På KYOCERA Fineceramics servar de sina kunder inom den medicinska sektorn med deras högpresterande keramiska produkter i denna komplexa nuvarande situation med Covid-19 pandemin.

-Våra keramiska produkter och keramik-metallkonstruktioner används i många högvärdiga medicinska utrustningar och maskiner för medicin- och vaccinproduktion samt för patientundersökning såsom behandlingsinstrument, screening- och detekteringsutrustning och analyssystem för att nämna några. Vi kommer att fortsätta vårt hårda arbete och utnyttja vår produktionskapacitet så mycket vi kan, så att vi tillsammans med er övervinner denna utmaning! säger VD Cornelia F. Sundberg

Medicinteknologin har i flera decennier förlitat sig på KYOCERA Fineceramics’ (f.d. Friatec GmbH / Aliaxis Utilities & Industry AB) aluminiumoxidkeramik, som har enastående egenskaper. Vare sig det gäller röntgenteknologi eller inom områden som strålterapi och onkologi, möjliggör Kyocera’s keramik-metallkonstruktioner pålitliga diagnoser samtidigt som patientens exponering av strålning minimeras.

Kyocera Fineceramics’ acceleratorrör används t.ex. för strålningsterapi på Heidelberg Ion Beam Therapy Center (HIT) och på Hospital for Radiotherapy vid Philipps University i Marburg.

Andra produktexempel är keramiska pumpenheter för dispenser, pipetter och doseringspumpar. Kolvar kan passas in i cylindrar med ett spel på 2–5 um och därmed skapar man tätningslösa pumpar. Detta förenklar rengöring och sterilisering vilket tillåter CIP (Clean-in-Place) och SIP (Sterilization-in-Place).

Ett annat användningsområde är keramiska glidlager för magnetdrivna mixrar i farmaceutiska och biotekniska processer. Fördelarna jämfört med t.ex. hårdmetall eller rostfria stållegeringar är keramernas mycket goda slithållfasthet, utmärkta korrosionsbeständighet samt temperaturtålighet. Detta i samband med att smörjning av lagren sker med produktmedia gör Kyocera’s keramiska glidlager till ett optimalt val.

Ytterligare ett användningsområde värt att nämna är Kyocera’s zirkoniumoxid material FZM och FZM/K som används i endoskopi och rektoskopi på grund av materialens goda värmeisolering på endast 2,5 w/mK.

En viktig förutsättning för medicinska och livsmedelstekniska tillämpningar är FDA godkännande. Keramiska material från KYOCERA Fineceramics är testade och godkända för livsmedels- och läkemedelsapplikationer enligt FDA.