Fortsätt att arbeta efter en kollision?

dec 18, 2020 | Mätteknik, Prober

En felaktig vridning är allt som krävs för att touch proben skall kollidera med arbetsstycket eller fixturen. I sådana lägen är det skönt att touch proben TS 460 från HEIDENHAIN är utrustad med kollisionsskydd. Maskinoperatören behöver inte vara rädd för att skada proben och kan i lugn och ro mäta arbetsstycket.

Ingen är felfri, vilket betyder att det ibland sker misstag – ofta helt oavsiktligt och oförutsägbart. Vid exempelvis komplex 5-axlig bearbetning kan en felaktig vridning inte helt uteslutas. Vid mätning av arbetsstycket kan då touch proben lätt skadas och i värsta fall även spindeln. De olyckliga omsändigheterna är i dessa situationer inte bara irriterande utan även kostsamma – stopp i produktionen, reparationskostnader och andra faktorer kan snabbt uppgå till stora belopp. Det är här maskinoperatörer gärna drar nytta av intelligent teknologi för att undvika misstagen eller åtminstone minimera effekten av dem.

Använd det som redan finns tillgängligt

Spindelproben TS 460 från HEIDENHAIN visar hur enkel en sådan intelligent lösning kan vara. Systemet är utrustat med ett mekaniskt kollisionsskydd monterat mellan proben och konan som tar upp kraften i små kollisioner och förhindrar stora. Skyddet utnyttjar vad som redan finns på plats och är tillgängligt: elektroniken i touch proben och ready-signalen som talar om för styrsystemet att touch proben är aktiverad.

Vid lätta kollisioner mellan touch proben och arbetsstycket eller fixturen deformeras det mekaniska kollisionsskyddet och touch proben förblir oskadd. När deformationen når 1 mm aktiveras en brytare och ready-signalen bryts. Den informationen talar om för styrsystemet att omedelbart stoppa maskinen. Eftersom proben hinner röra sig en viss sträcka innan maskinen stoppas tål kollisionsskyddet ytterligare 5 mm deformation innan någon skada uppstår.

Kalibrera och fortsätt

Om kollisionsskyddet har avvärjt den kritiska situationen och touch proben från HEIDENHAIN har klarat sig utan skada behöver maskinoperatören bara kalibrera proben med styrsystemets kalibreringscykel. Efter att CNC-programmet justerats för att undvika framtida kollisioner kan operatören fortsätta bearbetningen utan större tidsförlust, och framförallt utan dyra reparationskostnader.

Kollisionsskyddet fungerar också som en temperaturbarriär som hindrar värme från att sprida sig från spindeln till proben. Den typen av värmespridning sker ofta vid längre mätcykler där spindeln fortfarande är varm från tidigare bearbetning. Det resulterar i felaktig mätning.

Passar verkstaden på alla sätt

Man klarar sig inte längre utan en touch probe när det kommer till att minska verktygsmaskinens stillestånd. Tillsammans med styrsystemet fångar touch proben noggrant upp arbetsstyckets position och orientering. Den informationen gör det enkelt att rikta upp arbetsstycket och sätta nollpunkter. Verktygsproben hjälper också till att identifiera verktygsslitage och verktygsbrott i god tid via noggrann mätning av verktygets dimension och återkommande slitagekontroll. Ju mer operatören kan utnyttja touch probarna, desto mer kan tillverkningsprocessen vinna på högre kvalitet och lägre kostnad.

Touch probar från HEIDENHAN för mätning av arbetsstycken och verktyg har många fundamentala fördelar, inklusive slitagefri optisk sensor och tryckluft för att göra rent mätområdet. Inget har heller lämnats åt slumpen när det gäller dataöverföring – TS 460 och TT 460 kan använda både infraröd- och radioöverföring. Operatören väljer lämplig dataöverföring med tanke på rådande omständigheter. Infraröd överföring ger maximal precision och snabbhet, medan radioöverföring kan användas på längre avstånd och i skymda utrymmen. 

För mer information: Heidenhain

Imponerade tillverkning med full ”kontroll”
Renishaws produktionsanläggning i Miskin, Wales är ett lysande exempel på epitet ”framtidens fabrik”, men det är personalen som är den verkliga resursen bakom...
MG Verktyg går med i partnerprogrammet
Renishaw, ett av världens ledande företag inom precisionsteknik och veteskapsteknologi, har utsett MG Verktyg - den svenska leverantören av skärverktyg från Göteborg,...
IVM Industriverktyg & Maskiner AB går med i partnerprogrammet Renishaw Channel
Leverantören av skärverktyg och industritillbehör blir premiumpartner för Sverige Renishaw, ett av världens ledande företag inom precisionsteknik och...
Processtyrning minskar avsevärt cykeltiden och leveransförseningarna för tillverkare av detaljer till fordonsindustrin
Med en ökning av antalet produktionsordrar för nya typer av komponenter för fordonsindustrin med hög volym och högt värde fick Italienska OMG överväga alternativa...
Halverad mättid och många fler mätpunkter
Med ny 5-axlig mätmaskin från Wenzel, utrustad med Revo II halveras mättiden av de avancerade detaljerna hos Epiroc Construction Tools PC AB i Kalmar. Men viktigast är...
Wenzel och Renishaw i samarbete
Under Control 2019 tillkännagjordes att Wenzel och Renishaw inleder ett samarbete vilket dels handlar om att Renishaws Equator i framtiden kommer att kunna integreras...
OPTiMUM™-diamantmätspetsar
Skanning med hög prestanda för de tuffaste miljöerna. Då kontinuerlig skanning blir allt vanligare, och kraven på noggrannhet allt högre, så får inte probspetsen...
Werth;s fiberprobe (WFP/S)
Werth;s fiberprobe (WFP/S) är en patenterad sensor som tillåter mätning av extremt små geometrier och mätelement med nästintill obefintliga mätkrafter. Som alltid hos...
In-line mätning med Equator 500
Maskin, robot och mätning i samma cell ger möjlighet till direkt ”processstyrning” då exakt mätning enkelt kan ske efter varje tillverkad detalj. Här med Renishaw...
100% In-Line kontroll med OptoSurf
Optosurf är en mycket användbar teknik att beröringsfritt kontrollera ytor i olika tillverkningsprocesser, såsom slipning och polering. Per-Håkan Kalbhenn Vice Vd på...

4.0 & Mätverktyg

CMM / Mätmaskin

Prober

Vision / Scan