IS Plåt AB erbjuder en helhet med designutveckling och montering av främst rostfria produkter. Med en vision att vara högeffektiva, valde IS Plåt att samarbeta med Amada för att få hjälp att effektivisera sin produktion, vilket innebar ökad produktion utan att behöva utökad personalstyrka.

Företagets ENSIS-RI kombinerad plan/rör fiberlaser är ett exempel på hur de uppnått sitt mål. Erik Ralvert, VD, förklarar “För våra stora ramkonstruktioner hade vi tidigare spenderat 3 timmars skärning och 1 timme borrning före svetsning. Med all skärning utförd av vår ENSIS RI kan vi fokusera på svetsning plus att skärtiden har halverats jämfört med tidigare.  Dessutom kan vi producera en större mängd produkter idag, samt att kvalitén och spårbarheten har förbättrats.” 

Stora vinster i effektivitet kommer också från IS Plåts investeringar i bockning.  Företaget har idag 2st HG- ATC, 1st HG-2204 samt 1st EG-4010 kantpress. Alla maskiner är med Amadas användarvänliga NC-kontroll AMNC 3i och programmering sker offlinepå kontoret via VPSS 3i mjukvaran. Vilket ökar effektiviteten samt minimerar misstag och kassation.  Erik Ralvert förklarar projektet, ”Vi har fördubblat vår bockningsproduktion de senaste 4 åren. Investeringen i nya kantpressar med verktygsväxling, programmering och efterarbetning är helt annorlunda idag, nu är första detaljen rätt!” 

IS Plåt är också stolta över sina förbättringar gällande arbetsmiljön med 2st kantpressar utrustade med automatiserad verktygsväxling, 2st utrustade med plåtföljare och 1st ergonomisk kantpress som kan producera med operatören sittande vid pressen. 

IS Plåts beslut att arbeta tillsammans med Amada för att möjliggöra dessa förbättringar berodde inte enbart på de tekniska lösningarna, vilket Erik summerar; ”Min första tanke gällande Amadas maskiner är kvalité. Det är som en försäkring för vår produktion, då det kostar för mycket att stå stilla med en maskin. Eftersom Amadas maskiner sällan stannar, är priset konkurrenskraftigt på lång sikt.”