteras med interjuver med nyckelpositioner inom industri och samhälle.

– Med hjälp av databasen kan vi fånga upp den senaste utvecklingen. Alfred Nobel Science Park och utvecklingen av 3D-printtekniken till exempel, säger Mats Lundmark.

Nästa steg är att undersöka teknik- och samhällsutvecklingen i Karlskoga i ett längre perspektiv. Startpunkten är 1880-talets övergång till produktion av kanoner i Karlskoga.
Det vore intressant att följa utvecklingen åtminstone fram till och med 2000-talets uppdelning i Saab Dynamics och brittiskägda BAE Systems. Forskarna kommer att undersöka hur konkreta tekniksprång kunde genomföras, vilka aktörer som var centrala, och vilka relationer och samarbeten som gjorde nya innovationer möjliga.
– Vi kommer att utlysa en anställning som postdoktor under våren 2018 och senare i år kommer vi även anställa en doktorand, säger Mats Lundmark.
– Forskningsresultaten kommer inte bara ha ett vetenskapligt värde utan vara användbara för universitetets samverkanssatsningar, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...
Högskolan Väst tillverkar plastvisir till vården
David Simonsson är student och arbetar också deltid som forskningsingenjör inom Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö. Bland annat handlar den forskningen...
Oplanerade stopp inom industrin i fokus på mässan
Oplanerade driftstopp innebär stora förluster för svenska industriföretag. Idag finns det modern teknik för att snabbt hantera stoppen, men än så länge är det få...
Ny utbildning i additiv tillverkning
Mittuniversitetet startar en ny utbildning med fokus på additiv tillverkning för att möta branschens ökade behov av ingenjörer med specialistkompetens. − Additiv...
Uppfyller högsta produktivitet och kvalitet standard.
TRUMPF presenterade en ny 3D printer på den ledande internationella mässan för additiv tillverkning -  Formnext i Frankfurt 19 – 22 november. Den heter TruPrint...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör