Fortsatt positiva tongångar i verkstadsindustrin

apr 9, 2014 | Okategoriserade

OperatorAllt fler svenska verkstadsföretag ser ljust på framtiden. Över hälften av de ekonomichefer i verkstadssektorn som intervjuades i årets första Verkstadsbarometer spår en ökad vinstutveckling under de kommande 12 månaderna.
 
Under första kvartalet 2014 säger 52 procent av företagen att de tror på ökade vinster under året. Vilket kan jämföras med 36 procent för ett år sedan. Tendensen är tydligare när hela branschen avses, då tror 54 procent av de tillfrågande på en förbättring jämfört med 19 procent för första kvartalet 2013.
 
Samtidigt visar undersökningen en nedgång i ökningstakt när det gäller företagens bedömning av intäktsutvecklingen från föregående kvartal. Kostnadsnivåerna och försäljningspriserna förväntas bli ungefär desamma medan branschen är mer positiv när det gäller synen på export jämfört med tredje kvartalet 2013, då den senaste mätningen genomfördes.
 
– Med den positiva och tydliga tendensen från höstens Verkstadsbarometer var min bedömning att vi skulle se fortsatt starka tecken på förbättring även i denna Barometer. Även om vinsterna sakta ökar och vi ser en positiv underliggande ton i undersökningen är det inte samma tydliga trend vi ser, säger Olof Enerbäck, ansvarig för Verkstadsbranschen inom PwC och fortsätter;
 
– När ökningen inte matchas av tron på intäktsökningar och ökade försäljningspriser blir arbetet med interna effektiviseringsprogram avgörande för att balansera pressade marginaler. En tydligare ökning av efterfrågan krävs för att få en avgörande skillnad när det gäller kapacitetsutnyttjande, sysselsättning och investeringar.
 
Bland de hinder företagen själva anger som hot för tillväxten är bristande efterfrågan den faktor som hamnar högst upp på listan. Hela 73 procent anger det som en av de största utmaningarna framöver. Undersökningen visar också att den globala ekonomins betydelse för tillväxten i verkstadssektorn minskar på kort sikt. På längre sikt blir förändringarna dock allt viktigare. Så många som 86 procent ser den ekonomiska utvecklingen som avgörande de kommande fem åren. När det gäller globala trenders påverkan spår 64 procent att den tekniska utvecklingen kommer fortsätta att lämna stora avtryck på branschen framöver.
 
– Hanteringen av ny teknologi och av innovationsprocessen kommer att vara de största katalysatorerna för tillväxt när vi pratar tre till fem år framåt i tiden, kommenterar Olof Enerbäck.
 
Trots det visar undersökningen en oförändrad utveckling när det gäller investeringar i nya produkter och tjänster. För FoU är trenden till och med fallande. Från att ha legat runt 40 procent av företagen som anger att de kommer att öka utgifterna inom forskning och utveckling är det i årets mätning endast 32 procent som planerar att satsa inom området.
 
När det gäller personal är situationen relativt stabil, över hälften planerar inte för några förändringar när det gäller heltidsanställda medan dryga 20 procent av företagen anger att de räknar med att minska personalstyrkan det kommande året.
 
Om Verkstadsbarometern
Verkstadsbarometern är en halvårsvis återkommande undersökning som tittar närmare på trender och attityder bland landets största verkstadsföretag. Verkstadsbarometern Q1 2014 är den tolfte i ordningen sedan starten 2008. Intervjuer med företrädesvis ekonomichefer har genomförts i 56 företag under tidsperioden februari-mars 2014. Ladda ner rapporten på pwc.se
 
För mer information kontakta gärna:
 
Olof Enerbäck, ansvarig för verkstadsbranschen inom PwC
tel 0709 29 12 90, e-post: olof.enerback@se.pwc.com
 
Jenny Huselius, kommunikationsansvarig bransch PwC
tel 0702 00 91 39, e-post: jenny.huselius@se.pwc.com

Tänk utanför boxen – spara flera sekunder per detalj
Produktionen optimerades när cykeltiden kortades med flera sekunder. Den specialanpassade längdsvarven med tillhörande automationslösning blev så bra att kunden...
Nummer 4/2021
Nu finns sista numret för våren 2021 ute. Läs om den  världskända svenska tillverkaren av flugfiskerullar. Ett besök hos Thules som fortsätter att satsa friskt......
Unik satsning: Öppnar Virtual Campus
För att attrahera nya studenter satsar Högskolan Väst på ny teknik. Ett långsiktigt mål om större digital närvaro har snabbats på nu under Corona när man inte kunnat...
Ingenjörsutbildningar som gör svensk industri vassare
Den snabba teknikomställningen ställer helt nya kompetenskrav på industrins medarbetare. Högskolan Väst möter utmaningen med ett tiotal spetsutbildningar inom...
Mässan lanserar i år en digital mötesplats
Svensk tillverkningsindustri är livsviktig. Det har aldrig varit så tydligt som under Corona-pandemin. Effekterna är tydliga och utmaningarna är nya och många – men...
Nu erbjuder skolan fler korta kurser för industrin
Coronakrisen har slagit hårt mot svenska företag. Att ha förmågan att ställa om kan vara avgörande för att hantera de negativa effekterna. En del av...
Läs senaste nummer i Påsk
Under påsken uppdaterar vi inga nyheter dock så finns det många intressanta artiklar & pressreleaser. Tryck här för att läsa senaste numret
Nya keramiska material och produkter visas i höst
I mitten på mars beslytade mässarrangören att Advanced Engineering flyttas till den 2-3 september p.g.a. Corona-viruset och rådande restriktioner. Som vi alla har hört,...
Förvärv av keramiska verksamhet
Den 2 september 2019 har KYOCERA Fineceramics Group förvärvat Aliaxis Utilities & Industry AB’s nordiska keramiska verksamhet tillsammans med FRIATEC GmbH’s –...
Läs Nr5/2019
Vi förbereder oss inför årets mässa EMO 2019 som går i slutet på September. Vi har besökt Yaskawa i Torsås där de flesta Yaskawa-robotar som ska levereras i Europa, för...
Läs Nr4/2019
Vi har mät pulsen på Control 2019 i Stuttgart, besökt öppna hus så som Värnamo IndustriExpo samt Maskin AB A Fransson. Detta och mycket mer kan ni läsa i sista numret...
Läs Nr3/2019
I senaste numret finns det många trevliga inslag. Vi fortsätter med krönika ifrån SVMF. Vi har besökt flera världstillverkare så som Trumpf i Tyskland, Sandvik Coromant...
Läs Nr2/2019
Medans maskinen jobbar kan du alltid läsa senaste numret av Aktuell Produktion, antigen digitalt eller i papperform. I senaste numret finns det många trevliga inslag....
Läs Nr 1/2019
Oavsett hur du gillar att läsa tidningen, digitalt eller i pappersformat finns nu första numret för 2019 ute! Vi har premiär för en återkommande krönika i varje nummer...
44 miljoner: En julklapp som heter duga
Glädjen är stor på Högskolan Väst. Nu kan högskolan än mer kraftfullt vara med och stärka svensk industri. I dagarna beviljades samtliga ansökningar till finansiären...
ABUS krokvåg för traverser – ger exakta fördelar
Att veta vikten av det man lyfter är viktig information. Det kan vara olika behov t ex lastning på lastbil, beräkna materialåtgång för produktion, underlag för...
Läs nummer 8
Oavsett hur du gillar att läsa tidningen digitalt eller papperstidningen finns sista numret för året ute nu. I detta nummer kan ni läsa om EuroBLECH världens största...
Nytt avtal stärker industrins konkurrenskraft – Elmia och SVMF i fortsatt samarbete
Elmia förlänger samarbetsavtalet med branschorganisationen SVMF för mässan Elmia Verktygsmaskiner. Samarbetet stärker det långsiktiga arbete som redan påbörjats för att...
SVMF och MTAS fusioneras den 1 januari 2019
MTAS fusioneras in i SVMF. SVMF blir därmed en starkare, bredare och kraftfullare förening. SVMFs kansli flyttar i samband med fusionen till Teknikföretagens...
Industrin i förändring. Riktning framåt.
I en värld i stor förändring hittar industrin nya vägar genom innovation och starka samarbeten. Som Sveriges största industrievent har Elmia Subcontractor i år, mer än...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör